Om ni nu har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida.
Kolosserbrevet 3:1

Världen idag

Professor Daniela Augustine. Foto: Paul Sharudin

Symposium om Anden och Kyrkan

Under två intensiva dagar samlades ett hundratal präster, pastorer, teologer och studenter till symposium på temat "Anden och Kyrkan". Arrangör var Livets ords teologiska seminarium (LOTS).

Nyheter · Publicerad 00:00, 28 nov 2011

I fredags och lördags höll Livets ords teologiska seminarium sitt första symposium. Men inte det sista, enligt Ulf Ekman, som stod som värd för dagarna på Ribbingebäck utanför Uppsala.
– Det här kommer vi definitivt göra fler gånger, säger en glad Ulf Ekman, när Världen idag träffar honom efter den sista föreläsningen.
Temat för symposiet var "Anden och Kyrkan", en kombination som borde vara mer självklar än vad den ofta är, menar Anders Gerdmar, docent i teologi och ansvarig för teologiutbildningen vid LOTS.
– På pingstdagen utgjuts Anden och samtidigt föds kyrkan, så Anden och kyrkan hör alltid ihop även om man historiskt sett har spelat ut dem mot varandra, säger han.
I inledningsanförandet på fredagen lyfte Ulf Ekman fram ett antal frågor som fungerade som en utgångspunkt för de samtal som pågick under dagarna. Bland annat betonade han behovet av att se vad kyrkan är, och inte enbart vad den gör.
– Pragmatism och ensidigt fokus på omedelbara resultat och snabb tillväxt har en baksida, menade han och nämnde bland annat att betoningen på mission och evangelisation i många pingst-karismatiska rörelser ibland slår över i en konflikt mot att bygga upp kyrkan. Men kraftens Ande är också enhetens Ande, framhöll Ulf Ekman.
Bland lärarna under symposiet återfanns, förutom LOTS egna teologer, professor Simon Chan, pingstteolog från Singapore, professor Daniela Augustine, pingstteolog från USA men med rötter i Bulgarien och med god kännedom om den ortodoxa kyrkan, samt den katolske doktorn och prästen Peter Hocken. Samtliga internationellt erkända teologer.
Att hålla symposium är ganska vanligt i den akademiska världen, men inte alls lika vanligt i andra sammanhang. Ändå var det inte enbart akademins folk som samlades. Både präster, pastorer och lekmän från en rad olika länder fanns med för att förkovra sig. En anledning till bredden är enligt Anders Gerdmar att det finns ett medvetet församlingsfokus i allt arbete på LOTS.
– Det här är ett akademiskt arbetssätt, men det är också förankrat i en församlingsmiljö, som allt vårt arbete på LOTS är. Nu har vi varit samlade till teologisk verkstad, men jag hör ju pastorer som har fått med sig principer att tillämpa i både själavårdsarbetet och nattvardslivet, förklarar han.
Jan Rosman, pastor i församlingen Agape i Norrköping, var en av deltagarna under symposiet och han har lång erfarenhet av ekumeniskt arbete på hemmaplan. Nyligen anordnades en ekumenisk nattvardsgudstjänst i Norrköping med ungefär 1000 deltagare från alla kyrkor i staden, både de nyare och de historiska. Jan Rosman åkte hem från symposiet med vidgade visioner och menade att vi inte bara ska vinna människor för Kristus, utan också sträva efter att se Kristus i människor från andra sammanhang.
– Våra själar breddas och vår ande stärks av den här teologiska reflektionen, så jag har fått vidgade visioner för både framtiden och arbetet.
Även Ulf Ekman är motiverad för framtiden och han upplever ett uppdrag från Herren att driva på utvecklingen och fortsätta predika om Andens enhet mellan olika kyrkotraditioner.
– För mig är det inte en fråga om vilken kyrka vi ska välja, utan för mig är frågan vad som är sant. Det som är sann kristendom och ett sant uttryck för kyrkan idag måste man bejaka var man än ser det, säger han till Världen idag.

Lukas Berggren
Lukas.Berggren@varldenidag.se

 

Vad är dina reflektioner från de här dagarna?

Peter Artman, präst, Vara, Sverige
– Det är intressant att folk kommer hit från andra kontinenter, med olika perspektiv och till ett pingstorienterat sammanhang, och att man vill söka kunskap om kyrkans betydelse och Andens relation till den världsvida kyrkan. Den här oerhörda spännvidden möter man ingen annanstans.

Esther Struhlik, student, Hannover, Tyskland
– Symposiet har gett mig en större förståelse för vad kyrkan är så att vi kan ge det till andra och stå starkare i teologin.

PeO Svensson, pastor, Sävsjö, Sverige
– Ju mer man lär sig, desto mer inser man att man inte vet. Det stämmer verkligen in på de här dagarna.

Hilde Bjerkedok, predikant, Oslo, Norge
– Det har varit härligt att få vara tillsammans inför Gud och lyssna på talare från olika traditioner och se att den helige Ande verkar i olika traditioner och för oss samman till en djupare gemenskap.På lördagmorgonen firade alla deltagare nattvard tillsammans. Ulf Ekman och Anders Gerdmar delar ut bröd och vin. Foto: Paul Sharudin

Smalspåriga sommartal från både S och M

Ledare En brakförlust för Magdalena Andersson. Det var resultatet av matchen mot Ulf Kristersson, när de... tisdag 16/8 00:10

Kairo sörjer de döda i kyrkbranden

Egypten. Minst 41 människor omkom och många skadades i en brand i en koptisk kyrka i Egyptens huvudstad... måndag 15/8 14:32

Var lugn och stilla och besinna att han är Gud

Bönekrönika Bedjarna vet att det är ute med oss om inte Gud griper in. Människor kan åstadkomma mycket, men... tisdag 16/8 00:00

En oväntad påminnelse om Kremls misslyckande

Gästkrönika När jag tror att jag är på ”riktig semester”, och därmed också tror att jag lyckats komma bort från... tisdag 16/8 00:00
Följ Världen idag i sociala medier