Bedröva inte Guds helige Ande, som ni har fått som ett sigill för befrielsens dag.
Efesierbrevet 4:30

Världen idag

Elbristen i södra Sverige hade inte behövt vara lika stor om Svenska kraftnät hade fattat annorlunda beslut. Foto: Johan Nilsson/TT

Svenska kraftnät sade nej till elreserv i Skåne – ångrar sig

Svenska kraftnät (SVK) avstod från att köpa upp en extra effektreserv i södra Sverige, trots att både behov och möjlighet fanns. Det rapporterar P1-programmet Kaliber.

Nyheter · Publicerad 16:07, 7 nov 2022

För att försäkra sig om att det finns tillräckligt med el även när elförbrukningen är som högst startade SVK 2019 en upphandlingsprocess och fick in ett bud av Öresundsverket – ett kraftvärmeverk med kapacitet att försörja Malmöområdet med el. Upphandlingen avbröts dock efter att SVK inte ville anta Malmöbolagets bud då det ansågs ligga för högt. Men behovet av en extra effektreserv kvarstod.

Enligt Kaliber antog myndigheten att privata industriföretag själva skulle ta ansvar för att minska sin förbrukning vid risk för elbrist.

I dag ångrar sig Svenska kraftnät, säger myndighetens generaldirektör Lotta Medelius-Bredhe, till Kaliber:

– Ja, det är klart att det hade ju underlättat, all elproduktion hade ju underlättat givet det läge vi har i dag, säger hon.

Oroande att extrema läror sprids vid teologiska utbildningar

Ledare Utbildning av nästa generations präster, pastorer och ledare har stor betydelse för den kristna... lördag 25/3 00:00

Bred kritik vittnar om surrogatmödraskapets orimlighet

Ledare När vänsterfeminister och konservativa kristna är överens i en fråga kan man ana att den har en... fredag 24/3 00:10