På Gud, vars ord jag prisar, på Gud litar jag och fruktar inte.Vad kan människor göra mig?
Psaltaren 56:5

Världen idag

”Strider mot Europakonventionen”

Riksorganisationen PRIM har startat en namninsamling som ska sändas till EU- och FN-organ som en formell protest mot den nya svenska skollagen.

Nyheter · Publicerad 00:00, 9 nov 2011

–  Skollagen undergräver de rättigheter som är givna av Europakonventionen, säger Maj-Kristin Sved-lund, ledamot i PRIM:s
styrelse.
Den rätt som varje förälder har att välja utbildning utifrån religiös övertygelse kränks i och med den nya skollagen. Det menar Riksorganisationen PRIM som nu startar en namninsamling och hoppas få in tusentals underskrifter.
– Flera av de viktiga, internationella fördragen som vi som land har att rätta oss efter, lyfter upp rätten att välja utbildning för sina barn utifrån övertygelse, och att, som en förutsättning för att det ska vara möjligt, starta skolor med olika profil, säger Maj-Kristin Svedlund.

Hon påpekar att i arbetet med att ta fram den nya skollagen så har det kommit kritik från remissinstanser, och förhoppningen är nu att på sikt få till stånd en förändring i svenska skollagen. I uppropet skriver man att man kräver ett omedelbart stopp på avslagen för att starta kristna friskolor, förändringar i skollagen så att föräldrar ges möjlighet att fullt ut välja den skola man anser vara bäst för sina barn, och en förändring i lagen avseende "begränsning" av konfessionella inslag. Namnlistorna kommer att sändas till bland annat FN, Europarådet och Europadomstolen som man sedan hoppas agerar mot den svenska lagstiftningen.
– Det här blir ett formellt redskap för de här organen att använda i relationen till Sverige. Vi vill sätta tryck så att man från internationellt håll säger till Sverige att man inte kan gå emot de internationella fördragen på det här sättet.

Samuel Teglund
samuel.teglund@varldenidag.se

 

>> FAKTA Namninsamlingen
• Du kan vara med och påverka! Använd formuläret till höger eller ladda ner den här.

• Det är viktigt att formuleringarna inte ändras, samt att alla personuppgifter som efterfrågas finns med.

• De tre krav man skriver under på i namninsamlingen lyder på svenska:

1. Ett omedelbart stopp för Skolverkets avslag på begäran om att starta kristna friskolor i Sverige.

2. Omedelbara förändringar i svenska skollagen (SFS 2010:800) för att erkänna och respektera föräldrars rätt, vilka är barnens främsta och viktigaste utbildare.

3. Omedelbara förändringar i den svenska skollagen (SFS 2010:800) när det gäller begränsningen av konfessionella inslag i instruering, utbildning och undervisning.


Skadligt när Försäkringskassan och 1177 manipulerar språket

Ledare 1177 Vårdguiden är ”invånarnas samlade ingång till den offentliga hälso- och sjukvården” och drivs... onsdag 12/5 00:10

Israel beskylls för apartheid 200 gånger i spridd rapport

Israelkommentar Human Rights Watch (HRW) är en ekonomiskt och partipolitiskt oberoende människorättsorganisation,...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier