Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

Elever på en skolgård. Foto: Jessica Gow/TT

Stress påverkar elevers hälsa

Huvudvärk, sömnsvårigheter och nedstämdhet. Det är några av bieffekterna över elever som stressas av skolarbete.

Nyheter · Publicerad 11:53, 18 feb 2016

Värst är situationen för flickor där nästan 7 av 10 som känner stress även har psykosomatiska besvär.

Resultatet presenteras i Folkhälsomyndighetens undersökning Skolbarns hälsovanor. Just psykosomatiska besvär är ungefär dubbelt så vanliga bland de tonåringar som säger vara ganska eller mycket stressade över skolarbetet jämfört de som är lite eller inte alls stressade.

Skillnaden syns tydligast bland flickor där 68 procent av de som upplever stress också anger besvär jämfört med blott 36 procent av de som inte är stressade av skolarbetet. Hos pojkar är siffrorna 48 respektive 21 procent.

– Vi kan se att det finns ett samband mellan skolstress och psykosomatiska besvär. Går det ena upp, då följer det andra med. Däremot kan vi inte riktigt se vilken riktning det här tar just nu, säger Petra Löfstedt, utredare vid Folkhälsomyndigheten.

Att det är så stor skillnad mellan könen ser Petra Löfstedt flera förklaringar till:

– Just när det gäller oro och sömnsvårigheter är flickor mera överrepresenterade. För pojkar handlar det om mera utåtriktade sätt när man visar att man mår dåligt, till exempel våld, slagsmål och andra riskbeteenden.

Skolbarns hälsovanor

Skolbarns hälsovanor är ett internationellt forskningsprojekt som Världshälsoorganisationen (WHO) samordnar.

Studien genomförs vart fjärde år och Sverige har deltagit sedan 1985.

Det är en enkätundersökning bland 11-, 13- och 15-åringar där en rad frågor ställs som rör olika dimensioner av hälsa, hälsobeteenden och miljöer som på olika sätt har betydelse för hur barn och ungdomar mår.

Under 2013/14 genomfördes den åttonde datainsamlingen där nästan 8 000 elever från cirka 400 skolor över hela landet deltog

Källa: Folkhälsomyndigheten

Kärnan i en andlig reformation

Ledare I Gamla testamentet finns ett intressant dubbelverk från tiden efter Israels babyloniska fångenskap. Det är böckerna Esra och Nehemja, som skildrar...