Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus.
Romarbrevet 8:1

Världen idag

En ny undersökning visar att det både är svårt att få hjälp och söka hjälp för den som har alkoholproblem. Foto: Fredrik Sandberg / TT

Svårt få hjälp med alkoholproblem

Skam och en upplevelse av att alkoholproblem inte är så allvarligt. Det verkar vara de vanligaste orsakerna till varför svenskar inte söker hjälp vid alkoholproblem. Detta visar en studie från Göteborgs universitet. I studien var det endast 17,3 procent av de svarande som uppgav att det i dag är lätt att få hjälp för alkoholproblem. Andra studier visar att endast en av fem söker vård vid alkoholproblem.

Nyheter · Publicerad 07:14, 5 okt 2016

Vårdcentral och behandlingshem står inte högt i kurs när svenskar söker hjälp för alkoholproblem. Inte heller läkemedel eller samtalsterapi i grupp. Det svenskarna verkar föredra är enskilda samtal med läkare eller psykologer hos privata vårdgivare. Detta visar en studie från Göteborgs universitet.

Studien, som publicerades i Läkartidningen, grundar sig på enkätsvar från 307 personer i åldrarna 21–78 år.

Av de svarande är det endast 7,6 procent som skulle föredra att gå till en vårdcentral om de hade alkoholproblem. Det kan jämföras med 24,3 procent som föredrog en privat vårdgivare. Bland de högutbildade är denna siffra ännu högre.

När det gäller terapiform så föredrar de flesta i studien individuell samtalsbehandling, Detta framför bland annat behandlingshem, gruppsamtal och läkemedel.

Den vi helst verkar vilja prata med om vi har alkoholproblem – det är en läkare eller psykolog. Inte en sjuksköterska eller socialsekreterare.

Studien visar också att det, vid alkoholproblem, varken är lätt att söka vård eller få vård. Av de svarande uppgav endast 17,3 procent att det i dag är lätt att få hjälp vid alkoholproblem.

Enligt flera undersökningar som rapporten i Läkartidningen hänvisar till så är det så lite som 20 procent av dem som har problem med alkohol som söker vård. Många av dessa har bostad och arbete och är inte sällan högutbildade. Anledningen till att de inte söker vård är enligt studien bland annat att de inte vill stämplas som alkoholister och förlora social status.

”Många har också en föreställning om att alkoholbehandling måste innebära livslång nykterhet, antabusbehandling eller behandlingshem” konstaterar studiens författare.

Fem procent av respondenterna i studien uppgav att de någon gång hade funderat på att söka hjälp eller råd för sina alkoholproblem, men dragit sig för att göra det. Skam var den främsta orsaken till att de dragit sig för att söka vård.

När samtliga svarande fick frågan vilken förklaring de trodde var vanligast till varför personer med alkoholproblem drar sig för att söka vård valde 59,7 procent alternativet ”De anser att deras problem inte är så allvarligt att de behöver söka hjälp.” 26,3 procent valde svaret ”De skäms för att söka hjälp för sina alkoholvanor.”

Läkarna och psykologerna bakom studien kommer fram till slutsatsen att det är viktigt att vårdpersonal ökar sin kunskap om alkoholrelaterade problem och behandlingar, och lär sig att tidigare uppmärksamma människor som har problem med alkohol.

”Strukturella hinder bör minskas genom exempelvis förbättrad information om var man kan söka hjälp och vilka behandlingsproblem som finns.” skriver man. Skribenterna påpekar även att stigmatisering av människor med skadligt alkoholproblem kan minska genom en ökad öppenhet kring frågan.

Abortfrågan handlar om ofödda barns rätt till sin kropp

Ledare I fredags kom så beslutet från USA:s Högsta domstol gällande aborträtten. Det gamla beslutet från... tisdag 28/6 00:10

Artikel om hbtq och Pingst har lett till intensiv debatt

Hbtq. Världen idags rapportering om kyrkorelaterade hbtq-forums slutna diskussion kring att förändra... tisdag 28/6 10:00

Sorgegudstjänst hölls för offren i masskjutningen i Oslo

Norge. På söndagen slöt Osloborna upp i en sorgegudstjänst i stadens domkyrka efter helgens terrordåd där... tisdag 28/6 07:00

Keramiker till vänster och vd:ar till höger på valsedeln

Politiker. Drygt hälften av alla 54 000 politiker som kandiderar i höstens val har uppgett något slags... tisdag 28/6 04:30

Visdom från en nioårig flicka i Uganda

Ungkrönika Jag kom häromveckan hem från en fantastisk, lite galen missionsresa med min bibelskoleklass i ett... tisdag 28/6 00:00

Hur missionerar vi i världens mest sekulära land?

Gästkrönika Den har naturligtvis sina brister och förklarar inte verkligheten fullödigt, men sedan resultatet... tisdag 28/6 00:00

OS-vinnaren Jonny Nilsson har avlidit

Dödsfall. Jonny Nilsson, OS-guldmedaljör i skridskor, har lämnat jordelivet. I en intervju med Världen idag... måndag 27/6 20:00

Kommer vi att känna igen varandra i himlen?

Mot väggen I Bibeln står det ju att vi i himlen kommer att vara som änglarna (Matt 22:30). Betyder det att vi...

Gärna blomsterkrans – men spola nubben i slasken

Andakter av Carl-Erik Sahlberg. Midsommarhelgen närmar sig och därmed den ljusaste tiden och den ljusaste natten på året. Nu sitter...
Följ Världen idag i sociala medier