Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

Efter en pilotutbildning om hbt-frågor som nyligen genomförts ska kunskapen spridas vidare till de lokala församlingarna. Bilden är från årets ”Regnbågsparad” i juni som avslutade årets hbtq-festival i Göteborg. Foto: Björn Larsson Rosvall / SCANPIX

Svenska kyrkan ska utbildas i hbt

I början av oktober arran­gerade Svenska kyrkan en tredagars pilotutbildning om frågor som rör homo-, bisexuella och transpersoners situation, för representanter från stiften. Mycket tyckande men lite kunskap i dessa frågor är en av anledningarna till att kyrkan nu ska utbildas. Men innehållet, med bland annat queerbibelläsning, får kritik.

Nyheter · Publicerad 00:00, 19 okt 2012

2010 beslutade Kyrkomötet att bifalla en motion om att stiften i Svenska kyrkan ska uppmuntras till utbildning i hbt-frågor. På nationell nivå togs ett initiativ som resulterade i pilotutbildningen, som hölls i början av oktober i Sigtuna. Tanken är att de medverkande nu ska sprida kunskapen vidare i sina lokala församlingar. Vid utbildningstillfället föreläste både personer från kyrkan och utomstående, bland annat från RFSL.

Inger Lise Olsen är handläggare för genderfrågor i Svenska kyrkan och en av de ansvariga för utbildningen. Hon menar att det finns mycket tyckande inom kyrkan när det gäller hbt-frågor, men inte lika mycket kunskap. Man pratade därför dels om olika begrepp och hur de används och om hbt-rörelsens historia. Men också om metodik, hur man ska arbeta lokalt med dessa frågor, och med bibeltolkning. Ett exempel på en fråga som lyftes är "vad är queer­bibelläsning?"
– Queer kan sägas vara lika med normkritisk, att när man läser i Bibeln inte automatiskt tänka att det handlar om kärnfamiljen. Man kan faktiskt välja att läsa med andra ögon, då kan texter luckras upp så att man ser att det kan betyda något annat, säger Inger Lise Olsen, som menar att Jesus själv var normkritisk, eller queer, och levde otraditionellt och utanför den vanliga familjebilden.

Kyrkan har ofta varit sen att omfamna frihetsrörelser, menar Olsen och nämner slaveriets avskaffande, kvinnors rättigheter och fackföreningsrörelsen. Hon är väl medveten om att kyrkan inte har en enhetlig syn på hbt-frågor, men utbildningen har kommit till utifrån ett beslut i Kyrkomötet och kyrkan har ett ansvar för att lyfta fram dessa frågor eftersom det finns hbt-personer i kyrkans verksamhet, anser hon.
– Hbt-personer är skyddade av svensk lag och vi vill följa svensk lag och måste som stor samhällsaktör ta ansvar här. Men sedan handlar det främst om att vi har homo-, bisexuella och transpersoner i vår verksamhet, som firar gudstjänst, som är anställda, förtroendevalda och ideella, det kan vi inte blunda för utan vi måste se mångfalden som en tillgång, menar hon.

Håkan Sunnliden är präst i Värnamo. Han ka­llar det opportunt men inte särskilt förvånande att kyrkan nu satsar på en utbildning i hbt-frågor.
– Kyrkomötet har fattat ett beslut och det är alltid bra att man ökar insikten i olika frågor, även om det finns andra saker som kanske är mer angeläget att lyfta.
Han reagerar desto starkare på att man lär ut "queer­­bibelläsning".
– Bibeln ska inte läsas i ett sådant perspektiv, Bibeln behöver läsas i ett kyrkligt perspektiv, den är given till kyrkans folk och ska läsas ur ett kyrkligt sammanhang och tillämpas i och av kyrkan.

Sunnliden säger att han förstår att hbt-frågorna är hjärtefrågor för vissa inom kyrkan, men tycker att de får oproportionerligt stort utrymme.
– Man kan fundera på om det är en så stor och viktig fråga som man gör det till, det är tveksamt. I jämförelse med annat kan man känna att det blir en obalans i vad man fokuserar på från kyrkans sida, säger han.

Stå upp mot terrorn – över hela linjen

Ledare Dådet i Christchurch Fredagens terrordåd i Nya Zeeland var en stor tragedi, då 50 människor mördades i två moskéer. Massmedier och beslutsfattare har reagerat på rimligt...

Rapport: Rättsosäker prövning av konvertiter

Kyrkornas konvertitutredning Asylprövningen för afghaner som konverterat till kristendom är rättsosäker och godtycklig, enligt en kartläggning som omfattar 619 afghanska...