Bedröva inte Guds helige Ande, som ni har fått som ett sigill för befrielsens dag.
Efesierbrevet 4:30

Världen idag

Sverige beräknas i en ny prognos se den största befolkningsökningen i EU framöver. Orsaken är bland annat migration. Foto: Stefan Jerrevång/TT

Sverige beräknas få största befolkningsökningen i EU

År 2100 beräknas Sveriges befolkning uppgå till närmare 13,7 miljoner invånare, enligt en prognos gjord av EU:s statistikbyrå Eurostat. Det är en ökning på över 30 procent, från dagens 10,5 miljoner, och den högsta i EU.

Nyheter · Publicerad 10:00, 2 jun 2022

Eurostat har gjort beräkningar för hur medlemsländernas befolkning kan förändras fram till 2100, rapporterar Europaportalen. Projektionerna görs utifrån antaganden om bland annat fertilitet, dödlighet, förväntad livslängd och in- och utvandring i länderna.

Skulle beräkningarna stämma, skulle Sverige gå från att vara det befolkningsmässigt elfte till sjunde största landet i EU.

Som helhet skulle dock EU:s befolkning minska med 7 procent under samma tid, och 2100 uppgå till 416 miljoner, skriver Europaportalen. Även i en majoritet av medlemsländerna beräknas befolkningen minska. Värst drabbade är Lettland och Litauen, vars invånarantal enligt Eurostat i det närmaste skulle halveras.

Eurostat gör även en projektion som utgår från att det inte sker någon in- eller utvandring i medlemsländerna under perioden. EU skulle i ett sådant scenario ha 291 miljoner och Sverige 8,6 miljoner invånare år 2100, skriver Europaportalen.

Länder som Italien, Malta och Spanien skulle då i princip halvera sin befolkningsmängd jämfört med i dag, enligt kalkylen.

Sverige ligger även i toppskiktet när det handlar om en annan statistik från Eurostat, nämligen i fråga om antalet skilsmässor under 2020.

Allra flest skilsmässor – 2,7 per 1 000 personer – registrerades i Lettland, Litauen och Danmark. Därefter kom Sverige, med 2,5, och Finland, med 2,4 skilsmässor per 1 000 personer.

I Lettland och Litauen är paren samtidigt som mest benägna att gifta sig, och ligger på andra och tredje plats efter Ungern.

Länderna med lägst andel skilsmässor 2020 var Malta och Slovenien.

Oroande att extrema läror sprids vid teologiska utbildningar

Ledare Utbildning av nästa generations präster, pastorer och ledare har stor betydelse för den kristna... lördag 25/3 00:00

Bred kritik vittnar om surrogatmödraskapets orimlighet

Ledare När vänsterfeminister och konservativa kristna är överens i en fråga kan man ana att den har en... fredag 24/3 00:10