Var ständigt vakna och be om kraft att undfly allt som ska ske och kunna bestå inför Människosonen.
Lukasevangeliet 21:36

Världen idag

Ärkebiskop Antje Jackelén menar att kristna asylboenden vore ett misslyckande för samhället. Foto: Lars Pehrson / SvD / TT

Svenska kyrkan tveksam till kristna asylboenden

Johan Tyrberg, biskop i Lunds stift, ser att det kan finnas behov av kristna asylboenden i Sverige, men ser helst andra svar på att kristna hotas. Ärkebiskop Antje Jackelén skriver i DN att man kan tänka sig kristna asylboenden men att detta vore ”ett nederlag för vårt samhälle”.

Nyheter · Publicerad 11:44, 11 feb 2016

I en text i Barometern i veckan riktar prästen och debattören Annika Borg hård kritik mot Svenska kyrkans hållning när det gäller förföljda kristna.

”Språkbruket ´utsatta troende´ eller ´utsatta människor´ är viktigt att notera. Det är så Svenska kyrkan, fram till nu, i huvudsak valt att beskriva situationen i Mellanöstern. Manifestationer har presenterats som att man ber för och visar solidaritet med ´utsatta troende´. Kristna har inte fått inta en särställning”, skriver hon och fortsätter:

”Det är förvisso helt sant att muslimer utsätts för förföljelse i den våldsbejakande islamismens och jihadismens kölvatten. Men kyrkan är inte en MR-organisation vilken som helst. Ställd inför det faktum att kristna utrotas i vår tid borde linjen varit glasklar.”

En annan som är kritisk till Svenska kyrkans agerande är Ann Heberlein, teolog och författare. Hon frågar i Dagens Nyheter om Svenska kyrkan tycker sig ha ett särskilt ansvar för att se till att kristna ges tillfälle att utöva sin tro i trygghet. 

”Borde Svenska kyrkan driva frågan om trygga boenden för kristna flyktingar? Frågeställningen är djupt deprimerande. Min, och säkert Svenska kyrkans, förhoppning är att människor av olika tro kan leva sida vid sida med respekt för varandras olika övertygelser, i frid och fred. Om verkligheten berättar något annat då? Vem ska värna de kristna flyktingarnas rätt att utöva sin tro i Sverige om inte Svenska kyrkan bryr sig om att göra det?”

Ärkebiskop Antje Jackelén undrar i sitt svar i DN vad kritiken mot Svenska kyrkan egentligen står för. ”Egentligen säger den ju: ´Ni bryr er inte om kristna, ni bryr er bara om människor!´”, tycker hon.

Trakasserier på asylboenden ska aldrig tolereras men specifikt kristna asylboenden vore ett nederlag, skriver hon.

”Eftersom Svenska kyrkan är rikstäckande finns alltid möjlighet till stöd på nära håll, även där nyanländas hemkyrkor inte finns. Visst kan man tänka sig asylboenden för enbart kristna flyktingar. Det skulle dock vara ett nederlag för vårt samhälle.”

Det viktiga är att göra skillnad för utsatta, menar ärkebiskopen.

”Våra kyrkliga partners poängterar att våldet slår blint oavsett religionstillhörighet och att det är helt avgörande att människor av olika tro och identitet kan leva tillsammans. Därför ber de oss att inte göra skillnad på människor och religiös tillhörighet. Det riskerar att öka konflikter och radikalisering”.

Johan Tyrberg, biskop i Svenska kyrkan i Lund, valde att lyfta frågan om kyrkans arbete för förföljda kristna i ett blogginlägg.

Där uppmanar han till att inte berätta offentligt vad som görs för specifika grupper i specifika länder för att inte riskera att bidra till ökad förföljelse. Men att Svenska kyrkan agerar är säkert, skriver han.

”Att det är så att många grupper förföljs, till exempel kristna, ska vi berätta. Men vi får inte spela ut förföljda kristna mot förföljda som inte är kristna. Ingen ska behöva bli förföljd! När det gäller just de kristna finns enklare och upparbetade samarbetskanaler. De använder vi, men vi ska vara försiktiga med att redovisa dem.”

– Det jag inte berörde i min bloggtext var det som handlar om synen på Svenska kyrkan. Många tänker sig Svenska kyrkan som en jättestor koncern där ledningen står för vad hela kyrkan står för. Men kyrkan står för många saker och uttalar sig väldigt mycket. Många församlingar är väldigt engagerade och samarbetar med många olika organisationer. Det kan bli absurt när präster i Svenska kyrkan frågar vad gör Svenska kyrkan? Ja, den frågan faller ju tillbaka på dem själva, säger Johan Tyrberg till Världen idag.

Du skriver i ditt blogginlägg: kristna är enligt en del påståenden den mest förföljda religiösa gruppen. Att det skulle vara ett påstående har vissa reagerat på, varför skriver du så?

– För att jag kan inte plocka fram bevis på det. Det finns ju en del rapporter från olika håll, bland annat Open Doors, som pekar på det, men jag kan inte plocka fram något som kan vederlägga argument mot det påståendet.

Bör Svenska kyrkan driva opinion till hjälp för de förföljda kristna?

– Absolut, jag tycker att vi ska driva opinion mot all förföljelse. Vi har ett särskilt syskonskap med de kristna. Vi påtalar att kristna förföljs, men säger också att andra inte heller ska förföljas.

Världen idag har den senaste tiden rapporterat om de hot och attacker som många kristna utsätts för på asylboenden runt om i landet. Nuri Kino, som står bakom A Demand For Action, har öppet frågat Svenska kyrkan om ekonomiskt stöd för att öppna ett kristet asylboende.

Johan Tyrberg säger att han inte kan svara på den frågan men att han är oroad över utvecklingen. Dock tvekar han om uppdelade boenden är svaret.

– Jag upptäckte i samband med kriget mellan Iran och Irak att desertörer från kriget placerades på samma boenden, det upprördes jag av då, även om de lämnat kriget bär de så klart med sig saker. Vi får ta till oss att nu kommer människor hit som flytt från varandra och som i inledningsskeendet kan ha svårt att bo nära det man associerar med det man är rädd för. Samtidigt är jag orolig för att vi etablerar segregering redan på flyktingboenden. Här i Sverige ska vi kunna leva tillsammans så långt det är möjligt.

Johan Tyrberg säger att det går emot hans grundtanke att separera människor.

– Jag kan inte ta ställning till ja eller nej för kristna boenden. Jag kan inte säga att vi aldrig ska ha den typen av flyktingboenden, men generellt ser jag hellre att vi försöker ge hjälp för att leva tillsammans. Sedan kan vi behöva arbeta med större närvaro på boendena genom till exempel frivilliga från Svenska kyrkan.

Har högersidan vunnit?

Israelkommentar Ett intressant, men tvetydigt, fenomen har utspelat sig inom israelisk politik de senaste åren. Detta kan bäst illustreras med hjälp av uttalanden...

Hur ska man se på månggifte?

Mot väggen Månggifte. Många personer i Gamla testamentet hade flera fruar, hur ska man se på det? Var det vanligt även på Nya testamentets tid? Och vad händer när en...

Ondskan i Sverige har sitt ursprung i synden

Ledare Vi förfasas över den senaste veckans rapportering om ”förnedringsrån”. Ondskan har nått nivåer vi tidigare knappast skådat i vårt moderna Sverige....

”Gud leder våra steg när vi söker honom”

Missionsglimten Jag har nu kommit tillbaka till huvudstaden efter att ha varit i en annan del av landet. Det var en fantastisk resa där Gud beskyddade oss och ledde...

Att föra dialog med israeler är en livsfara för palestinier

Israelkommentar När USA:s president Donald Trump presenterade sin fredsplan för en lösning på konflikten mellan Israel och palestinierna den 28 januari, dröjde det...

Hur ska man se på månggifte?

Mot väggen Månggifte. Många personer i Gamla testamentet hade flera fruar, hur ska man se på det? Var det vanligt även på Nya testamentets tid? Och vad händer när en...

”Gud leder våra steg när vi söker honom”

Missionsglimten Jag har nu kommit tillbaka till huvudstaden efter att ha varit i en annan del av landet. Det var en fantastisk resa där Gud beskyddade oss och ledde...

Korset är stötestenen än i dag

Serie För apostlarna var skapelseordningen, Skrifterna, Jesus och hans undervisning den samlade kunskapen om Gud som skulle bevaras och överföras till Jesu...