Ett nytt bud ger jag er: att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra.
Johannesevangeliet 13:34

Världen idag

”Strider mot Europakonventionen”

Riksorganisationen PRIM har startat en namninsamling som ska sändas till EU- och FN-organ som en formell protest mot den nya svenska skollagen.

Nyheter · Publicerad 00:00, 9 nov 2011

–  Skollagen undergräver de rättigheter som är givna av Europakonventionen, säger Maj-Kristin Sved-lund, ledamot i PRIM:s
styrelse.
Den rätt som varje förälder har att välja utbildning utifrån religiös övertygelse kränks i och med den nya skollagen. Det menar Riksorganisationen PRIM som nu startar en namninsamling och hoppas få in tusentals underskrifter.
– Flera av de viktiga, internationella fördragen som vi som land har att rätta oss efter, lyfter upp rätten att välja utbildning för sina barn utifrån övertygelse, och att, som en förutsättning för att det ska vara möjligt, starta skolor med olika profil, säger Maj-Kristin Svedlund.

Hon påpekar att i arbetet med att ta fram den nya skollagen så har det kommit kritik från remissinstanser, och förhoppningen är nu att på sikt få till stånd en förändring i svenska skollagen. I uppropet skriver man att man kräver ett omedelbart stopp på avslagen för att starta kristna friskolor, förändringar i skollagen så att föräldrar ges möjlighet att fullt ut välja den skola man anser vara bäst för sina barn, och en förändring i lagen avseende "begränsning" av konfessionella inslag. Namnlistorna kommer att sändas till bland annat FN, Europarådet och Europadomstolen som man sedan hoppas agerar mot den svenska lagstiftningen.
– Det här blir ett formellt redskap för de här organen att använda i relationen till Sverige. Vi vill sätta tryck så att man från internationellt håll säger till Sverige att man inte kan gå emot de internationella fördragen på det här sättet.

Samuel Teglund
samuel.teglund@varldenidag.se

 

>> FAKTA Namninsamlingen
• Du kan vara med och påverka! Använd formuläret till höger eller ladda ner den här.

• Det är viktigt att formuleringarna inte ändras, samt att alla personuppgifter som efterfrågas finns med.

• De tre krav man skriver under på i namninsamlingen lyder på svenska:

1. Ett omedelbart stopp för Skolverkets avslag på begäran om att starta kristna friskolor i Sverige.

2. Omedelbara förändringar i svenska skollagen (SFS 2010:800) för att erkänna och respektera föräldrars rätt, vilka är barnens främsta och viktigaste utbildare.

3. Omedelbara förändringar i den svenska skollagen (SFS 2010:800) när det gäller begränsningen av konfessionella inslag i instruering, utbildning och undervisning.


Heligt Dackeuppror mot stängda kyrkor kan vara på väg

Ledare ”Jag tror att jag ska anmäla den där församlingen.” De orden fälldes helt nyligen av en ung kristen... torsdag 15/4 00:10

Israelisk student hjälpte Nasa – fann två asteroider

Astronomi. En arabisk-israelisk student har fått två asteroider uppkallade efter sitt namns initialer plus... fredag 16/4 14:50

När allt blir mörkt finns det ändå någon där som leder framåt.

Inför söndag Ps 23 Psalmen om den gode herden är en av världens mest kända bibeltexter, och förmodligen har du... torsdag 15/4 00:00

KD: Vi prioriterar inte bort barnomsorgspeng

Politik. Kristdemokraternas barnomsorgspeng som ska göra det möjligt för föräldrar att, med ekonomisk... fredag 16/4 09:00

Senaste nytt

    Israelernas styrka: argumentation

    Israelkrönika Interna israeliska debatter, där de politiska ståndpunkterna ofta går i diametralt motsatta...
    Podcasts
    Följ Världen idag i sociala medier