Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

Tilltal till Sverige när Skoglund finaltalade

En profetisk varning till svensk kristenhet och till nationen Sverige talades ut när Smålandskonferensen avslutades under helgen. I budskapet fanns också en positiv ton om 2017 som året då Gud ska fullborda sina löften.

Nyheter · Publicerad 00:01, 18 jul 2017

Det var på lördagskvällen som förkunnaren Birger Skoglund talade till en fullsatt kyrka på Ralingsås.

– Han var själv skakad inför det budskap han fått att förmedla, berättar Göran Duveskog vid arrangerande Trosgnistans mission.

– Birger fick summera ett budskap som gått som en röd tråd genom hela konferensen och som vi upplevt som ett Guds tilltal. Det handlade om att svensk kristenhet behöver omvända sig och ödmjuka sig inför Guds Ord, att inte kompromissa med bibliska sanningar utan söka Gud för ett andligt genombrott i landet.

Han lyfte också upp Sverige som nation. Här uttryckte Birger Skoglund bekymmer över statsmaktens agerande i olika avseenden. Dels statsministerns uttalande nyligen om att alla präster borde tvingas viga samkönade par. Dels domarna mot barnmorskor som inte vill medverka vid aborter. Men Skoglunds budskap riktade sig inte minst till kristenheten.

– Han varnade bland annat för katolskt inflytande i väckelsekristendomen och han betonade att det nu är tid att söka Gud.

Men det fanns också en stark anda av tro och positiv förväntan i konferensen. Oberoende av varandra kom budskap under veckan om att 2017 är ett år då Guds löften ska gå i fullbordan. Efter Birger Skoglunds predikan på lördagen uppges folk ha strömmat fram i kyrkan.

– Det blev helt fullt överallt med människor som sökte Gud. Det var bön och tårar och en väldig stark gudsnärvaro och smörjelse, berättar Göran Duveskog.

För att klara omkostnaderna för årets Smålandskonferens behövde arrangören samla in 100 000 kronor i lördagskvällens möte.

– Det kom in 137 000 kronor, säger Göran Duveskog, tacksam till Gud för konferensen som i år hölls för 48:e gången.

USA slutar att kalla Golan för ”ockuperat”

Mellanöstern. I sin årliga rapport om mänskliga rättigheter använder USA:s utrikesdepartement nu för första gången inte ordet ockuperat om Gaza, Västbanken och...

En skammens vecka i FN

Israelkommentar Vad förenar skurkstater såsom Kuba, Iran, Nordkorea och Venezuela? De senaste åren har representanter för bland annat dessa regeringar samlats i...