En dag i dina gårdar är bättre än tusen andra. Jag vill hellre vakta dörren i min Guds hus än bo i de gudlösas tält.
Psaltaren 84:11

Världen idag

Studie: Kristenheten blev utnyttjad av palestinarörelsen

Socialdemokratiska Broderskapsrörelsen och den kristna studentföreningen Kriss fungerade som ett ”nav i det anti-israeliska opinionsarbetet”. Det är en av slutsatserna i en ny rapport om svensk kristenhets syn på Israel.

Den sekulära svenska palestinarörelsen betraktade svensk kristenhet som ”en central aktör att vinna över på sin sida”, skriver rapportförfattaren Johan Sundeen.

Nyheter · Publicerad 09:30, 9 jun 2021

Rapporten, som presenteras av Clapham­institutet i dag, heter ”När teologi blev 68-ideologi: Etablering av Israelfientlig opinion inom svensk kristenhet 1967–1982”.

Den ingår i det större projektet ”Den förändrade Israelbilden inom svenska trossamfund”, och bygger framför allt på en genomgång av samtliga nummer av tidningen Kristet forum mellan 1965 och 1982, och av böcker om Israelfrågan utgivna av profiler inom svensk kristen vänster.

Från 1975 till dess nedläggning 1987 gavs Kristet forum ut av Kriss (Kristna studentrörelsen i Sverige) och Förbundet för kristen humanism och samhällsyn (KHS).

En slutsats i rapporten är att socialdemokratiska Broder­skaps­rörelsen (numera Tro och solidaritet) och Kriss ”fungerat som nav i det anti-israeliska opinionsarbetet”.

Dessutom, menar Johan Sundeen, integrerades detta arbete i viss mån i den sekulära svenska palestinarörelsen, som betraktade svensk kristenhet som ”en central aktör att vinna över på sin sida”.

Den Israelfientliga rörelsen berörde enligt rapporten främst Svenska kyrkan och det trossamfund som tidigare hette Svenska missionsförbundet (nu Equmeniakyrkan).

Även den teologiska institutionen vid Uppsala universitet spelade en roll, ”genom att ge akademisk legitimitet till avsändare av aggressivitet mot Israel och antisemitism”, tillägger Sundeen.

Emellertid ser inte Johan Sundeen den Israelfientliga opinionen inom Svenska kyrkan och Svenska missionsförbundet ”som huvudsakligen teologisk till sin karaktär”, utan som motiverade av marxistiska synsätt.

I den mån det fanns kristna komponenter i det kristna antisionistiska projektet var dessa ”nödvändiga för att vinna legitimitet och utgick säkerligen från en uppriktig, låt vara förvärldsligad och av prototalitära synsätt korrumperad variant av kristen tro”.

Johan Sundeen, som är docent i idé- och lärdomshistoria vid högskolan i Borås, har tidigare skildrat framväxten av en kristen vänster i boken 68-kyrkan.

Vårtecken för oföddas rätt till liv en utmaning till Sverige

Ledare Det finns tecken som låter ana en växande förståelse för kritiken mot abortsituationen i världen.... torsdag 17/6 00:10

Försoningen är viktigare än orsakerna som krävde försoning.

Inför söndag Söndagen den 6 juni fick vi äntligen fira gudstjänst på plats i kyrkan igen! Det var faktiskt svårt... torsdag 17/6 00:00

Senaste nytt

    Podcasts
    Följ Världen idag i sociala medier