Herren har blivit min borg, min Gud är min tillflykts klippa.
Psaltaren 94:22

Världen idag

Studie visar behovet av båda föräldrarna

Nu kommer den första större studien kring hur unga som har ett växelvis boende efter föräldrarnas separation mår. Den visar att de som regelbundet bor hos båda föräldrarna mår bättre än de som lever med en förälder. Högst livskvalitet verkar barn i kärnfamiljer ha.

Nyheter · Publicerad 00:00, 15 mar 2012

Varje år får 50 000 barn vara med om att föräldrarna skiljer sig. Ungefär 30 procent av barn till separerade föräldrar bor i dag i växelvis boende där man skiftar mellan föräldrarna. En enkätundersökning där mer än 172 000 elever i grundskolans årskurs sex och nio från hela landet deltagit visar att välmåendet bland de unga som har växelvis boende är relativt bra, rapporterar Upsala nya tidning. Bäst är livskvaliteten hos unga i kärnfamiljer visar studien, men de som lever i regelbunden kontakt med båda föräldrarna mår bättre än tonåringar som bor med bara en förälder.

– Trots böket med att behöva flytta mellan två hem verkar det för barn i de här åldrarna vara gynnsamt att fortsätta ha en stadigvarande vardagskontakt med båda föräldrarna, säger psykologen Malin Bergström till tidningen, hon är forskare vid Centrum för ojämlikhetsforskning, CHESS, vid Karolinska institutet och Stockholms universitet.

Enkäten pekar på ett faktum som även liknande andra studier visat: att psykiska besvär och nedsatt livskvalitet liksom problem i skolan och i relationen till föräldrarna är vanligare bland ungdomar vars föräldrar separerat än bland ungdomar i kärnfamiljer. Och det verkar generellt vara så att ju mer kontakt med bägge föräldrarna barnen har, desto bättre mår de.
- På alla punkter var problem efter föräldrarnas separation vanligare bland barnen som bodde enbart hos en förälder, något mindre vanliga hos barnen som bodde åtminstone delvis med båda föräldrarna och minst vanliga hos barnen med växelvis boende, säger Malin Bergström till UNT.

I undersökningen säger vart femte barn som bodde enbart med en förälder att de inte trivs i skolan, att jämföra med vart sjunde barn bland de som mest bodde hos ena föräldern och vart nionde barn bland de med växelvis boende. I kärnfamiljer uppgav vart tionde barn att han eller hon inte trivdes i skolan.
– Samtidigt som vi ser att risken för otrivsel i skolan skiljer sig mellan olika grupper är det viktigt att notera att de allra flesta barnen, oavsett om föräldrarna var separerade eller inte och oavsett boendeform, uppgav att de mådde bra, trivdes i skolan, inte var mobbade och tyckte att de hade en bra relation till föräldrarna, säger Malin Bergström.

Missionskonferens för unga genomförs på 15-tal platser

Engage. Årets ungdomsinriktade missionskonferens Engage, lördagen den 7 november, kommer att äga rum på... lördag 31/10 12:00

Jeremy Corbyn stängs av efter rapport om antisemitism

Storbritannien. Den förre Labourledaren Jeremy Corbyn har blivit avstängd av partiet. Bakgrunden uppges vara hur... lördag 31/10 09:00

Herren och hoppet om ett liv i evighet, ansikte mot ansikte med honom, är värt allt!

Inför söndag Ps 126 Den kommande helgen smakar himmelskt, med både helgonen och vårt evighetshopp i fokus. Redan... torsdag 29/10 00:10