Var ständigt vakna och be om kraft att undfly allt som ska ske och kunna bestå inför Människosonen.
Lukasevangeliet 21:36

Världen idag

Foto: Javier Galeano / Scanpix

Sverige tiger om Kubahjälp

Halvhemliga stödprojekt, tystnad och förnekanden. Så ser Sveriges relation till Kuba ut i dag. Världen idag granskar ett komplicerat förhållande.

Nyheter · Publicerad 06:00, 29 aug 2012

En bilolycka i Kuba i juli satte blixtbelysning på förhållandet för oppositionella i Castrodiktaturen: dödshot, trakasserier, övervakning. Samtidigt har Sveriges stöd för ett öppnare kubansk samhälle i dag i det närmaste gått under jorden.

Det Kristdemokratiska ung­domsförbundet KDU:s ordförande Aron Modig reste i juli in i Kuba på turistvisum med en påse pengar till fängslade dissidenter och deras familjer.

I ryggen hade han den svenska kristdemokratiska biståndsorganisationen KIC, som med insamlade medel bekostat besöket.
Men handlade han i anda av den svenska politik som förs gentemot Kuba och landets hårt trängda demokratiivrare, eller inte? Och vilken är den politiken?

”Sverige verkar bilateralt och genom EU för ökad respekt för mänskliga rättigheter i Kuba” står det i regeringens senaste rapport om detsamma.
Hur detta sker i praktiken är dock inte lätt att ta reda på.

Utrikesdepartementet är i alla fall fel instans att vända sig till om man vill veta vad Sverige gör i Kuba.
– Sverige är engagerat i demokratisk utveckling i många länder, inklusive Kuba, men ett mer specifikt svar kan jag inte ge, säger Anders Jörle, ansvarig på UD:s presstjänst.

Kan då biståndsministern säga något om huruvida Sveriges öronmärkta demokratibistånd, som år 2011 var uppe i 4,6 miljarder kronor, i någon mån kommer demokratins förkämpar till del i Kuba?
– Av naturliga skäl går vi inte in på till vilka länder denna typ av bistånd ges eller vilka summor det handlar om. Därutöver har vi inget mer att tillägga, låter biståndsminister Gunilla Carlsson (M) hälsa genom sin pressekreterare.

Vad säger man på bi­stånds­myndigheten Sida?
– Sida administrerar inga insatser som rör Kuba. Vi har ingen verksamhet som rör Kuba nu, säger Anders Maxson, pressekreterare vid Sida.
Ett märkligt uttalande, med tanke på att Sidas budgetunderlag för 2011-2013, dock utan att ange några siffror, omtalar ”ett mindre program för att främja demokrati och mänskliga rättigheter i Kuba”.

Så sent som 2010 redovisades dessutom 399 000 kronor för Kuba under posten ”demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet”, vilket troligen kan härledas till Raoul Wallenberginstitutets projekt ”Stöd till kompetensutveckling om mänskliga rättigheter i Latinamerikas fängelseväsende”.

Men Sverige finansierar faktiskt demokratistöd till Kuba som inte syns i officiella rapporter – Världen idag känner till två Sida­stödda insatser. Och hur är det med det förvaltningsstöd som riksdagsledamoten Fredrik Malm (FP), ledamot i utrikesutskottet, nämner apropå svenska projekt i Kuba?

– Om det förekommer bilaterala bistånd är det i form av något slags förvaltningsstöd. Det kan vara att man hjälper till med system för hur man ska organisera budgettabeller, sådant som regimen inte kan använda mot befolkningen, säger han.

– Men jag är rätt kritisk till det också, jag tycker inte man ska ge en krona i bilateralt stöd.
Oklart är det, hur som haver.

En del av demokrati­biståndet verkar gå direkt genom Sveriges ambassad i Havanna. Detta är till exempel en av de utländska beskickningar dit oppositionella kubaner kan vända sig för att använda en dator gratis och utan att riskera att lämna digitala fotspår efter sig.

Att ambassaderna skulle vara navet för det svenska stödet till ”demokratiska dissidenter och medborgerliga demokratirörelser” i länder som Kuba, signalerade Gunilla Carlsson redan 2008.

Inte då att förvånas över den aktiva roll som Sveriges ambassadör spelat i Vitryssland, och som han nyligen sparkats ur landet för. Och inte heller att förvånas över att den tillträdande ambassadören i Kuba, Elisabeth Eklund, är expert på mänskliga rättigheter.

Har högersidan vunnit?

Israelkommentar Ett intressant, men tvetydigt, fenomen har utspelat sig inom israelisk politik de senaste åren. Detta kan bäst illustreras med hjälp av uttalanden...

Grönsiskan bubblare i årets fågelräkning

Vardag Djur. Talgoxen är åter igen i topp när svenskarna för 15:e året i rad räknar vinterfåglar vid landets fågelmatningar. Årets överraskningar är grönsiskan...

Theresia Olsson Neve: Vad är vi egentligen till för?

Arbetslivskrönika Vi är ganska många som har matats med den amerikanske psykologen Abraham Maslows behovshierarki sedan den först publicerades år 1943 om hur vi...

Platsen är irrelevant – det är vem du är där med som avgör allt.

Vardagskrönika Egentligen är himlen inte så viktig för mig. Som barn i söndagsskolan fick man höra att man skulle tro på Jesus, för då fick man komma dit en dag....

Korset är stötestenen än i dag

Serie För apostlarna var skapelseordningen, Skrifterna, Jesus och hans undervisning den samlade kunskapen om Gud som skulle bevaras och överföras till Jesu...

”Han är ju min pappa, även om han har gjort något dumt”

Närbild Fängelse. I Norge beräknas att omkring 9 000 barn och unga har en förälder i fängelse. Erfarenheten av chatt-tjänsten ifengsel.no visar att många unga bär på...

Korset är stötestenen än i dag

Serie För apostlarna var skapelseordningen, Skrifterna, Jesus och hans undervisning den samlade kunskapen om Gud som skulle bevaras och överföras till Jesu...

Theresia Olsson Neve: Vad är vi egentligen till för?

Arbetslivskrönika Vi är ganska många som har matats med den amerikanske psykologen Abraham Maslows behovshierarki sedan den först publicerades år 1943 om hur vi...