Jag ska tacka dig i evighet för det du har gjort. Inför dina trogna ska jag hoppas på ditt namn, för det är gott.
Psaltaren 52:11

Världen idag

SVT:s faktakoll väljer bort forskning om samkönade familjer

Det finns ingen forskning som säger att barn som växer upp i samkönade familjer riskerar att få identitetsproblem som vuxna – det fastslår SVT:s journalister i satsningen ”Faktakollen”. Men faktum är att det finns sådan forskning. – SVT mörkar obekväma fakta, säger debattören Thomas Forslin.

Nyheter · Publicerad 10:24, 31 maj 2018

Det var i en intervju med tidningen QX som Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson sa att ”det finns forskning som säger att det finns en identitetsproblematik senare i livet” för barn som växt upp med samkönade vårdnadshavare. Uttalandet granskades av journalisterna i SVT:s satsning ”Faktakollen” som fastslog att det var ”helt fel”.

”Finns det verkligen forskning som säger att barn som växer upp i samkönade familjer riskerar att få identitetsproblem som vuxna?” frågar sig SVT i sin faktagranskande text.

”Nej”, skriver SVT som svar på sin egen fråga.

Men SVT har fel, för det finns forskning som säger att barn som växer upp i samkönade familjer i högre utsträckning får problem som vuxna, än barn som växer upp i biologiska kärnfamiljer.

I studien ”New Family Structures Study” (NFSS) undersöker sociologiprofessorn Mark Regnerus huruvida personer som har vuxit upp med föräldrar som har samkönade relationer skiljer sig från andra personer. Studien visar att barn som vuxit upp med föräldrar som haft samkönade relationer i mindre utsträckning upplevt trygghet i sin familj än övriga personer, att de i högre utsträckning anser att familjen haft en negativ inverkan på dem och att de är mindre lyckliga än personer som vuxit upp i biologiska kärnfamiljer. Enligt studien är de i högre grad deprimerade än övriga personer och har i högre utsträckning problem i sina egna kärleksrelationer än övriga personer.

Allra störst skillnad är det mellan personer vars mammor levt i en samkönad relation och de personer som vuxit upp i biologiska kärnfamiljer, men även de personer som vuxit upp med pappor som levt i samkönade relationer sticker ut något.

Studien, som publicerades 2012 och grundar sig på svar från nästan 3 000 amerikaner, har mött kritik, men det verkar inte vara någon som förnekar dess existens.

Något annat som SVT inte nämner är att Barnombudsmannen i ett remissvar till regeringens utredning om barn i homosexuella familjer år 2001 skrev att det finns ”en tydlig tendens att tona ned de negativa resultat som framkommit i forskningen om barn i homosexuella familjer”. Detta remissvar undertecknades även av en överläkare i barn- och ungdomspsykiatri, en företrädare för ”Föreningar och nätverk för adopterade och adoptionsorganisationer” samt en företrädare för Rädda barnen.

Världen idag tar kontakt med SVT för att höra varför man skriver att det inte finns forskning som visar att barn som växer upp i samkönade familjer riskerar att få identitetsproblem som vuxna, när det i själva verket gör det.

– Vi har gått till de bästa experterna vi har hittat och tittat på den senaste forskningen, säger Fredrik Laurin, redaktör för Faktakollen.

Anledningen till att man inte nämner forskning som Mark Regnerus är att den, enligt Fredrik Laurin, är ”gammal och övertrumfad”.

Är det SVT:s uppgift att avgöra vilken forskning som har rätt?

– Det är inte vår uppgift. Därför går vi till den senaste och mest relevanta forskningen. Vi tittar på den breda samlade forskningen. Den visar att det inte finns några belägg för att barn som växer upp i samkönade familjer riskerar att få identitetsproblem som vuxna.

Fredrik Laurin medger att SVT inte har gått in och tittat i detalj på den forskning som man hänvisar till, men menar att detta inte behövs. På samma sätt som majoriteten forskare är överens om att jorden inte är platt, är de flesta forskare överens i denna fråga, menar han.

Världen idag påpekar att en av källorna till SVT:s text är RFSL och frågar på vilket sätt det är relevant att låta någon som är partisk ge underlag till en faktagranskningstext.

– För att få en bred bild så ringde vi både RFSL och Adoptionscentrum, med flera. I detta fall har de bidragit med en bild av hur forskningsläget ser ut och har utvecklats, säger Laurin och poängterar att RFSL inte är citerade i texten.

Ni skriver ett tydligt ”nej” på frågan om det finns sådan forskning som Åkesson nämner. Hade det inte varit mer korrekt att skriva ”Ja, det finns sådan forskning, men den anses inte relevant”?

– Det kan man tycka. Men det är viktigt att komma ihåg vad vi har för uppdrag. Jag brukar tänka på våra läsare som ”oinformerade men inte dumma”. Det är vårt jobb som journalister att sammanställa så att läsaren slipper grotta ner sig i en eller annan forskare som har en avvikande slutsats.

En som är kritisk till SVT:s förfarande är Thomas Forslin från nätverket ”Klassisk baptism”.

– SVT mörkar obekväma fakta, säger han till Världen idag.

Forslin påpekar att Åkesson inte pratar om vad som är konsensus eller gängse uppfattning, utan att det räcker med en enda forskningsstudie som visar hans tes för att hans citat ska vara korrekt.

SVT:s svar ger han inte mycket för.

– Det är uppenbart att de känner till att det finns forskning som visar på motsatsen till vad de skriver, men att de tycker att den är för dålig. Men deras uppgift ska ju inte vara att ta reda på vem som har rätt, utan vilken forskning som finns, säger han.

Thomas Forslin menar att Faktakollen har ”ett slags ideologiskt filter där sakligheten får ge vika för ett majoritetsparadigm”.

– Det är lätt att bli bekymrad när en stor mediasatsning som ska motverka ”alternativa fakta” och ”fake news” bevisligen sprider sådana själv, säger han.

Faktakollen är en del av faktagranskningen "Faktiskt" – ett samarbete mellan SVT, SvD, DN, SR och KIT.

Statens agerande kring pandemin ännu i dunkel

Ledare Den långa coronavågen har nu gått över i en ny fas. Folkhälsomyndigheten med flera berättade i... lördag 22/1 00:10

Spritfester och högt energipris

Ledare Att Storbritanniens premiärminister Boris Johnson vid flera tillfällen bjudit in sina medarbetare... lördag 22/1 00:00

Lösning för Claras natthärbärge – den här vintern

Hemlöshet. S:ta Clara kyrka i Stockholm har funnit en ny lokal till församlingens natthärbärge. Under... måndag 24/1 21:00

Här tas inte Guds ord för givet

Missionsglimten Solen bränner och det blåser lite damm från de torra, sandiga områdena omkring mig. Men jag är... lördag 22/1 00:00

Finns det hopp om äktenskapet efter att min fru var otrogen?

Familjefrågan För cirka fyra månader sedan berättade min fru att hon varit otrogen med en man på jobbet när de... lördag 22/1 00:00

Finns det hopp om äktenskapet efter att min fru var otrogen?

Karin svarar. För cirka fyra månader sedan berättade min fru att hon varit otrogen med en man på jobbet när de...

Israels fiender testar landets reaktionsförmåga

Israelkommentar Det finns flera tecken på att Israels fiender förbereder sig för krig. Frågan är om Israel är...
Följ Världen idag i sociala medier