Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Göran Hägglund talade på Kristdemokraternas kommun- och landstingsdagar i Göteborg på fredagen. Foto: Samuel Björk

"Systemen får inte stå i vägen för en jämlik vård"

Göteborg. Vi behöver strukturera om sjukvården i Sverige.Det var huvudbudskapet från Kristdemokraternas partiordförande, socialministern Göran Hägglund, när han inledningstalade på KD-dagarna i Göteborg på fredagen.

Nyheter · Publicerad 13:53, 28 mar 2014

Inför en välfylld kongresshall i Gothia Towers vid Svenska mässan i Göteborg inledningstalade Göran Hägglund på Krist-demokraternas kommun- och landstings-politiska dagar.
Under talet lanserade Hägglund ett förslag om att ändra strukturen för sjukvården i Sverige.
Han knöt bland annat an till dagens situation då äldre personer, som oftare drabbas av flera sjukdomar, kommer i kläm när kommuner och landsting bollar patienterna mellan sig.
Socialministern tog Norge som exempel där primärvården är kommunal och övrig sjukvård är i statens regi.
– Erfarenheterna är så gott som uteslutande positiva. Tillgängligheten har förbättrats, sade Hägglund.
Enligt honom har den norska modellen inneburit att patienten har fått bättre möjlighet till delaktighet i vården och att den högspecialiserade vården har koncentrerats.
– Man får mer vård för pengarna än vad vi får i Sverige.
– Vi måste våga diskutera en förändring i riktning mot ökat statligt inflytande, sade Hägglund i sitt tal och menade att det behövs en bättre nationell samordning av vården i framtiden.
– Systemen får inte stå i vägen för en jämlik vård.

På den efterföljande presskonferensen erkände Hägglund att förslaget inte är helt okontroversiellt och att det nog fanns delegater på plats i Göteborg som inte håller med honom.
Han har sedan rikstinget i Karlstad i höstas diskuterat det med många av partiets lokalpolitiker.
– Det är lite blandat. En del begriper det här och säger ”Mitt uppdrag får inte stå i vägen för det som är det bästa. Innebär det att jag inte kan vara landstingspolitiker i fortsättningen så är det mindre viktigt än att vi får en ändamålsenlig vård.”.
– Andra tycker att det är fel tänkt, att vi har en väldigt bra organisation i dag och vi ska jobba inom de ramar som finns, berättade Hägglund och konstaterade att just den här frågan har gett stor folklig respons under de senaste åren.

Bland andra ämnen som Hägglund stannade upp vid fanns Ukrainakrisen.
– Vi tvingas inse att vår del av världen har blivit en mer osäker plats och att den kommer att vara det oavsett hur fredliga intentioner vi själva har.
– Vår egen säkerhetspolitiska situation har på kort tid försämrats. Det är något vi behöver förhålla oss till.
Kristdemokraternas lösning är att Sverige måste pröva alternativet att ta steget in i Nato. Hägglund konstaterade att det sedan lång tid råder politiska låsningar som förhindrar en saklig prövning av ett Natomedlemsskap.
– Jag har stor respekt för alla dem som motsätter sig en svensk anslutning till en militärallians, men i den situation vi nu befinner oss menar jag att vi inte har råd att stänga dörrar, sade Hägglund och vädjade till ansvarskännande partier att lägga låsningar åt sidan och bidra konstruktivt.

En glad nyhet som Hägglund förmedlade i sitt tal var succén för en av partiets hjärtefrågor som klubbades igenom 2012.
På fredagen kom Skatteverket  med en rapport om hur skatteavdraget för gåvor till ideella organisatinoer föll ut under 2013.
Antalet gåvogivare ökade med 135 000 personer till totalt 761 315 personer och gåvobeloppet ökade med 344 miljoner kronor, eller 36 procent till 1,3 miljarder kronor.
– Det här är en succé. Svenska folket vill hjälpa sin nästa, givandet är en folkrörelse, förkunnade Hägglund till rungande applåder.

Samuel Björk
samuel.bjork@varldenidag.se

Trump mötte människor som förföljts för sin tro

USA. Förföljda troende från ett tiotal olika länder besökte nyligen USA:s president Donald Trump. Några tackade presidenten för hans administrations...

Boris Johnson tar över efter Theresa May

Storbritannien. Nu står det klart. Boris Johnson går segrande ur partiledarstriden i brittiska Konservativa partiet – och blir därmed Storbritanniens nästa...

Bejakar prostitution – hyllas av politiker

Ledare Margot Wallström skrev den 8 juli på sin Facebooksida om hur hon följt med poliser och socialarbetare ner i den undre världen och hur hon upplevde...

Utebliven tidning

Postupplagan av tisdagstidningen (23/7) hämtades inte på tryckeriet under måndagen. Det gör att prenumeranter som får Världen idag med posten inte...