Ty det är bättre att lida för goda gärningar, om det skulle vara Guds vilja, än att lida för onda gärningar.
1 Petrusbrevet 3:17

Världen idag

Stockholms och Uppsala län tros få en stor befolkningsökning de kommande åren. Bilden är från Drottninggatan i Stockholm. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT

Sveriges befolkning ökar – på grund av invandring

Totalt beräknas befolkningen i Sverige öka från dagens 10,4 miljoner invånare till 11,3 miljoner år 2040, motsvarande en ökning på 924 000 individer eller 8,9 procent. Ökningen kommer generellt bero på invandring till större del än på födslar, skriver SCB.

Nyheter · Publicerad 23:00, 9 jun 2021

Det är Statistiska centralbyrån (SCB) som har gjort en prognos över Sveriges befolkning år 2040. Medan antalet invånare i vissa län kommer att öka, tror SCB att befolkningen kommer att minska på andra håll.

Procentuellt sett kommer befolkningen att öka mest i Stockholms och Uppsala län där befolkningen kommer att öka med 16,5 respektive 15,8 procent, gissar SCB.

Därefter kommer Halland (plus 12 procent), följt av Skåne (11,3) och Västra Götalands län (9,4). Befolkningen tros minska mest i Norrbotten (minus 5,2 procent), följt av Västernorrlands län (minus 5,3 procent).

Västerbotten, däremot, går emot strömmen av idel minussiffror för Norrlandslänen. I Västerbotten väntas befolkningen öka med 3,4 procent fram till 2040.

Det faktum att antalet invandrade var fler än antalet utvandrade var den största orsaken till folkökningen i samtliga län mellan 2011 och 2020, skriver SCB. De kommande åren väntas migrationen till Sverige vara lägre. Men invandringsöverskottet beräknas fortsatt leda till ett befolkningstillskott i alla län.

– Det kommer att vara den största faktorn i alla län, utom Stockholm och Gotlands län. I Stockholm beräknas ett högre antal födda än döda ha en något större betydelse för folkökningen, och på Gotland väntas att fler flyttar till länet från övriga landet än omvänt, vara den viktigaste faktorn, säger Alexandra Malm, statistiker på SCB, i ett pressmeddelande.

Utmärkande för den framtida befolkningen är, enligt SCB, att andelen äldre ökar.

– Det beror på att dödligheten minskar, att folk därför blir äldre, men också på att det föddes väldigt många på 1940-talet i Sverige, som under de närmaste åren passerar 80 års ålder, säger Alexandra Malm.

Sydstatsbaptisterna tappade en halv miljoner medlemmar

USA. Medlemsantalet i USA:s största protestantiska samfund, de så kallade sydstatsbaptisterna, har nu... lördag 27/5 19:00

Att följa Jesus Kristus innebär att förneka sig själv

Gästledare Paulus bekännelse i Galaterbrevets femte kapitel, vers 24, är en bekännelse för alla Jesu... lördag 27/5 00:10

Övergångsställen i regnbågsfärger restaureras inte

Hbtq. RFSL Uppsala är besvikna över att två bortnötta cykelövergångsställen i regnbågsfärger inte ska... lördag 27/5 16:00

Vattenfall sänker avgifter med miljardbelopp

Ekonomi. Vattenfall drar ned elnätsavgiften med i snitt 34 procent – motsvarande 1,1 miljarder kronor – från... lördag 27/5 13:00

Lärdomar av utfallen mot Ungern

Ledare I osedvanligt explicita och övertydliga ordalag förklarade i veckan Ungerns premiärminister Viktor... lördag 27/5 00:00