Utdragen väntan tär på hjärtat, uppfylld önskan är ett livets träd.

Världen idag

År 2015 visade undercover-videor att Planned Parenthood förmedlade fosterkroppsdelar från aborter till forskningsföretag. Det är bakgrunden till att Texas inte vill att statliga sjukvårdsmedel ska gå till organisationen. Foto: Godofredo A Vasquez/AP/TT

Texas avslutade kontrakt med Planned Parenthood

Från och med nästa torsdag blir det inte möjligt för Texasborna att få någon form av vård på Planned Parenthoods kliniker genom det statliga sjukförsäkringssystemet Medicaid.

Detta sedan en domstol i november gett delstaten rätt att avsluta kontraktet med organisationen.

Nyheter · Publicerad 07:00, 12 feb 2021

Det var i november förra året som en domstol gav Texas rätt att avsluta kontraktet med Planned Parethood, som dock fick möjlighet att fortsätta fram till den 3 februari.

Texas har länge försökt att få bort Planned Parenthood ur Medicaid-systemet, med hänvisning till organisationens hantering av aborterade foster som används i forskning.

”Dolda kameror har tydligt visat att Planned Parenthood medgett ett moraliskt förkastligt och olagligt beteende, inklusive brott mot federala lagar genom att manipulera tidpunkt och metod för aborter som gjorts för att ge tillgång till fostervävnad för egen forskning”, skrev delstatsåklagaren Ken Paxton den 23 november, i samband appelationsdomstolens avgörande.

”Planned Parenthood är ingen ´kvalificerad´ utförare enligt Mediciad-lagen, och borde inte finansieras genom Medicaid”, avslutade han.

Center for Medical Progress offentliggjorde smygfilmade samtal med företrädare för Planned Parenthood 2015, och anser att de bevisar att företaget bedrivit handel med vävnad från aborterade foster.

Planned Parenthood i Texas skriver på sin hemsida att alla som har rätt till vård genom Medicaid från och med den 18 februari måste hitta andra utförare, inte bara av abort utan även av cancerundersökningar, hiv-testning och preventivmedelsrådgivning

Helt avgjord är frågan dock ännu inte.

Samma dag som kontraktet mellan Texas och Planned Parenthood löpte ut, den 3 februari, utfärdade en domare ett förbud för delstaten att stoppa samarbetet. Planned Parenthood hade nämligen i sista stund hävdat att kontraktet sagts upp på ett formellt felaktigt sätt.

Ärendet behandlas i rätten senare i februari.

Samtidigt uppmanade delstatens statliga 13 demokrater i kongressen Texas-guvernören Greg Abbott att låta Planned Parethood behålla möjlgheten att ge vård inom ramen för Medicaid, inte minst mot bakgrund av att vården i delstaten är ansträngd till följd av coronapandemin.

I Texas täcker Medicaid inga andra aborter än de som görs i det fall graviditeten skett genom våldtäkt eller incest, eller då kvinnans liv är i fara.

På spaning efter morgondagens församling

Ledare Nya tider formar nya strukturer av hur den kristna gemenskapen gestaltas. Genom kyrkans... torsdag 8/6 00:10

Kristen antisemitism i ny förpackning?

Israelkommentar Få ämnen är lika tabubelagda som den kristna antisemitismen. Efter att Förintelsens fasor hade... torsdag 8/6 00:00