Stor frid har de som älskar din undervisning, inget kan få dem på fall.
Psaltaren 119:165

Världen idag

Svenska kyrkan fortsatt splittrad i äktenskapsfrågan

Nyheter · Publicerad 00:00, 31 okt 2012

– Det har gått för fort för en förankringsprocess i Svenska kyrkan, men jag tycker ändå det var riktigt att fatta detta beslut i dag.
Ärkebiskop Anders Wejryds ord till Dagens Nyheter efter Kyrkomötets omröstning markerar ett av de vanligaste argumenten mot det beslut Svenska kyrkan fattade.

Det hade gått för fort. I åratal hade synen på äktenskap, homosexualitet och teologin kring detta splittrat kyrkan. Det var bara ett halvår sedan riksdagen röstat igenom att göra äktenskapsbalken könsneutral och strax innan det hade Sveriges kristna råd, inklusive Svenska kyrkan, i ett remissvar uppmanat riksdagen att förbehålla termen äktenskap par med olika kön. Men kanske viktigare än kritiken mot den snabba beslutsprocessen var frågorna om kyrkans teologi, hur kan personer i samma kyrka landa i så diametralt skilda åsikter?
"I ett bibelteologiskt perspektiv är kärleksbudet för oss överordnat andra bud och förbud i Bibeln", menade Anders Wejryd i ett pressmeddelande efter kyrkostyrelsen förslag om samkönade vigslar. "Det är en fundamental omdefiniering av den kristna läran om äktenskapet", ansåg ledarskapet för OAS-rörelsen i ett uttalande.
Att kyrkan än är delad i synen på äktenskapet är tydligt, internt pågår en debatt om alltifrån Pridemedverkan till vigseltvång för präster.

Margarethe Isberg är domprost i Västerås stift och var ledamot i kyrkostyrelsen när man lade fram förslaget om samkönade vigslar. Hon talar i likhet med många andra som förespråkade förändringen om beslutet som en naturlig utveckling efter att man tidigare öppnat för välsignelse av registrerat partnerskap.
– Som kyrkor lever vi i en kontext i ett samhälle och ett land. Vi styrs inte centralt som Romersk-katolska kyrkan utan måste tolka det givna uppdraget från Kristus i den kontext vi lever.
Hon säger att det tog ett tag att komma fram till vad som är en rätt hållning i frågan.
– Det finns inte särskilt tydligt bibelmaterial kring vad äktenskap är, däremot har vi haft en kyrklig tradition där äktenskap handlat om man och kvinna. Jesus säger att en man ska lämna sin far och sin mor och leva med sin hustru och de ska vara ett, men det gör han i en diskussion om skilsmässor. Livslånga, trogna relationer, det är vad jag menar att kyrkan ska stödja.

Prästen Anna Sophia Bonde menar att man som kyrka ibland "måste stå ut med att komma till andra slutsatser än vad världen gör".
– Man kan inte komma ifrån att det i biblisk teologi, från Gamla till Nya testamentet, finns en tydlig, gudomlig tanke med att mannen och kvinnan ska leva tillsammans i monogama, livslånga förhållanden, alltså det vi kallar "äktenskap". Och att det därmed, vad man sedan än tycker om saken, sätts en gräns för sexualiteten.
Själv förespråkar hon en civilrättslig ordning där staten ansvarar för den juridiska delen av vigseln och att kyrkan sedan kan välsigna ett äktenskap.
Hur högt i tak är det i Svenska kyrkan i dag i de här frågorna upplever du?
– "Mångfald" och "tolerans" är ju viktiga kärnord för många på den liberala sidan. Men konflikten kring ämbetsfrågan visar att mångfalden oftast bara är intressant åt ett håll. Andra behöver man inte alls visa tolerans, om de företräder en åsikt som man själv tycker är bakåtsträvande. Det är svårt att vara konsekvent.


LÄS ÄVEN: Vigselbeslut har prövat ekumeniken

Förblindad woke-kultur trasar sönder kultur

Ledare Med nya tider kommer nya ord, som det importerade ordet woke. Det har sin bakgrund i... tisdag 4/8 00:00

John Ortberg tvingas bort från pastorstjänst

Den kände teologen och författaren John Ortberg tvingas lämna rollen som pastor i den amerikanska... tisdag 4/8 14:50

Andens besökelsetid pågår i denna stund

Ledare Gud är både tre och en. Vi tror på en Gud, som uppenbarar sig i tre personer, Fadern, Sonen och... lördag 1/8 00:00

Sven var svårt coronasjuk – ”Gud botade mig mirakulöst”

Covid-19. I mars insjuknade Sven Almkvist i covid-19 med kraftig värk och hög feber. Bönegruppen kom överens... tisdag 4/8 14:00

Senaste nytt

    Sven var svårt coronasjuk – ”Gud botade mig mirakulöst”

    Covid-19. I mars insjuknade Sven Almkvist i covid-19 med kraftig värk och hög feber. Bönegruppen kom överens...

    Varför visar sig inte Gud tydligare?

    Mot väggen Varför visar sig inte Gud tydligare?/Bengt