Herre min Gud, många är undren du gjort och tankarna du tänkt för oss. Inget kan liknas vid dig.
Psaltaren 40:6

Världen idag

Påve Franciskus är inte längre en auktoritet i Mikael Karendals liv. Foto: Andrew Medichini/AP/TT

Tidigare pastor lämnar katolska kyrkan

Mikael Karlendal har tidigare varit pastor inom Equmeniakyrkan och pingströrelsen. För en tid sedan konverterade han till katolicismen. Men nu återvänder han och blir protestant igen, berättar han på sin blogg.

Nyheter · Publicerad 16:00, 31 okt 2019

Mikael Karlendal har skrivit utförligt om sin resa in i katolska kyrkan och nu också om sin väg tillbaka. Hans beslut att konvertera handlade i korthet om att han uppfattade sin del av kristenheten som bibelrelativistisk och överdrivet individualistisk.

Det var inte främst bibliska skäl som gjorde att jag blev katolik, skriver han nu, utan det var av renodlat historiska skäl. 

”Nu när jag ser tillbaka på det så här efteråt, kan jag tycka, att det för mig var som att det katolska var som en vacker historisk dröm hos en människa som led av historielösheten i de egna sammanhangen”.

Karlendal uttrycker sig kritiskt om påven och menar att det finns en tolkningsmässig relativism även i katolska kyrkan.

”Jag har återupptäckt läran om Sola Scriptura – Skriften allena. Och nu kan jag försvara den”, skriver han.

Karlendal uppger att han sedan en tid besökt gudstjänster i Svenska kyrkan och det är där han har sin hemvist inom överskådlig framtid.

En öppen debatt kritiskt för vår framtid

Ledare I veckan publicerades ett uppmärksammat öppet brev i tidningen Harper Magazine. Brevet är... lördag 11/7 00:00

Sverige behöver en kristen ”68-rörelse”

Ledare Har du känt dig frustrerad över att dina barn i skolbänken drillas i idéer och värden som strider... torsdag 9/7 00:00

Gammalt jättekors funnet i Pakistan

Historia. I juni upptäcktes ett stort marmorkors i bergen i norra Pakistan. Det kan vara mer än tusen år... lördag 11/7 16:51

Att vara sänd är att inte underskatta rollen som ”god granne”.

Inför söndag Mark 3:7–19 Just den här söndagen, den 12 juli, avslutar vi Hönökonferensen med en... fredag 10/7 12:00

Kan en kristen bära vapen?

Mot väggen Kan en kristen med gott samvete bära vapen i egenskap av polis eller militär och när så behövs även...

Hans Sundberg – min bakgrund

John Wimber och Vineyard i Sverige (del 2/10). På Fjellstedtska skolan blev Hans andedöpt och började lära känna Andens liv. Han låter vuxendöpa...