På Gud, vars ord jag prisar, på Gud litar jag och fruktar inte.Vad kan människor göra mig?
Psaltaren 56:5

Världen idag

Svenska EU-politiker ser nekad abort som ”tortyr”

Den polska författningsdomstolens beslut att inte längre tillåta abort vid fosterskador fördöms av Europaparlamentet i en ny resolution . Nästan alla svenska ledamöter röstade för skrivningen, som felaktigt betecknar abort som en ”mänsklig rättighet”.

Nyheter · Publicerad 12:00, 10 dec 2020

De flesta svenskar i Europaparla­mentet har ställt sig bakom resolutionen om abort i Polen som antogs av EU-parlamentet i november av 455 ledamöter, bara 145 röstade emot. Bakgrunden är beslutet i Polen att ge ytterligare skydd till ofödda, ett beslut som landet dock valt att skjuta upp efter omfattande protester.

I Europaparlamentets resolution hävdas att ”tillgång till abort är en mänsklig rättighet, och att fördröja och neka aborter utgör en form av könsrelaterat våld och kan innebära tortyr och/eller grym, omänsklig och förnedrande behandling”.

Det råder dock juridisk konsensus om att abort inte kan anses vara en mänsklig rättighet, vare sig utifrån Europadomstolens rättspraxis eller någon deklaration om mänskliga rättigheter.

De svenska europa­parla­men­tar­ikerna Malin Björk (V), Alice Bah Khunke (MP) och Heléne Fritzon (S) har varit med om att ta intiativ till resolutionen om abort i Polen.

Heléne Fritzon skriver till Världen idag att ”den omotiverade och överdrivna begränsningen av tillgången till abort till följd av beslutet av författningsdomstolen ifrågasätts då det inte skyddar kvinnors inneboende och oförytterliga värdighet”.

Hon menar att beslutet strider mot en rad artiklar i den polska konstitutionen, vilka bland annat handlar om skyddet för hälsa och privatliv. En artikel säger att ingen ska utsättas för ”tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling”.

Europadomstolen har tidigare klandrat Polen i tre ärenden som gällt kvinnors svårigheter att få tillgång till eller information om sin lagstadgade rätt till abort. I två av fallen ansågs Polen ha brutit just mot förbudet mot ”tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling”.

I den nya resolutionen uppmanar EU-kommissionen till att ”stödja medlemsstaterna när det gäller att garantera allmän tillgång till vårdtjänster inom området sexuell och reproduktiv hälsa, inklusive abort”, och att ”inkludera aborträttigheter i EU:s nästa hälsostrategi”.

I resolutionen fördöms också Polens avsikt att lämna Istanbul­konventionen. Konven­tionen handlar framför allt om våld mot kvinnor, vilket den polska regeringen anser att den egna lagstiftningen hanterar på ett tillräckligt sätt.

Det som Polen invänt mot är att dokumentet definierar genus som ”socialt konstruerade roller” och att ländernas uppmanas att utbilda barn om ”icke-stereotypa könsroller”.

Sverigedemokraterna lade ner sin röst i omröstningen om resolutionen.

”Abortpolitiken är en fråga som skiljer sig kraftigt mellan de olika medlemsstaterna. I Sverige står Sverigedemokraterna bakom den nuvarande svenska abortlagstiftningen. När vi röstar i Europaparlamentet är det viktigt att framhäva att abortfrågan måste få avgöras i varje medlemsstat i deras respektive demokratiska val, därför röstar vi som huvudregel avstå på dessa resolutioner – så även i detta fall,” skriver pressekreterare Oskar Cavalli-Björkman.

Sara Skyttedal (KD) ställde sig bakom resolutionen i sin helhet, men röstade emot den paragraf som beskriver abort som ”mänsklig rättighet”.

– I huvudsak handlar resolutionen om hur Polens styrande parti genompolitiserat domstolen, som i det här fallet gjort en långtgående tolkning av vad konstitutionen säger om abort, säger hon till Världen idag.

– Detta är något vi anser att EU måste markera mot med kraft och därför röstade jag för resolutionen.

I huvudsak handlar resolutionen om hur Polens styrande parti genompolitiserat domstolen, som i det här fallet gjort en långtgående tolkning av vad konstitutionen säger om abort.

Var lugn – jordens resurser kommer att räcka till för alla

Ledare Att världens befolkning växer framställs ofta som ett hot mot mänskligheten. Men för oss som tror... torsdag 6/5 00:10

Tänk om värme blev den känsla människor associerar till när de tänker på kristna?

Ledarkrönika I vår församling har vi tre värderingsord som vi håller högt. De tre orden är: varmt, relevant och... torsdag 6/5 00:00

Israel beskylls för apartheid 200 gånger i spridd rapport

Israelkommentar Human Rights Watch (HRW) är en ekonomiskt och partipolitiskt oberoende människorättsorganisation,...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier