Ingen människa kan bestå genom ondska, men de rättfärdigas rot kan inte rubbas.
Ordspråksboken 12:3

Världen idag

Valforskning visar också att gifta eller sammanboende väljare tenderar att delta i val i högre utsträckning än singlar. (Illustrationsbild) Foto: Henrik Montgomery/TT

Studie: När man gifter sig blir man mer borgerlig

När man gifter sig verkar man bli mer borgerlig – gifta personer röstar nämligen i högre utsträckning på Moderaterna och Kristdemokraterna än ogifta personer. Det framgår av SCB:s stora väljarundersökning.

Nyheter · Publicerad 11:00, 11 jun 2021

SCB:s partisympatiundersökning från maj visar bland annat hur de tillfrågade skulle röstat utifrån sitt civilstånd.

Vänsterpartiet får stöd av 8 procent av de ogifta männen, och av 6,4 av de gifta. Ännu större skillnad är det bland kvinnorna utifrån deras civilstånd: 13,5 av de ogifta kvinnorna och 7,8 av de gifta valde partiet.

Ogifta röstar även i högre utsträckning än gifta på Miljöpartiet – liksom på Sverigedemokraterna. SD får stöd av 29,6 procent av ogifta män, men av 19,4 procent av de gifta. Bland kvinnorna syns dock ingen skillnad.

Omvänt är det bland dem som skulle röstat på Moderaterna, Centern och Kristdemokraterna. Bland ogifta män gick 20 procent av rösterna till Moderaterna, och bland gifta 25 procent. På samma sätt förhåller det sig bland kvinnorna, även om skillnaden är något mindre.

Kristdemokraterna skulle fått 3,2 procent av de ogifta kvinnornas röster, och 6,2 procent av de giftas. För männen gällde att 3,8 procent av de ogifta männen och 5,1 procent av de gifta valde partiet.

För Socialdemokraterna är mönstret olika beroende på om man tittar på männen eller kvinnorna. Där skulle något fler ogifta än gifta kvinnor rösta på partiet, medan fler gifta män än ogifta män skulle rösta på partiet.

Även Liberalsernas manliga väljare är, enligt undersökningen, i någon mån snarare gifta än ogifta, medan det omvända förhöll sig bland kvinnorna.

Enligt tidningen Barometern, som kommenterade siffrorna på ledarsidan, är detta slags väljarmönster utifrån civilstånd känt inom valforskningen. Särskilt starkt är det i USA, där gifta i högre utsträckning röstar på Republikanerna än på Demokraterna.

I Sverige har Moderaterna och Kristdemokraterna sina starka fästen i ”villaområden präglade av familjeliv”, noterar Barometern.

”Med äktenskapet, gemenskapen och insikten om att det finns något större än en själv följer således också andra politiska värderingar. Den som vill förstå dagens kulturkamp kan med fördel börja att studera SCB.s undersökning”, kommenterar ledarskribenten Martin Tunström.

Valforskning visar också att gifta eller sammanboende väljare tenderar att delta i val i högre utsträckning än singlar, enligt bloggen Politologerna. Det sambandet gäller framför allt för dem som lever med en person med högre utbildning.

Med äktenskapet, gemenskapen och insikten om att det finns något större än en själv följer således också andra politiska värderingar.

Demonstrationerna handlar om vad vi anser vara demokratiskt

Israelkommentar Folk demonstrerar på gatorna i hela Israel. Varje lördagskväll sedan över en månad är man ute på... torsdag 23/3 00:00