Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

– Det är en anpassning till det rådande kulturklimatet i en hastighet som är häpnadsväckande. Det säger teologiprofessor Kjell O Lejon om kyrkors acceptans av homosexualitet. Foto: Svenska kyrkan

Teologiprofessor: Växande kyrkor är mer konservativa

Historiskt sett har kristna kyrkor alltid betraktat homosexualitet som synd. Kjell O Lejon, professor i historisk teologi vid Linköpings universitet, beskriver de senaste årtiondenas utveckling i västvärldens kristenhet som häpnadsväckande. – Det har skett en massiv förändring under en mycket kort period.

Nyheter · Publicerad 00:00, 1 jun 2011

Acceptans av utlevd homosexualitet bland medlemmar, och även öppet homosexuella präster och biskopar, är i dag en verklighet i flera kyrkor och samfund i västvärlden. I ett historiskt perspektiv är det en dramatisk förändring som går tvärtemot vad som varit den kristna kyrkans lära genom århundraden.
– Det har alltid varit självklart inom hela kristenheten att äktenskapet är mellan man och kvinna och man har aldrig uppmuntrat till utlevnad av homosexualitet, säger Kjell O Lejon.

Svenska kyrkans första officiella uttalande om homosexualitet gjordes 1951, i ett biskopsbrev, då kyrkan såg att det behövdes ett uttalande om dess syn på sexuallivet. Då var budskapet entydigt.
– I brevet står att ”den som utövar homosexuella handlingar bryter mot Guds lag”, citerar Kjell O Lejon.

1974 kom rapporten De homosexuella och kyrkan, skriven av Holstein Fagerberg och där började en öppning mot acceptans av utlevd, ”genuin”, homosexualitet. Sedan dess har Svenska kyrkan, vissa frikyrkor och andra protestantiska kyrkor i västvärlden på bara några årtionden gjort en anmärkningsvärd teologisk omsvängning.
– Det har skett en värderingsförskjutning på väldigt kort tid, som skett parallellt med samma utveckling i samhället i stort. Det är en anpassning till det rådande kulturklimatet i en hastighet som är häpnadsväckande, menar Kjell O Lejon.
– Man kan jämföra med reformationen i Sverige. Det brukar sägas att den ägde rum 1527, men i själva verket var det en process på omkring 100 år.

Den radikala omsvängningen i delar av den protestantiska kyrkofamiljen är något som aldrig skulle kunna ske inom de katolska och ortodoxa kyrkorna, konstaterar Kjell O Lejon.
– I de gamla kyrkorna sker de officiella förändringsprocesserna över en mycket längre tidsrymd, det kan handla om hundratals år. De ändrar sig inte efter tillfälliga vindar och när det gäller homosexualitet är teologin solklar för dem.

I Svenska kyrkan har utvecklingen gått längre än i många andra kyrkor, men samtidigt finns en tydlig intern splittring mellan de som ser kyrkan som ett föredöme i sin acceptans av homosexualitet och de som står för en traditionell tro.
– De ser det som motsatsen, att man avvikit från den allmänkyrkliga hållning som gäller i de stora kyrkliga rörelserna i världen. I alla kyrkor som valt linjen att acceptera homosexualitet har det resulterat i inre strider och splittringar, påpekar Kjell O Lejon.

En tydlig skiljelinje går också mellan vilka kyrkor som växer och vilka som brottas med sjunkande medlemsantal, framhåller han.
– När man ser på den världsvida kristenheten kan man göra iakttagelsen, att de kyrkor som gått in för en mer liberal hållning tillhör den kategori som har vikande siffror, medan de mer traditionella, däribland karismatiska kyrkor, katolska och ortodoxa, växer. Naturligtvis går skillnaderna djupare än en enskild teologisk fråga, men det är ändå tydligt att växande kyrkor är mer konservativa.

David Högfeldt
david.hogfeldt@varldenidag.se

Stå upp mot terrorn – över hela linjen

Ledare Dådet i Christchurch Fredagens terrordåd i Nya Zeeland var en stor tragedi, då 50 människor mördades i två moskéer. Massmedier och beslutsfattare har reagerat på rimligt...

Rapport: Rättsosäker prövning av konvertiter

Kyrkornas konvertitutredning Asylprövningen för afghaner som konverterat till kristendom är rättsosäker och godtycklig, enligt en kartläggning som omfattar 619 afghanska...