Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också.
Matteus 6:33

Världen idag

Svårare att granska makten under pandemin

Inskränkningar i offentlighetsprincipen, handlingar som dröjt eller hemligstämplats utan rimlig förklaring och anställda som straffats när de tagit kontakt med medier. Det är exempel på hur svenska mediers granskning av myndigheternas pandemihantering försvårats.

Nyheter · Publicerad 13:00, 15 dec 2021

Det finns en risk för att myndigheter under pandemin gått från att förutsätta att handlingar är offentliga till att förutsätta sekretess, kan man läsa i utredningen ”Offentlighetsprincipen under covid-19-pandemin” som nyligen lämnades över till regeringen.

Uppdraget har varit att kartlägga och analysera hur förutsättningarna har sett ut för medier och allmänhet att granska hanteringen av pandemin, och här riktas hård, om än generell, kritik mot svenska myndigheter och makthavare.

”Det har förekommit direkta uppmaningar från myndigheter till de anställda att inte kontakta eller svara på frågor från medier. Vi har även funnit exempel på information från arbetsgivare som innehåller svepande formuleringar om att det gäller en generell tystnadsplikt under pandemin som sätter meddelarfriheten ur spel”, skriver utredaren och nämner att anställda har ”utsatts för repressalier från arbetsgivaren” efter att de vänt sig till medier med uppgifter om hur pandemin hanteras.

De journalister som intervjuas i utredningen tar också upp den ökade ängslighet man upplevt i kontakten med myndigheterna.

”Vi kan inte komma fram till någon annan slutsats än att det under covid-19-pandemin har förekommit ett flertal inskränkningar i offentlighetsprincipen som till sin art har påverkat möjligheten till insyn i hanteringen av pandemin negativt”.

Branschorganisationen Tidningsutgivarna (TU) tycker att utredningen kunde ha varit ännu skarpare i sin kritik.

”Flera av TU:s medlemmar har vittnat om problem och överdrivet hemlighetsmakeri när myndigheter tillämpat olika sekretessparagrafer. Mediernas strävan efter att kunna berätta och informera har därmed inte tillgodosetts”, skriver man i ett pressmeddelande.

– Det viktiga är egentligen inte att peka ut syndabockar utan att tydliggöra vad som inte fungerat och hur det kan undvikas i framtiden, säger Johan Taubert, vd på TU.

– Utredningen ger viktiga lärdomar och slutsatser att dra, för såväl myndigheter som ansvariga politiker, för att de ska kunna leva upp till sina skyldigheter och garantera insyn, i enlighet med offentlighetsprincipen.

Det har förekommit direkta uppmaningar från myndigheter till de anställda att inte kontakta eller svara på frågor från medier.

Jordskred och våldsvåg kan väcka Sverige till bön

Ledare När Sveriges kristna i söndags bad och fastade skedde det mot fonden av lördagens stora katastrof i... torsdag 28/9 00:10

26 irakiska medborgare tvångsutvisade från Sverige

Politik. 26 irakiska medborgare har tvångsutvisats från Sverige. Transporten genomfördes under tisdagen,... onsdag 27/9 22:00

Akta dig för andlig skräpmat

Ledarkrönika Både samhället och kristenheten är splittrade. Auktoriteter undergrävs, inflationen drabbar vanliga... torsdag 28/9 00:00