Ett nytt bud ger jag er: att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra.
Johannesevangeliet 13:34

Världen idag

Svenska kyrkan ändrar ton i skrivelse om Israel

Svenska kyrkan har antagit en ny principiell skrivelse om Israel och Palestina. Texten avspeglar de senaste årens knivdåd mot Israeler och innehåller skarp kritik mot "repressiva och korruptionstyngda palestinska politiska styren i såväl Gaza som på Västbanken". Däremot kvarstår uppmaningen till ursprungsmärkning av varor från ockuperad mark.

Nyheter · Publicerad 12:01, 20 jan 2017

Den stora skillnaden mot det förra så kallade positionspappret, från 2012, är den tydliga kritiken mot hur palestiniernas rättigheter kränks av Fatah och Hamas.

"Även den Palestinska myndigheten (Västbanken) och Hamasstyret (Gaza) kränker systematiskt palestiniers mänskliga rättigheter genom repressiva straffsystem och inskränkningar i olika medborgerliga och politiska rättigheter. Civilsamhällets utrymme att agera har begränsats i både Israel och Palestina de senaste åren", står det.

Eva Christina Nilsson, chef för Svenska kyrkans Mellan­östern­arbete, förklarar att Sveriges erkännande av Palestina som stat spelat en roll för skrivningen.

– Det som hänt sedan det förra positions­pappret antogs är att Sverige erkänt Palestina. Och det är oerhört viktigt, i alla stater, att de mänskliga rättigheterna efterlevs. Vi tror det är viktigt att Palestina blir en rättsstat, säger hon.

Även om dokumentet fortsätter att lägga den historiska skulden för ockupationen på Israel och kritiserar de utökade bosättningarna, finns palestiniernas del i konflikten med på annat sätt än i dokumentet från 2012. Inte minst nämns de många attacker som sedan hösten 2015 utförts mot israelisk civilbefolkning och militär.

Dessutom framhävs civilsamhällets aktörer och deras möjligheter att verka, i både Israel och Palestina.

– För alla samhällen är det oerhört viktigt att det finns ett livaktigt och fritt civilt samhälle, säger Eva Christina Nilsson och nämner vikten av att inte fängsla aktivister och inte juridiskt begränsa handlingsutrymmet för organisationer inom civilsamhället.

Liksom i det förra positionspappret står det att Svenska kyrkan "stödjer en tvåstatslösning utifrån 1967 års gränser". Men nu understryks att en sådan ska vara framförhandlad av konfliktens två parter:

"Svenska kyrkan stödjer och verkar för en av konfliktens parter framförhandlad och ömsesidigt accepterad lösning på konflikten med utgångspunkt i en tvåstatslösning utifrån de internationellt erkända 1967 års gränser."

– Den skrivningen har att göra med att det finns olika bilder av en möjlig tvåstatslösning, säger Eva Christina Nilsson.

Svenska kyrkan är emot en bojkott av Israel "inom de internationellt erkända gränserna", men ställer sig bakom de riktlinjer om ursprungsmärkning av varor producerade på ockuperad mark som antogs av EU-kommissionen i november 2015.

– Det ger konsumenten möjlighet att välja att köpa från det internationellt erkända Israel och avstå från att stödja stödja bosättningar på ockuperat område, säger Eva Christina Nilsson.

Något som slopats i dokumentet är de avslutande rekommendationerna till den svenska regeringen, som bland annat uppmanade Sverige att "agera för att bilaterala avtal mellan EU och Israel inte uppgraderas eller ingås utan krav på efterlevande av internationell rätt".

Vi tror det är viktigt att Palestina blir en rättsstat.

Tvåfrontskrig krävs för att stå emot dödshjälpsvågen

Ledare På europeisk nivå faller nu skymningen när det gäller frågan om eutanasi. Hitintills är det fyra... onsdag 14/4 00:10

Har du någon som ber för dig?

Vardagskrönika Min morfar flyttade till himlen när jag var elva år. De sista åren var han svag av sin sjukdom och... onsdag 14/4 00:10

Ett osannolikt men avslöjande samtal med en jordansk chaufför

Israelkommentar Att verkligheten och rapporterna från Israel sällan stämmer är vi här i Israel vana vid, men ibland...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier