Att vinna vishet är bättre än guld, att vinna insikt är mer värt än silver.
Ordspråksboken 16:16

Världen idag

En ny undersökning visar att det både är svårt att få hjälp och söka hjälp för den som har alkoholproblem. Foto: Fredrik Sandberg / TT

Svårt få hjälp med alkoholproblem

Skam och en upplevelse av att alkoholproblem inte är så allvarligt. Det verkar vara de vanligaste orsakerna till varför svenskar inte söker hjälp vid alkoholproblem. Detta visar en studie från Göteborgs universitet. I studien var det endast 17,3 procent av de svarande som uppgav att det i dag är lätt att få hjälp för alkoholproblem. Andra studier visar att endast en av fem söker vård vid alkoholproblem.

Nyheter · Publicerad 07:14, 5 okt 2016

Vårdcentral och behandlingshem står inte högt i kurs när svenskar söker hjälp för alkoholproblem. Inte heller läkemedel eller samtalsterapi i grupp. Det svenskarna verkar föredra är enskilda samtal med läkare eller psykologer hos privata vårdgivare. Detta visar en studie från Göteborgs universitet.

Studien, som publicerades i Läkartidningen, grundar sig på enkätsvar från 307 personer i åldrarna 21–78 år.

Av de svarande är det endast 7,6 procent som skulle föredra att gå till en vårdcentral om de hade alkoholproblem. Det kan jämföras med 24,3 procent som föredrog en privat vårdgivare. Bland de högutbildade är denna siffra ännu högre.

När det gäller terapiform så föredrar de flesta i studien individuell samtalsbehandling, Detta framför bland annat behandlingshem, gruppsamtal och läkemedel.

Den vi helst verkar vilja prata med om vi har alkoholproblem – det är en läkare eller psykolog. Inte en sjuksköterska eller socialsekreterare.

Studien visar också att det, vid alkoholproblem, varken är lätt att söka vård eller få vård. Av de svarande uppgav endast 17,3 procent att det i dag är lätt att få hjälp vid alkoholproblem.

Enligt flera undersökningar som rapporten i Läkartidningen hänvisar till så är det så lite som 20 procent av dem som har problem med alkohol som söker vård. Många av dessa har bostad och arbete och är inte sällan högutbildade. Anledningen till att de inte söker vård är enligt studien bland annat att de inte vill stämplas som alkoholister och förlora social status.

”Många har också en föreställning om att alkoholbehandling måste innebära livslång nykterhet, antabusbehandling eller behandlingshem” konstaterar studiens författare.

Fem procent av respondenterna i studien uppgav att de någon gång hade funderat på att söka hjälp eller råd för sina alkoholproblem, men dragit sig för att göra det. Skam var den främsta orsaken till att de dragit sig för att söka vård.

När samtliga svarande fick frågan vilken förklaring de trodde var vanligast till varför personer med alkoholproblem drar sig för att söka vård valde 59,7 procent alternativet ”De anser att deras problem inte är så allvarligt att de behöver söka hjälp.” 26,3 procent valde svaret ”De skäms för att söka hjälp för sina alkoholvanor.”

Läkarna och psykologerna bakom studien kommer fram till slutsatsen att det är viktigt att vårdpersonal ökar sin kunskap om alkoholrelaterade problem och behandlingar, och lär sig att tidigare uppmärksamma människor som har problem med alkohol.

”Strukturella hinder bör minskas genom exempelvis förbättrad information om var man kan söka hjälp och vilka behandlingsproblem som finns.” skriver man. Skribenterna påpekar även att stigmatisering av människor med skadligt alkoholproblem kan minska genom en ökad öppenhet kring frågan.

Ukrainakriget påminner om rätten att få försvara sitt land

Ledare Det går dåligt för Ryssland i kriget. Mycket dåligt. Även regeringstrogna ryska skribenter börjar... torsdag 19/5 00:10

Ingen kunde ana vad det lilla bönemötet skulle leda till

Ledarkrönika Nyligen läste jag i Stig Hällzons bok Stora väckelser om en ytterst intressant väckelse. Under åren... torsdag 19/5 00:00

Bönen är vårt andliga pannrum

Inför söndag Jag är hemma igen efter en helg ombord på missionsbåten Elida i Stockholms skärgård, där vi har... torsdag 19/5 00:00

Natobeslut kan få oväntad effekt på riksdagsvalet

Ledare Medborgarna har fått en lektion i hur den politiska makten fungerar i Sverige. Efter en sluten... onsdag 18/5 00:10

Reaktionerna på Paludan illustrerar värderingsglapp

Nyhetskommentar När jag satt på en parkbänk i Stadsparken i Borås ett par timmar innan Rasmus Paludan skulle dyka...
Följ Världen idag i sociala medier