Ni otrogna, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara vän med världen blir fiende till Gud.
Jakobsbrevet 4:4

Världen idag

Svenskt universitet: Professor i design ska arbeta med queerteori

Linnéuniversitetet i Småland söker en professor i design med inriktning på visuell kommunikation. Men kriteriet för att söka tjänsten är att man ska arbeta med normkritik, dekolonialism, feminism och queerteori. Detta väcker nu kritik och tas som exempel på utvecklingen inom svenska akademiska miljöer.

Nyheter · Publicerad 13:00, 17 feb 2023

Det är i en kommenterande text på kulturplats i Dagens Nyheter som konstvetaren och författaren Sara Kristoffersson uppmärksammar platsannonsen för en tjänst som professor i design.

Den finns publicerad på Linnéuniversitetets hemsida och i texten skriver lärosätet att design ”utgör en stark drivkraft när det gäller förändring och utveckling mot ett hållbart samhälle” och att tjänsten innebär att man ska arbeta utifrån ”normkritik, dekolonia­lism, feminism, queerteori och teorier om posttillväxt”.

”Kompetens och ämneskunskaper räcker inte – man ska tänka i rätt banor också”, menar Sara Kristofersson som är kritisk till ett allt trängre utrymme för fritt tänkande på institutionerna.

Hon förordar att konstnärlig och akademisk verksamhet inte ska ”föreskrivas med önskemål eller pekpinnar från ovan utan vara så fri som möjligt”. Men hoten mot fritt tänkande kommer inte bara utifrån utan även inifrån, skriver hon och hänvisar till Linnéuniversitetet som illustrativt exempel.

”Agendan är tydligt fastslagen”, menar Kristoffersson.

”Kunskapsbasen och perspektiven är alltså redan utstakade och manöverutrymmet trångt. Tänk rätt. Passar inte galoscherna: sök dig någon annanstans”.

I januari gav regeringen genom utbildningsminister Mats Persson (L) Universitetskanslerämbetet (UKÄ) i uppdrag att göra fallstudier om akademisk frihet. Bakgrunden är en granskning från TV4:s Kalla Fakta om hur svenska forskare tystats och stötts ut när de tagit upp känsliga ord eller ämnen.

”Syftet är att ge en fördjupad förståelse för universitets och högskolors arbete med att främja och värna akademisk frihet och en kultur som tillåter fritt kunskapssökande och fri kunskapsspridning”, står det i pressmeddelandet från kulturdepartementet.

Persson har sagt till TV4 att han förväntar sig att myndigheten går till botten med vad som skett i enskilda fall samt att man får stopp på tystnads- och cancelkulturen.

– Enskilda forskare ska inte tystas, man ska ha sin akademiska frihet.

Agendan är tydligt fastslagen.

LRF: Minska vildsvinsstammen med 90 procent

Djur. Minska vildsvinsstammen med 270 000 djur till 30 000. Det begär Lantbrukarnas riksförbund (LRF) och... torsdag 28/9 22:00

USA behöver lyfta sig inför nytt presidentval

Ledare Så hänger då det offentliga USA återigen halvvägs ut över stupkanten efter politisk osämja. Och med... fredag 29/9 00:10

Skyttedals drogutspel blev hennes fall

Ledare Många höjer förstås på ögonbrynen över att en europaparlamentariker som Sara Skyttedal (KD) väljer... fredag 29/9 00:00