Ett nytt bud ger jag er: att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra.
Johannesevangeliet 13:34

Världen idag

Svenska folket fick möta barnmorska i "landsflykt"

"Här i Norge får jag jobba med mitt drömyrke". Det deklarerade barnmorskan Ellinor Grimmark inför mängder av svenska tv-tittare i SVT:s samhällsprogram Agenda på söndagen. Efteråt rasade en het studio-debatt om rätten till samvetsfrihet.

Nyheter · Publicerad 16:42, 16 jan 2018

– Jag tror att livet börjar vid befruktningen och jag kan inte avsluta liv, var det första som Ellinor Grimmark sade när Agenda besökte henne i hemmet i Norge.

Hit flyttade hon sedan svenska domstolar ställt sig på landstingens sida och förklarat att en barnmorska, som inte vill befatta sig med aborter, inte kan arbeta i Region Jönköping. I Norge, fick tittarna veta, finns lagstadgad samvetsfrihet för barnmorskor sedan 40 år tillbaka.

Agenda visar hur Ellinor Grim­mark förbereder sig för att arbeta nattskift på förlossningen på ett sjukhus i södra Norge, och låter henne berätta om sina tankar.

– Här i Norge får jag jobba med mitt drömyrke, säger Ellinor Grimmark, som dömdes att betala drygt en miljon kronor i rättegångskonstader för sitt tilltag att stämma dåvarande landstinget i Jönköping.

– Jag hoppas att Europadomstolen ska se varför det egentligen är ganska absurt att jag inte får lov att gå in i förlossningsvården i Sverige. De allra, allra flesta länderna i Europa har samvetsfrihet, och de har det utan problem.

Men inte alla barnmorskor som vill arbeta med samvetsfrihet, eller reservationsrätt som det heter, kan få anställning precis där de vill i Norge. Det förklarade Kirsten Jörgensen, ordförande för Norska barnmorskeförbundet.

– Där man har en begränsad personalstyrka kan det faktiskt bli en brytpunkt, naturligt nog, sa hon till Agenda.

– Man kan inte ha en avdelning där nästan alla barnmorskor reserverat sig.

I debatten som följde i studion efter inslaget stod Europaparla­mentarikerna Malin Björk (V) och Lars Adaktusson (KD) mot varandra i frågan.

– Samvetsfrihet och tankefrihet är vitala delar av demokrati och det demokratiska systemet. Det är ett mått på majoritetssamhällets respekt och förståelse för minoriteter, till exempel troende kristna, sa Lars Adaktusson.

– Att inte få vara aktuell för ett yrke för att man inte är beredd att utföra mycket begränsade delar av det yrket, blir ju en form av yrkesförbud.

Malin Björk påstod i debatten att Ellinor Grimmarks fall ”finansieras och drivs med hjälp av Alliance Defending Freedom, som är en kristen fundamentalistisk, amerikanskt finansierad organisation”.

Det var för ett år sedan som Sveriges Radio i ett inslag gjorde gällande att Ellinor Grimmarks fall drevs av den amerikanska justistorganisationen som ett sätt att motarbeta aborträtten i Europa.

Det föranledde Scandinavian Human Rights att förklara att ADF skrivit rättsutlåtanden till tingsrätten, på de svenska advokaternas begäran, samt bidragit till fonden som hjälpte barnmorskan att betala sina rättegångskostnader. ”ADF har inte haft något ombud involverat i processen, och deras delaktighet går inte utöver vad som här beskrivits” skrev juristorganisationen.

Malin Björk menade att reglerad samvetsfrihet inskränker kvinnors möjlighet att få abort på ett skyndsamt sätt även i länder som Norge, och att kampen för samvetsfrihet i Sverige är ett förtäckt sätt att undergräva aborträtten.

– Vi som jobbar med kvinnors rättigheter och rätten till våra kroppar, vi vet ju: att försöka ge sig på att introducera och, där det redan finns, utvidga samvetsklausuler, eller som jag skulle vilja kalla det – vårdvägransklausuler – är ju den huvudsakliga strategin som abortmotståndarna i Europa använder sig av nu.

– Demokrati börjar med våra kroppar och rätten att bestämma över dem.

En stor del av samtalet kom att handla om hur man ska se på diskussionen om abort på europanivå, där Lars Adaktusson förklarade att han röstat mot förslag om abort för att markera att frågan är en nationell angelägenhet.

Jag hoppas att Europadomstolen ska se varför det egentligen är ganska absurt att jag inte får lov att gå in i förlossningsvården i Sverige. De allra, allra flesta länderna i Europa har samvetsfrihet, och de har det utan problem.

Heligt Dackeuppror mot stängda kyrkor kan vara på väg

Ledare ”Jag tror att jag ska anmäla den där församlingen.” De orden fälldes helt nyligen av en ung kristen... torsdag 15/4 00:10

Israelisk student hjälpte Nasa – fann två asteroider

Astronomi. En arabisk-israelisk student har fått två asteroider uppkallade efter sitt namns initialer plus... fredag 16/4 14:50

När allt blir mörkt finns det ändå någon där som leder framåt.

Inför söndag Ps 23 Psalmen om den gode herden är en av världens mest kända bibeltexter, och förmodligen har du... torsdag 15/4 00:00

KD: Vi prioriterar inte bort barnomsorgspeng

Politik. Kristdemokraternas barnomsorgspeng som ska göra det möjligt för föräldrar att, med ekonomisk... fredag 16/4 09:00

Senaste nytt

    Israelernas styrka: argumentation

    Israelkrönika Interna israeliska debatter, där de politiska ståndpunkterna ofta går i diametralt motsatta...
    Podcasts
    Följ Världen idag i sociala medier