Bedröva inte Guds helige Ande, som ni har fått som ett sigill för befrielsens dag.
Efesierbrevet 4:30

Världen idag

Stockholms och Uppsala län tros få en stor befolkningsökning de kommande åren. Bilden är från Drottninggatan i Stockholm. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT

Sveriges befolkning ökar – på grund av invandring

Totalt beräknas befolkningen i Sverige öka från dagens 10,4 miljoner invånare till 11,3 miljoner år 2040, motsvarande en ökning på 924 000 individer eller 8,9 procent. Ökningen kommer generellt bero på invandring till större del än på födslar, skriver SCB.

Nyheter · Publicerad 23:00, 9 jun 2021

Det är Statistiska centralbyrån (SCB) som har gjort en prognos över Sveriges befolkning år 2040. Medan antalet invånare i vissa län kommer att öka, tror SCB att befolkningen kommer att minska på andra håll.

Procentuellt sett kommer befolkningen att öka mest i Stockholms och Uppsala län där befolkningen kommer att öka med 16,5 respektive 15,8 procent, gissar SCB.

Därefter kommer Halland (plus 12 procent), följt av Skåne (11,3) och Västra Götalands län (9,4). Befolkningen tros minska mest i Norrbotten (minus 5,2 procent), följt av Västernorrlands län (minus 5,3 procent).

Västerbotten, däremot, går emot strömmen av idel minussiffror för Norrlandslänen. I Västerbotten väntas befolkningen öka med 3,4 procent fram till 2040.

Det faktum att antalet invandrade var fler än antalet utvandrade var den största orsaken till folkökningen i samtliga län mellan 2011 och 2020, skriver SCB. De kommande åren väntas migrationen till Sverige vara lägre. Men invandringsöverskottet beräknas fortsatt leda till ett befolkningstillskott i alla län.

– Det kommer att vara den största faktorn i alla län, utom Stockholm och Gotlands län. I Stockholm beräknas ett högre antal födda än döda ha en något större betydelse för folkökningen, och på Gotland väntas att fler flyttar till länet från övriga landet än omvänt, vara den viktigaste faktorn, säger Alexandra Malm, statistiker på SCB, i ett pressmeddelande.

Utmärkande för den framtida befolkningen är, enligt SCB, att andelen äldre ökar.

– Det beror på att dödligheten minskar, att folk därför blir äldre, men också på att det föddes väldigt många på 1940-talet i Sverige, som under de närmaste åren passerar 80 års ålder, säger Alexandra Malm.

Oroande att extrema läror sprids vid teologiska utbildningar

Ledare Utbildning av nästa generations präster, pastorer och ledare har stor betydelse för den kristna... lördag 25/3 00:00

Bred kritik vittnar om surrogatmödraskapets orimlighet

Ledare När vänsterfeminister och konservativa kristna är överens i en fråga kan man ana att den har en... fredag 24/3 00:10