HERRENS namn är ett starkt torn, den rättfärdige skyndar dit och får skydd.
Ordspråksboken 18:10

Världen idag

Foto: Istockphoto

Stort stöd för en restriktiv narkotikapolitik

Socialt ansvar och narkotikapolitik hör nära samman. Regeringen vill fortsätta med den strikta narkotikapolitiken. Men oppositionen är splittrad. Vänsterpartiet vill avkriminalisera användandet av narkotika medan Socialdemokraterna är på samma linje som regeringen.

Nyheter · Publicerad 00:00, 10 sep 2014

Moderaterna står för en restriktiv narkotikapolitik. Målet är ett narkotikafritt samhälle och det ska uppnås genom lagstiftning opinionsbildning, förebyggande arbete och insatser från polis. Partiet vill också skärpa straffen för grova narkotikabrott.
– Vi ska agera kraftfullt mot narkotikasmuggling och försäljning. Särskilt hårda ska vi vara mot de personer som profiterar på andras missbruk, skrev Beatrice Ask med flera i Expressen i slutet av augusti.
Partiet sätter människans eget ansvar främst. Det ska finnas ett socialt skyddsnät att sätta in när det behövs, menar man, men man vill att de sociala trygghetssystemen också ska uppmuntra och stödja människor att, utifrån sina egna förutsättningar, bryta bidragsberoende och ta sig ur utanförskap.

Folkpartiet vill ha nolltolerans mot all hantering av narkotika och, liksom övriga allianspartier, skärpa straffen för de allra grövsta narkotikabrotten. Man anser att förbudet mot användning av narkotika ska behållas. Man vill också förbättra missbruksvården och göra den mer tillgänglig. I kampen mot narkotikan är EU-samarbetet viktigt, anser man.
Partiet står för en socialpolitik där individen står i centrum. Den enskilda individens rättigheter och integritet måste dock kombineras med att samhället garanterar medborgarna rätt till utbildning, sjukvård och social omvårdnad.

Det parti som spretar mest i narkotikafrågan är Centerpartiet. Officiellt är man för en restriktiv politik men i partiet finns starka röster för en liberalisering av narkotikapolitiken. Det har fått företrädare att gå ut i debatten och klargöra partiets officiella ståndpunkt.
– Visserligen finns det enskilda medlemmar i partiet och ungdomsförbundet, liksom inom övriga partier och deras ungdomsförbund, som tror att kampen mot droger bättre förs genom att legalisera till exempel cannabis. Men Centerpartiet har aldrig anammat dessa idéer, skrev Lars V Andersson, kommunalpolitiker i Lund, i en debattartikel i Sydsvenska Dagbladet för en tid sedan.
Partiet betonar vikten av socialt ansvar. Vill man sluta sitt missbruk ska man snabbt kunna få hjälp. Arbete istället för bidrag är mottot men samtidigt vill man behålla det sociala skyddsnätet för människor som råkar på problem.

Kristdemokraterna strävar mot ett narkotikafritt samhälle och har i debatten uttryckt stark oro för den liberaliseringsvåg som pågår.
– Prevalensstudier visar en ökning av cannabisanvändandet i de områden där drogen avkriminaliserats. Samma resultat är att finna på platser där man förskriver marijuana för medicinsk användning. Sambandet mellan ökad tillgänglighet och ökad användning är välkänt för de flesta droger, skrev Maria Larsson, partiets förste vice ordförande, i Expressen i våras.
Man lägger stor vikt vid det förebyggande arbetet och vill framför allt satsa på de många barn som lever i relationer där en eller båda föräldrarna har missbruksproblem. Man betonar också vikten av en bra vård och behandling om man fastnat i missbruk och brottsbekämpande insatser av tull och polis.
Det sociala ansvaret är viktigt för partiet. Man ivrar för små, naturliga gemenskaper – främst familjen – och menar att de sociala insatserna ska fungera både som stöd och stimulans.

Socialdemokraterna vill att hela samhället mobiliseras för att ta upp kampen mot narkotikan. Punktinsatser är inte tillräckligt, anser man, utan man vill se ett kraftfullt och långsiktigt arbete. Det förebyggande arbetet mot narkotika ska förstärkas, bland annat genom information i skolorna, och man vill satsa på att tidigt hjälpa människor som missbrukar.
Partiet värnar särskilt de unga missbrukarna och i ett led att stävja missbruket bland unga vill man se fler drogfria mötesplatser och starka nätverk. Man vill också erbjuda ordningsvakter och annan krogpersonal utbildning i drogfrågor.
Det sociala ansvaret ska tas gemensamt. Det är politiken som skapar möjligheter för människor, snarare än individen, menar Socialdemokraterna.

Även Miljöpartiet ställer sig bakom en restriktiv alkohol- och narkotikapolitik och vill garantera att varje missbrukare får snabb och långsiktig behandling. Man motsätter sig dock strängare straff för narkotikabrott.
– Miljöpartiet har ingen annan inställning än Högsta domstolen eller den lagstiftning som finns i dagsläget. Det handlar snarare om att polisen ska bli mer effektiv och arbeta mot organiserad brottslighet på ett mer effektivt sätt, sa Maria Ferm, rättspolitisk talesperson, i Sveriges Radio i juli.
Partiet vill dock skärpa lagstiftningen kring tobaksrökning och minska den tillåtna införseln av alkohol.
Socialpolitiken ska utformas så att människors trygghet och oberoende stärks, anser man. Det mänskliga rättighetsperspektivet har hög prioritet.
Vänsterpartiet anser att försäljning och innehav av narkotika ska vara olagligt. Däremot anser man inte att det ska vara kriminellt att ha använt narkotika för eget bruk. Den utgångspunkten utesluter missbrukare ur samhällsgemenskapen, menar man.
Det sociala ansvaret är politiskt, anser partiet. Genom politiska beslut, med minskade klyftor och mindre diskriminering i fokus, skapas ett bättre stöd till dem som har de största behoven.

Sverigedemokraterna, som kallar sig socialkonservativa, ser information som avgörande för att förebygga narkotikamissbruket, och gärna redan från lågstadiet. Men förespråkar också disciplinära, såväl som terapeutiska, åtgärder när elever upptäcks med narkotika. Partiet vill dessutom att det ska bli möjligt att beslagta droger som ännu inte narkotikaklassats.

Bitte Assarmo
redaktionen@varldenidag.se

Koalitionsbildande – ett spel Netanyahu behärskar bäst av alla

Israelkommentar Formellt sett börjar koalitionsbildandet nästa vecka, men i praktiken har den pågått sedan den dag då Benjamin Netanyahu utlyste nyval i december. Nu...

Trollkonstnären Netanyahu

Det israeliska valet är över och resultatet blev som förväntat en seger för högersidan. Netanyahu lyckades till och med leda Likud till att bli det...

Judisk ortodox lärarinna blev populär på arabisk skola

Hon heter Ital Levy och är en ortodox judinna som undervisar i hebreiska. Det som är speciellt är att hon gör detta på en arabisk skola i Umm...