Att vörda Herren är början till vishet, att känna den Helige är förstånd.
Ordspråksboken 9:10

Världen idag

Sverige röstade för anti-judisk resolution

Sverige var ett av länderna som stödde en resolution i FN-organet Unesco där man bortser från den judiska och kristna kopplingen till Västra muren och Tempelberget. Birgitta Ohlsson (L) och Sofia Damm (KD) riktar nu skarp kritik mot regeringen.

Nyheter · Publicerad 06:50, 27 apr 2016

Unesco:s styrelse röstade den 15 april igenom en resolution som initierats av en rad arabstater, där Israels och judendomens koppling till Västra muren och Tempelberget är utraderad. I stället betonas de arabiska benämningarna på, och islams anknytning till, platserna.

Det är regeringen som beslutar vilken hållning Sverige ska ta vid omröstning i Unesco. Och nu får man hård kritik från den borgerliga oppositionen. På Twitter kallar Birgitta Ohlsson (L) regeringens hållning för historierevisionism och hon skriver i en skriftlig fråga till utrikesminister Margot Wallström:

”Detta är ett förödande och effektivt sätt att försöka radera platsens historia, och definitivt ett hinder mot en fredlig lösning på konflikten i området.”

Hon påpekar också att Irina Bokova, Unescos generalsekreterare, offentligt har motsatt sig beslutet ”som är av uppenbar politisk art”. 

Sofia Damm (KD) har skrivit en interpellation till Margot Wallström där även hon är mycket kritisk till hur regeringen röstat.

”Det är dock inte endast osynliggörandet av judarnas och de kristnas band till områdena som är allvarligt, man kan också ställa sig frågande till det sällskap Sverige sällade sig till i och med omröstningen. Under omröstningen röstade 33 länder för, varav Sverige var ett av dem. Detta gör att vi ingår i samma sällskap som bland annat Ryssland, Kina, Vietnam och Nigeria. De länder som röstade emot var Estland, Tyskland, Litauen, Nederländerna, Storbritannien och USA.”

Annika Borg, teologie doktor och debattör, var den som först uppmärksammade saken i Sydsvenska Dagbladet. Hon skriver:

"Att den svenska regeringen stödjer den här formen av historierevisionism är bekymmersamt. De rödgröna har fortsatt en del att förklara vad gäller Israel, synen på judendomen och föreställningarna om det judiska folket".

I Israel har resolutionen mötts av bestörtning från såväl politiker som företrädare för det judiska samhället.

"Beslutet från FN är absurt”, hette det i ett uttalande från premiärminister Benjamin Netanyahu.

"Unesco ignorerar den unika historiska relationen mellan judendomen och Tempelberget”, menar han vidare och tycker att FN med detta ”skriver om en central del av historien”.

Andra israeliska företrädare har påpekat att Unesco med beslutet spelar auktoritära palestinska krafter i händerna och att det riskerar att leda till en upptrappning av konflikten kring de heliga platserna och i nästa steg ökad blodspillan.

Världen idag har gjort upprepade försök att få ställa frågor till någon på regeringskansliet kring varför Sverige röstade ja till resolutionen i Unesco. Till sist kommer ett mejl från Katarina Byrenius Roslund på UD:s presstjänst.

Hon skriver att Sverige i förhandlingarna verkade för en EU-gemensam linje men när det stod klart att EU-rösten skulle splittras ”gjordes en samlad bedömning tillsammans med bland annat Frankrike och Spanien, då slutsatsen drogs att man trots att EU inte fått gehör för alla synpunkter ändå kunde rösta för”.

Byrenius Roslund skriver att Sverige och EU ”använder båda benämningarna Tempelberget och Haram al-Sharif om området kring Al-Aqsamoskén för att markera alla abrahamitiska religioners (judendom, kristendom och islam) historiska, kulturella och religiösa band till området och till Jerusalem. Regeringen betonar vikten av alla religioners tillträde till de heliga platserna.”

Stefan Salmonsson blir pastor i Norge

Församling. Reseevangelisten Stefan Salmonsson, som tidigare varit pastor inom Trosrörelsen i Sverige, har nu installerats som pastor i Sarpsborg i Norge. Han... söndag 13/10 15:00

Tack, Uppdrag Granskning, för samtalet ni öppnat för

Ledare SVT:s Uppdrag Granskning lät sig inte kväsas. Trots att de under Stockholm Pride fick ta emot den negativa utmärkelsen ”Rosa tisteln” av RFSL för... lördag 12/10 00:00

Förbud är den nya liberala friheten

Ledare Sveriges skolväsende vilar på en nära tusenårig kristen grund. Det senaste halvseklet har suddat ut det mesta av kristet innehåll, men... torsdag 10/10 11:55