På Gud, vars ord jag prisar, på Gud litar jag och fruktar inte.Vad kan människor göra mig?
Psaltaren 56:5

Världen idag

Svensk teolog: Det handlar om ren liberalteologi

En liberal teologi, utan övernaturliga inslag och helt anpassad till statsmakten. Så tror Anders Gerdmar, rektor för Skandinavisk teologisk hög­skola (STH), att den nya kines­iska teologin kommer att se ut.

Nyheter · Publicerad 00:00, 29 aug 2014

Regimens senaste utspel tolkar han som ett uttryck för ren desperation.
– Kristendomen växer så kraft­igt i landet och kinesiska myndigheterna tvingas nu förhålla sig till det, säger Anders Gerdmar.
Han betonar samtidigt att det inte är första gången som regimen lägger sig i kyrkans inre liv. Redan själva grundidén med Tre-själv-kyrkan var att bygga församling på "kinesisk väg". Enligt Gerdmar handlade detta om klassisk liberalteologi.
– Den förnekar att Jesus är Gud, att han är uppstånden och att han kommer tillbaka. Man får inte predika mot abort, men predikar däremot ett socialt evange­lium.

Anders Gerdmar framhåller samtidigt att många Tre-själv-kyrkor nu tycks ha gått sin egen väg. Flera har utvecklats till karismatiska och växande församlingar, menar han.
– Vissa bedömare menar att regimens nya linje är en reaktion emot att Tre-själv-kyrkorna blivit för fria i förhållande till sitt ursprungliga uppdrag.
Kommunistregimens teologiska ambitioner kan ge kristna i väst orsak att agera, menar Anders Gerdmar.
– På STH har vi redan hört ett rop från Kina om att få hjälp med teologisk träning. Om regeringen nu vill skapa en nationell teologi som inte bygger på Guds ord, då ser vi hur viktigt det är att komma in med bibeltrogen och stark karismatisk undervisning.

Hur tror du att den "kinesiska teologi" som regimen aviserar kommer att se ut?
– Troligtvis som all liberalteologi på jordens yta, det vill säga en teologi som begränsar Jesus till en etisk visdomslärare och moraliskt föredöme. Man skulle troligen plocka element från den kristna tron och kombinera med element ur socialismen och även konfucianismen där det finns en stark auktoritetstro och respekt för överordnade. På så vis kan de bygga ihop ett bygge som kan vara gynnsamt för den politiska regimen.
– Och dessutom, betonar Gerd­mar, så kan jag lova att det inte kommer att vara en bibeltrogen, karismatisk, väckelsekristen teologi. Tvärtom, det kommer att vara en bibelliberal och icke-karismatisk teologi. En teologi som gör att kyrkorna lever nog så stilla i samhället men utan att expandera särskilt mycket.

Jonas Adolfsson
jonas.adolfsson@varldenidag.se

Var lugn – jordens resurser kommer att räcka till för alla

Ledare Att världens befolkning växer framställs ofta som ett hot mot mänskligheten. Men för oss som tror... torsdag 6/5 00:10

Tänk om värme blev den känsla människor associerar till när de tänker på kristna?

Ledarkrönika I vår församling har vi tre värderingsord som vi håller högt. De tre orden är: varmt, relevant och... torsdag 6/5 00:00

Israel beskylls för apartheid 200 gånger i spridd rapport

Israelkommentar Human Rights Watch (HRW) är en ekonomiskt och partipolitiskt oberoende människorättsorganisation,...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier