Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Nu ska troende personer utbildas för att befinna sig på asylboenden som en trygghetsskapande resurs. Bilden är från ett flyktingboende för ensamkommande barn. Foto: Jessica Gow/TT

Troende ”medföljare” på svenska asylboenden

Med start nästa helg inleder Kristna fredsrörelsen, Equmeniakyrkan och Sveriges interreligiösa råd ett pilotprojekt med en utbildning för troende personer som vill vara med och bidra till ökad trygghet på asylboenden.

Nyheter · Publicerad 08:33, 15 apr 2016

I nyhetsrapporteringen har vi hört om oro på svenska asylboenden och om tilltagande motsättningar mellan olika religiösa grupper. Nu kommer ett motdrag från religiöst håll.

"Medföljare är ett nytt koncept där människor av olika tro tillsammans utbildas för att öka tryggheten och vara ett moraliskt stöd för personer som bor på asylboenden, genom medföljarens fysiska närvaro", kan man läsa på Kristna freds webbplats.

Det hela är ett pilotprojekt som är det första i sitt slag i Sverige. Konceptet ska prövas under våren på tre olika platser i landet.  

Enligt Julle Bergenholtz på Kristna freds är Migrationsverket väl medvetna om initiativet och följer det med intresse.

– Några av oss ska besöka asylboenden nästa vecka för att se hur behovet ser ut från boendets sida och från de boendes sida.

Tanken är att det hela ska ske genom dialog och relationsbyggande med olika boenden. Genom att på sikt utbilda troende runt om i Sverige kan nya kontakter knytas med boenden som är intresserade av samarbete och så kan konceptet spridas.

– Så fort vi släppte att vi ska ha en utbildning i  Stockholm fick vi ett antal anmälningar direkt, säger Julle Bergenholtz som berättar att det handlar om både kristna och personer med annan tro.

Det kan röra sig om att spendera några timmar då och då på ett asylboende tillsammans med andra troende för att samtala med de boende och sprida trygghet.

– På asylboenden finns många som tycker att deras tro är viktig, där kan det ske ett utbyte som vi tror är viktigt mellan personer som varit i Sverige länge och personer som nyss kommit hit. Man kan få veta mer om hur det fungerar här och hur man kan få utlopp för sin religion här.

– Men också att man får en kontakt med omvärlden. Många känner sig instängda, trångbodda och vet inte vad som ska hända. Att då få prata med någon som står utanför deras asylprocess kan vara värdefullt.

Tanken på projektet kom bland annat ur Equmeniakyrkan, där många av församlingarna ville göra något för nyanlända men visste inte hur och vad de kunde göra.

– Genom den här kompetensen kan vi bidra till att människor kan göra något i sitt lokala samhälle för de nyanlända på asylboenden, säger Julle Bergenholtz som understryker att detta är ett pilotprojekt.

– Vi ska nu testa på tre ställen så får vi utvärdera sedan och se om vi kan göra detta till en fortsatt verksamhet.

Hopp om förändring med ny sexualundervisning?

Ledare Skolverket lämnade i veckan sitt svar på regeringens uppdrag att förtydliga skolans läroplan kring sex och samlevnad. Med tanke på den normkritiska...