Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

Samfundsminister Stefan Attefall (KD). Foto: Anders Wiklund / TT

Svenskarna starkt negativa till religion

En undersökning av WIN/Gallup International som nyligen presenterades visar att Sverige ligger i topp när det gäller negativ inställning till religion.

Nyheter · Publicerad 00:00, 14 maj 2014

– Det finns en kultur i Sverige att trycka in religionen i en privat sfär som inte ska märkas i det offentliga rummet, säger samfundsminister Stefan Attefall (KD).
När personer i ett antal länder på olika kontinenter fått ta ställning till om religion är en positiv eller negativ kraft i samhället, hamnar Sverige bland de länder där flest är religionskritiska. Genom att ta andelen positiva minus andelen negativa får varje land ett netscore. Sverige finns med bland de nio länder som uppvisar en negativ netscore.

Danmark ligger i topp i den kritiska ligan med minus 36 procent följt av Belgien, Frankrike och Spanien. Sverige ligger på minus 14 procent. Sex av de nio länder som uppvisar negativa resultat ligger i Västeuropa. De här siffrorna kan jämföras med till exempel USA där 62 procent är positiva till religion, eller snittet med de 59 procent som anser att religion är positivt för landet i den globala sammanställningen.

Samfundsminister Stefan Attefall säger till Världen idag att den här undersökningen förstärker hans bild av att vi har ett samhällsklimat där religion inte ses som en naturlig del i samhället. Orsakerna till det är flera.
– Det beror på sekularisering och att vi har tappat mycket kunskap om religion, där får skolan ta på sig en del av ansvaret. Men också kyrkor och samfund kan se det som en utmaning att man varit för dålig på att delta i samhällsdebatten och tala om vad man gör. Man behöver beskriva sin verksamhet på ett sätt så de utanför kyrkväggarna förstår vad religionen betyder i vardagen.
Han menar att det är omöjligt att se religion som enbart en privat angelägenhet. Det måste också få ta sig uttryck i det offentliga på olika sätt.
– Mitt mål är en religiöst neutral stat men ett religiöst aktivt samhälle som sjuder av religiösa uttryck.

Du har talat om beröringsskräck gentemot religion, hur tar den sig uttryck tycker du?
– Skolavslutningsdebatten är ganska illustrativ där man blir så rädd att barnen ska utsättas för religiösa påtryckningar och då försöker undvika i stället för att hjälpa elever att orientera sig kring olika religiösa uttryck. Bakom mycket av rädslan för skolavslutningar i kyrkan ligger uppfattningen att det finns något neutralt som barn och elever befinner sig i utanför kyrkväggarna, och när Gud nämns så är det påtryckningar. Men hela livet är en kanonad av påtryckningar från kommersiella intressen, media, reklam, starka individer, i klassrummet, föräldrar. Då är det snarare viktigt för skolan hjälpa barnen manövrera och rusta dem att analysera och reflektera kring vad de själva tycker.

Vilka konsekvenser tror du att en generellt negativ syn på religion kan få i samhället?
– Att vi berövar människor kontakt med trossamfunden som är ett slags rum i samhället som hjälper människor att bearbeta de existentiella frågorna. Människor blir vingklippta och du tappar också en enorm resurs när det gäller sociala insatser, barn- och ungdomsarbete och annat. Vi behöver forum där vi kan få fundera och utveckla vår tankevärld, oavsett vilken ställning vi sedan tar i teologiska frågor.

Stefan Attefall har den senaste tiden besökt olika religiösa sammanhang för att där tala och samtala om religionens plats i Sverige och också för att uppmuntra samfunden att våga stå upp och berätta vad de bidrar med.
– Från politiken måste vi vara tydliga med att uppskatta och markera att trossamfunden och religionen är något viktigt i samhället. Men samfunden själva måste också bli bättre på att rikta sig utanför sina inre kretsar.

Han nämner utomhusgudstjänst­en och klockringningen i Jön­köping på första maj, när man markerade mot nazistiska Svenskar­nas partis demonstration i staden, som ett bra exempel på vad en religiös aktör kan åstadkomma.
– Kyrkan gick ut och gav instrument att kanalisera den frustration många kände och ordnade en värdig manifestation i form av en gudstjänst och symbolisk klockringning. Det gav en enorm respons och uppskattning långt utanför kyrkleden i Jönköping. Man fångade upp ett engagemang och visade upp värderingar, det är att vara i tiden, vi behöver mer av den typen av agerande, säger Stefan Attefall.

Samuel Teglund
samuel.teglund@varldenidag.se

Stå upp mot terrorn – över hela linjen

Ledare Dådet i Christchurch Fredagens terrordåd i Nya Zeeland var en stor tragedi, då 50 människor mördades i två moskéer. Massmedier och beslutsfattare har reagerat på rimligt...

Rapport: Rättsosäker prövning av konvertiter

Kyrkornas konvertitutredning Asylprövningen för afghaner som konverterat till kristendom är rättsosäker och godtycklig, enligt en kartläggning som omfattar 619 afghanska...