Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Trosrörelsen blir kvar som observatör i SKR

Trosrörelsen beslutade vid sitt årsmöte i Uppsala den 27 oktober att stå kvar som observatör i Sveriges Kristna Råd. Samtidigt valdes David Ekerbring, pastor i församlingen Agape i Norrköping, till Trosrörelsens ordförande. Joakim Lundqvist går in på den nytillskapade posten som föreståndare.

Nyheter · Publicerad 16:50, 30 okt 2018

Företrädare för Trosrörelsens cirka 30 församlingar hade att ta ställning till tre alternativ: att stå kvar som observatör, att lämna SKR helt, eller att gå in som fullvärdig medlem.

–  Vi står kvar som observatör. Det var den väg framåt som vann en klar majoritet, säger David Ekerbring till Världen idag.

När Trosrörelsen diskuterade ett eventuellt medlemskap i SKR våren 2017 var den stora knäckfrågan Israel. Flera församlingar var tveksamma till att gå in i ett sammanhang som inte helhjärtat står bakom tanken om Israels profetiska roll i historien.

Man valde att gå in som observatör, med Livets ords förstepastor Joakim Lundqvist som representant.

– Det har känts bra att finnas med som observatör, att lära känna sammanhanget och vice versa, säger David Ekerbring.

– Men det finns ingen anledning att stressa med ett beslut i någondera riktningen, utan vi vill se hur det utvecklar sig över tid.

Predikant Jan Rosman är nöjd med beslutet.

– Jag kan säga, som styrelseledamot, att det känns väldigt bra att Trosrörelsen vill ta sitt ansvar i ekumeniska relationer med alla andra kyrkor, kommenterar han för Världen idag.

– Även om vi i det här läget skyndar långsamt och fortsätter att ”observera” visar det att Trosrörelsen inte vill klippa några band utan tvärtom sakta engagera sig mer.

Joakim Lundqvist kvarstår som representant i SKR under året som kommer.

Årsmötet diskuterade också hur Trosrörelsen kan stärka både sina medlemmar och det man kallar trosväckelsen i Sverige.

–  Vi vill se hur vi kan stötta församlingarna och förbättra samarbetet dem emellan, säger David Ekerbring.

– Vi ska också se hur vi kan tänka bredare kring det vi kallar trosväckelsen i Sverige och som inte begränsar sig till vårt samfund, och se hur vi kan utveckla den strömningen i kristenheten.

Ebba Busch Thor ska gå i Prideparaden

Politik. KD-ledaren Ebba Busch Thor ska gå i årets Prideparad i Stockholm, trots att hon själv tidigare riktat kritik mot evenemanget. Det beskedet ger hon i...

Kristnas kallelse är inte att vara bekväma

Ledare Abortfrågan. Frågan om abort vill inte försvinna. Högljudda diskussioner är ett återkommande fenomen, men sällan med ökad klarhet som följd. Tvärtom är...