Ingen är som du, Herre. Du är stor, och stort och mäktigt är ditt namn.
Jeremia 10:6

Världen idag

Tonårsaborterna minskar något

Socialstyrelsens statistik över aborter det första halvåret 2012 som presenterades på torsdagen visar en minskning av tonårsaborterna med fyra procent jämfört med samma period förra året.

Nyheter · Publicerad 00:00, 18 okt 2012

2011 sjönk antalet tonårsaborter med 5, 3 procent jämfört med 2010. Och de fortsätter alltså att minska, under årets första sex månader med fyra procent. Huruvida det är en bestående trend återstår att se och skillnaderna mellan olika delar av landet är fortsatt mycket stora.

I Gävleborgs län där siffrorna för tonårsaborter är högst görs exempelvis 24,3 aborter per 1 000 kvinnor i dessa åldrar. Att jämföra med Jönköpings län där aborttalen för tonåringar var lägst i landet med 11,5. Socialstyrelsen konstaterar att det är mycket ovanligt att tonåringar i Sverige föder barn, förra året handlade det om ungefär sex barn per 1 000 unga kvinnor.

18 907 aborter genomfördes totalt första halvan av 2012, aborttalen ligger därmed på ungefär samma nivå sett till motsvarande period förra året. Högst är aborttalen bland kvinnor i åldrarna 20-24 år, där görs 34 aborter per 1 000 kvinnor.

Ny "tv-skatt" kan drabba döda

Politik. Stark kritik mot riksdagsbeslut Att riksdagen inför en "tv-skatt" utan att samtidigt öka kraven på public service, och som till och med kan drabba döda, väcker stark kritik. En av...

Ideologisk brytning bakom regeringskris

Ledare Förändrat ideologiskt landskap Ideologier är politikens grund. Ändå ansågs allmänt att dessa var överspelade efter Berlinmurens fall. Den liberala samhällsordningen hade segrat,...

Ringrostig på engelska? Här är tipsen

Språk. Do you understand this? Bra, men du kanske känner dig lite ringrostig och upplever att din engelska har haft bättre dagar. Språkforskaren Pia...