Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

Marina Andersson, skolpastor och barnpastor. Foto: Arkiv

Tacksam för svensk religionsfrihet

Marina Andersson, skolpastor för Grännabygdens kyrkor och barnpastor inom Pingst, tycker att religionsfriheten så som den kommer till uttryck i Sverige, för det allra mesta gagnar barnen.

Nyheter · Publicerad 08:05, 18 maj 2016

– Vi lever i ett land med religionsfrihet, och utifrån det har jag känt en tacksamhet, säger Marina Andersson, som bland annat tagit initiativ till söndagsskolmaterialet Leva livet och 2014 belönades med Evangelistfondens stipendium.

– Det gör att jag får ha en personlig tro, och att jag som kristen förälder får ge mina barn en möjlighet att förstå vad vi tror på som familj, samtidigt som det finns en öppenhet för att de själva får välja.

I linje med det tycker Marina Andersson att ledare för kristen barnverksamhet måste hjälpa barnen att finna ett eget tilltal i bön, och att ta till sig Guds ord.

– Alltid när jag jobbar med barnverksamhet så lyssnar jag in barnen, utvärderar med barnen och planerar med barnen. Tar jag fram material så ska det godkännas av barnen så att det blir relevant för dem, och inte speglar beteenden eller formuleringar som inte är deras. Det är viktigt att barn själva får ta in det de klarar av och växa i sin egen takt.

Stå upp mot terrorn – över hela linjen

Ledare Dådet i Christchurch Fredagens terrordåd i Nya Zeeland var en stor tragedi, då 50 människor mördades i två moskéer. Massmedier och beslutsfattare har reagerat på rimligt...

Rapport: Rättsosäker prövning av konvertiter

Kyrkornas konvertitutredning Asylprövningen för afghaner som konverterat till kristendom är rättsosäker och godtycklig, enligt en kartläggning som omfattar 619 afghanska...