Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

Troende socialdemokrater anklagas styra politiken

Det stormar kring det socialdemokratiska förbundet Tro och solidaritet, tidigare Broderskapsrörelsen. Orsaken är ett dokument från 1999 som nu lyfts fram av Expressen, och där man bland annat anger hur många muslimer som partiet vill få in i politiken.

Nyheter · Publicerad 00:00, 30 jan 2014

"Denna öppna rapport, som lämnades till Förbundsstyrelsen 1999, är en sammanfattande beskrivning av dialogen med företrädare för svenska muslimer om hur religionsfriheten kan stärkas och hur en stor grupp svenskar ska nå ökad delaktighet i samhället", skriver Tro och solidaritets ordförande Peter Weiderud på förbundets blogg angående artikeln i Expressen, och avvisar allt tal om påstått hemlighetsmakeri.

Expressen började skriva om samarbetet mellan Sveriges muslimska råd och Tro och solidaritet när Carina Hägg (S) härom dagen flyttades ner till icke valbar plats på riksdagslistan inför valet. Hon hävdade att det fanns ett hemligt avtal mellan S-föreningen Tro och solidaritet och Islamiska förbundet, och att grundorsaken till hennes petning var att hon kritiserat valet av Islamiska förbundets ordförande Omar Mustafa till partistyrelsen på S-kongressen förra året.
Expressen hävdar i sin artikel att medlemmar i Sveriges muslimska råd, vars samarbete med Tro och solidaritet inte förefaller drivas aktivt längre, har en islamistisk agenda, och hänvisar till islamologen Sameh Egyptson.
- De har velat införa sharialagar och de samarbetar med och stöder det islamistiska partiet Muslimska Brödraskapet. De demonstrerade till exempel för Muhammad Mursi när han avsattes, säger denne till tidningen.

Peter Weiderud invänder på sin blogg att Sveriges muslimska råd är "ett samarbetsorgan för praktiserande muslimer, inget politiskt organ".
"Lika självklart är att vi som socialdemokrater inte samarbetar med islamistiska partier. Islamism och socialdemokrati precis som kristdemokrati och socialdemokrati låter sig inte förenas", skriver han.

Rapport: Rättsosäker prövning av konvertiter

Kyrkornas konvertitutredning Asylprövningen för afghaner som konverterat till kristendom är rättsosäker och godtycklig, enligt en kartläggning som omfattar 619 afghanska...

Stå upp mot terrorn – över hela linjen

Ledare Dådet i Christchurch Fredagens terrordåd i Nya Zeeland var en stor tragedi, då 50 människor mördades i två moskéer. Massmedier och beslutsfattare har reagerat på rimligt...