Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

Strid ström av anmälningar till stor barnledarkonferens

Hur kan kyrka och hem samspela för att ge barnen en hållbar och väl förankrad tro? Det kommer att vara fokus när den fjärde upplagan av ekumeniska barnledarkonferensen ”Jesus till barnen” genomförs den 15-17 mars i Uppsala. Intresset är mycket stort.

Nyheter · Publicerad 08:00, 16 feb 2019

I skrivande stund har drygt 800 deltagare anmält sig och flera av seminarierna är redan fullbokade.

Nytt för i år är en ledardag på fredagen, då man särskilt kommer att fokusera på samspelet mellan hem och församling.

– Vi måste inse att kyrkan är en väldigt liten del av barns och ungas tid, jämfört med hemmet. Om vi ska kunna påverka och vägleda till en hållbar tro handlar det om att samspela. Vi tror att vi behöver jobba mycket mer med detta i Sverige, säger Marina Andersson, vice ordförande för det nationella söndagsskolnätverket som arrangerar konferensen.

För att ge mer tid åt att förmedla detta synsätt har man bjudit in ledare från organisationen Orange, som har stora barn- och ungdomsledarkonferenser i Atlanta.

– Flera av oss har varit på Oranges konferenser och känt att deras sätt att arbeta är i linje med hur vi tänker. De har jobbat längre och har mer verktyg för detta.

På fredagskvällen öppnas konferensen för övriga deltagare med gudstjänst och mässa i Uppsala Domkyrka. På lördagen blir det en festkväll på Livets Ord, där konferensen hålls i år.

– Det är en tydligt ekumenisk konferens, där hela kyrkofamiljen står sida vid sida. Det är lite av vårt DNA, säger Marina Andersson.

Sista anmälningsdag till konferensen är 3 mars.

Vi måste inse att kyrkan är en väldigt liten del av barns och ungas tid, jämfört med hemmet.

Kärnan i en andlig reformation

Ledare I Gamla testamentet finns ett intressant dubbelverk från tiden efter Israels babyloniska fångenskap. Det är böckerna Esra och Nehemja, som skildrar...