På Gud, vars ord jag prisar, på Gud litar jag och fruktar inte.Vad kan människor göra mig?
Psaltaren 56:5

Världen idag

Den franske europarådsledamoten Rudy Salles anser att Sverige är för liberalt när det gäller att ”skydda barnen” rån ”sekter”. Foto: Jean Christophe Magnenet / AFP Photo / TT

Sveriges hållning ”liberal” mot sekter

Nyheter · Publicerad 00:00, 5 mar 2014

I rapporten, som tas upp i plenum den 10 april, konstaterar man att det inte går att säga med säkerhet vilken skada sekter tillfogar barn i de 47 länder som ingår i Europarådet  Inte heller finns det någon enhetlig definition av begreppet, varför Rudy Salles väljer att använda uttrycket ”excesses of sects” (ungefär, överdrifter av sekter). Detta skulle, enligt en fransk definition, innebära ”bruket av påtryckningar eller tekniker som syftar till, eller leder till, att skapa, upprätthålla eller utnyttja ett psykologiskt eller fysiskt underläge för en individ, till skada för individen eller samhället”.

Sverige har fått en särskild plats i rapporten, och klassas, vid sidan av Danmark, som ett land som ”intar en mycket liberal hållning till religionsfrihet och, följaktligen, till fenomenet med sekter”.
Sverige var ett av två länder som Rudy Salles valde att besöka som del av sitt utredningsuppdrag. I december 2012, skriver han, träffade han företrädare för riksdagen, Skolinpektionen, Ungdomsstyrelsen, Föreningen rädda individen (FRI) och Nämnden för statligt stöd till trossamfund.
”Sverige intar verkligen en mycket liberal hållning till religionsfrihet, vilket ibland kan motverka skyddet av barn”, konstaterar Rudy Salles.
”I slutet av mitt besök drog jag slutsatsen att det nationella utbildningssystemet i Sverige, och i synnerhet systemet för att finansiera privatskolor, liksom för att registrera föreningar, innehåller kryphål som skulle kunna leda till övergrepp av sektliknande rörelser”.

Bo Nyberg, ordförande i Kristna friskolerådet (KRF), säger att hans organisation sedan dess skickat skriftliga inlagor till Rudy Salles med de kristna huvudmännens syn på saken.
– Man kan inte kalla det han gjorde i Sverige för någon egentlig research eftersom han bara träffade personer som bekräftade den bild han redan hade, säger Bo Nyberg till Världen idag.
I Rudy Salles rapport ingår även en redogörelse för svaren i en enkät som förra våren skickades ut till samtliga medlemsländer.

I det svar som sammanställts av den svenska riksdagens utredningstjänst redogör man för det svenska friskolesystemet, liksom för det statliga stödet till trossamfund. Dessutom svarar man med ett exempel på den fråga som handlar om huruvuda svenska skolmyndigheter någon gång ”inte gett, eller dragit tillbaka, tillstånd till en ’ny religiös rörelse’ att etablera en skola”.
”En särskilt kontroversiell fråga har gällt skolan som drivs av ’Plymouthbröderna’ i södra Sverige”, skriver riksdagens utredningstjänst.

”Skolinspektionen har inspekterat skolan flera gånger och kritiserat dess brist på objektivitet och fullständighet; till exempel genom censur av internetsidor från Sveriges riksdag och public service-radio. Skolans tillstånd har dock inte dragits tillbaka”.
Laboraskolan, som ligger i Långaryd och inte är konfessionell, var föremål för Skolinspektionens tillsyn för några år sedan och är den skola som Sverige refererar till i sitt svar till Europarådet. Ärendet avslutades 2012. I samband med inspektionerna intervjuades handläggaren Roger Niklewsk av tidningen Skolvärlden
– Det finns nog ingen skola i Sverige som haft fler besök, sa han till tidningen.
– Mitt intryck är att Laboraskolan är bättre än många andra skolor. Miljön är lugn, skolan saknar disciplinproblem och har hög måluppfyllelse. Undervisningen är saklig och allsidig. Eleverna är studiemotiverade.

Eva Janzon
eva.janzon@varldenidag.se

Skadligt när Försäkringskassan och 1177 manipulerar språket

Ledare 1177 Vårdguiden är ”invånarnas samlade ingång till den offentliga hälso- och sjukvården” och drivs... onsdag 12/5 00:10

Israel beskylls för apartheid 200 gånger i spridd rapport

Israelkommentar Human Rights Watch (HRW) är en ekonomiskt och partipolitiskt oberoende människorättsorganisation,...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier