Herren ska bevara dig från allt ont, han ska bevara din själ. Herren ska bevara din utgång och din ingång, från nu och till evig tid.
Psaltaren 121:7-8

Världen idag

Sverige 365 har täckt Sverige med bön under sju månader

Amanda Göransson sprudlar av glädje när hon berättar om böneåret ”Sverige 365” som hon var med och drog igång i september.

– Det är helt fantastiskt, Sverige har nu varit täckt av bön både dag och natt i sju månader, säger hon.

Nyheter · Publicerad 20:00, 16 maj 2020

När rörelsen startade visste de fyra vänner som drog igång Sverige 365 inget om den kommande coronapandemin. Nu är de övertygade om att Gud hade koll eftersom de inspirerades att ordna med extra böneinsatser för landet inför och under krisen.

– Det känns som vi går i förutberedda gärningar, säger Amanda Göransson.

Namnet Bön 365 syftar på att bönen ska hållas igång ett helt år. Och det ser ut att bli fullbordat.

– Vi har bara sex veckor som inte är täckta, den närmaste är vecka 24, så vi hoppas någon församling eller hemgrupp eller annat sammanhang ska anmäla sig till den via hemsidan.

I sommar finns en plan om att fördela bönen på fyra regioner i Sverige, där norr, söder, öst och väst tar ansvar för varsin vecka.

Bönen har gått till på många olika sätt. En del har träffats till samlingar, andra har bett i bönerum, vissa har engagerat sig via internet.

– Folk har varit kreativa, särskilt nu med coronaepidemin. I Kungälv gjorde man en bönevandring runt fästningen. De bad även utanför sjukhuset, någon gick runt det och bad varje dag den veckan, berättar Amanda Göransson.

Inga särskilda böneämnen har utlysts, utan varje sammanhang har fått söka Gud på sitt sätt och sätta fokus på det tema som ligger på deras hjärtan.

– Jag deltog på en plats där man hade en timmes morgonbön för företagen. Det var så starkt, säger Amanda.

Alla som deltagit skickar feedback och en del läggs ut på det facebookkonto eller instagram som Bön 365 har.

– I rapporterna som kommit har många vittnat om den enhet som har skapats och växt fram. Det var just en av de saker som vi önskade när vi drog igång. Det som genomsyrar alla böneveckor har också varit att det är så enkelt att komma in i Guds närvaro, och att den varit så påtaglig.

Planen är att böneåret ska avslutas 1 september med en stor fest i Göteborg fylld av lovsång och vittnesbörd.

– Sådan är planen nu, men vi vet ju inte hur det blir när läget är så osäkert. Men på något sätt ska vi fira, för detta är värt att firas, säger Amanda Göransson.

Sverige 365

Arrangörer är fyra personer som representerar fyra organisationer som står bakom detta. Samtliga organisationer har en ekumenisk prägel även om man kan ha sin tillhörighet i en specifik kyrka.

Ledningsgruppen består av Mike Boije från 24-7 Sverige och Evangeliska Brödraförsamlingen i Göteborg, Amanda Göransson från 24-7 Sverige, Christian Samuelsson från Ralingsåsgården (en del av KSSB) samt Karin Malmström från New Wine Sverige.

Migrationsfrågor kräver klokskap snarare än känsloreaktioner

Ledare All politik och myndighetsutövning innebär att försöka finna rätt balans mellan flera olika... lördag 30/9 00:10

USA behöver lyfta sig inför nytt presidentval

Ledare Så hänger då det offentliga USA återigen halvvägs ut över stupkanten efter politisk osämja. Och med... fredag 29/9 00:10