Ty det är bättre att lida för goda gärningar, om det skulle vara Guds vilja, än att lida för onda gärningar.
1 Petrusbrevet 3:17

Världen idag

Tidöpartierna: Kraftigt minskat palestinskt bistånd

Minst 36 miljarder av skattebetalarnas pengar har under de senaste 25 åren gått till bistånd till de palestinska områdena. Det är pengar som, enligt kritiker, kan ha gått till terrorlöner och skolböcker som manar till våld.

Nu minskar regeringen det palestinska biståndet med 40–60 procent.

Nyheter · Publicerad 15:00, 17 jan 2023

Världen idag har vid flera tillfällen rapporterat om att det är svårt att få reda på vart Sveriges bistånd till de palestinska områdena egentligen tar vägen. Sannolikt har en del av pengarna använts till att avlöna terrorister och martyrers familjer, samt till skolböcker som uppviglar till antisemitism och våld.

Detta, liksom uppgifter om korruption, har fått många röster att sedan länge kräva att detta bistånd ska minskas eller frysas, däribland flera kristdemokrater och sverigedemokrater.

Nu står det klart att biståndet till de palestinska områdena minskar med 40–60 procent, rapporterar DN. Detta som en följd av de förändringar i biståndsbudgeten som regeringspartierna och Sverigedemokraterna kommit överens om.

I höstens budget beslutade regeringen att frångå det så kallade enprocentsmålet och i stället ge ett fast anslag på 56 miljarder kronor per år de kommande tre åren, skriver Dagens Nyheter.

Det är en minskning med 1,4 miljarder jämfört med 2022, men samtidigt 3,7 miljarder mer än 2021. I praktiken innebär förändringen att biståndsbudgeten inte utökas automatiskt som i det tidigare systemet.

Organisationen ”Med Israel för fred–Sverige” (Miff) rapporterar i en artikel på sin hemsida att svenska skattebetalare under de senaste 25 åren, direkt och indirekt, gett palestinierna minst 36 miljarder kronor.

Miff lyfter fram att målet för svenskt internationellt bistånd är att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. Men i stället för välstånd, demokrati och ett framförhandlat fredsavtal har resultatet i de palestinska områdena blivit det motsatta – arbetslöshet, terrorism, uppvigling, uteblivna val och avståndstagande till tvåstatslösningen, konstaterar organisationen.

”Ingen annan flyktinggrupp i världen har fått större politiskt och ekonomiskt stöd från omvärlden”, skriver Miff.

Ingen annan flyktinggrupp i världen har fått större politiskt och ekonomiskt stöd från omvärlden.

Konfirmander önskar tydlig undervisning om kristen tro

Svenska kyrkan. Konfirmander önskar tydlig undervisning om Gud och Jesus. Inom Svenska kyrkan tolkar man detta som... söndag 28/5 19:00

Att följa Jesus Kristus innebär att förneka sig själv

Gästledare Paulus bekännelse i Galaterbrevets femte kapitel, vers 24, är en bekännelse för alla Jesu... lördag 27/5 00:10

Lärdomar av utfallen mot Ungern

Ledare I osedvanligt explicita och övertydliga ordalag förklarade i veckan Ungerns premiärminister Viktor... lördag 27/5 00:00