Ingen är som du, Herre. Du är stor, och stort och mäktigt är ditt namn.
Jeremia 10:6

Världen idag

Sverige sponsrar palestinsk ”våldsbejakande” festival

Bilder på palestinier som använder slangbellor och stenslungor pryder affischen för ”Palestine International Festival” som svenska staten sponsrar med omkring 276 000 kronor. Problematiskt att Sverige är officiell sponsor till en våldsbejakande festival, menar Ulf Cahn, generalsekreterare för Förenade Israelinsamlingen.

Nyheter · Publicerad 14:00, 6 aug 2018

Mellan den 17 och 29 juli ägde musik- och dansfestivalen ”Palestine International Festival” rum på Västbanken. Festivalens affisch är full av tecknade figurer som håller palestinska flaggor och ser ut att göra olika våldshandlingar, som att kasta sten och använda slangbella och stenslunga. Några av figurerna ser ut att rulla bildäck och andra ser ut att ha kastat någon form av drake.

Längst ner på affischen finns logotyper för de olika sponsorerna, däribland en svensk flagga med texten ”Sverige”.

Problematiskt att Sverige är officiell sponsor till en våldsbejakande festival, menar Ulf Cahn, generalsekreterare för Förenade Israelinsamlingen.

– Hur hjälper det här fattiga palestinier? Hur bidrar detta till fredlig utveckling? säger han.

Enligt Ulf Cahn är festivalen ett av många exempel som visar att palestinierna inte fostrar sitt folk till att tänka fred, utan till konflikt.

– Jag är inte emot bistånd, men jag tycker att det ska ske med kontroll så att man vet exakt vad det går till. Det här visar att man inte har koll.

Världen idag tar kontakt med Sveriges generalkonsulat i Jerusalem för att höra varför Sverige ska sponsra en festival som, av affischen att döma, glorifierar våld.

– Den affisch som festivalarrangören har tagit fram är i form av ett notblad och ska enligt arrangören vid sidan av musik och dans också spegla palestinsk historia sedan 1948, där våld onekligen har ingått. Vi ser och förstår att den också kan uppfattas på annat sätt, vilket vi beklagar, skriver Tomas Brundin på konsulatet.

Han påpekar att detta är något som konsulatet har tagit upp med Palestinian Performing Art Network (PPAN) som är den organisation som stödet till arrangören Popular Art Center går genom.

Enligt Tomas Brundin har Sverige sponsrat festivalen med 31 388 amerikanska dollar (ungefär 276 000 kronor) vilket ska motsvara 20 procent av den beräknade totala kostnaden för festivalen. Pengarna har, enligt Brundin, gått till bland annat artistarvoden.

Kan ni garantera att programmet på festivalen inte glorifierade våldshandlingar?

– Generalkonsulatets arabisktalande personal följer genomförandet på en övergripande nivå och tar del av tillgänglig information, mediainlägg etcetera. Generalkonsulatet har en kontinuerlig dialog med PPAN för att säkerställa att de grundläggande utgångspunkterna som ska prägla svenskt utvecklingssamarbete utgör grund för aktiviteter som finansieras med svenska biståndsmedel, skriver Brundin.

Ulf Cahn ger inte mycket för Generalkonsulatets svar.

– När man ger så här mycket pengar som Sverige gör så går det via organisationer som i sin tur förmedlar biståndet till andra organisationer. Det är klart att det kan spilla över och gå till vad som helst, säger han.

Fina ord om att biståndet inte går till våldsbejakande ändamål är därmed inte att lita på, menar han.

– Det är uppenbart att pengar går till våldsbejakande ändamål.

Att bilderna på affischen skulle visa palestiniernas historia är han övertygad om inte är fallet.

– Det ser man tydligt när man tittar noga på dem, säger han.

Ulf Cahn menar att Sverige är ”väldigt naivt” och att vi behandlar palestinierna annorlunda jämfört med hur vi behandlar parter i andra konflikter i världen.

– Det här är en stor soppa där denna filmfestival är en liten del.

Jag är inte emot bistånd, men jag tycker att det ska ske med kontroll så att man vet exakt vad det går till. Det här visar att man inte har koll.

Olof Edsinger i DN: Låt inte 15-åringar byta kön

Könsdysfori. Regeringen måste dra tillbaka det lagförslag som skulle göra det möjligt för 15-åringar att göra ett kirurgiskt könsbyte utan föräldrarnas...

Asia Bibi är kvar i sitt gömställe

Pakistan. Det är fortfarande oklart när Asia Bibi, den kristna kvinna som den 30 oktober frikändes från en dödsdom för hädelse, ska kunna lämna sitt gömställe...

Många spekulationer om Bibelns Antikrist

Ledare Ett politiskt system Bibeln talar om Antikrist, den store motståndaren till Kristus. Uppenbarelseboken ger antydningar om en världsstat som ska uppstå och som ska ledas...

Expert: Regeringsförslag kan leda till övergrepp på barn

Könsbyte. S/MP-regeringens förslag om att tillåta könsalternerande kirurgi på barn utan föräldrars medgivande har fått hård kritik. Förslaget sågas nu även av...