Ingen är som du, Herre. Du är stor, och stort och mäktigt är ditt namn.
Jeremia 10:6

Världen idag

Stort intresse för nystartad kristen rektorsutbildning

Samtliga platser till den spetsutbildning för kristna skolledare som startar i februari nästa år är redan fyllda. Tjugo personer påbörjar då den tre terminer långa kurs som Kristna friskolerådet valt att kalla Rektorsakademin.

Nyheter · Publicerad 15:14, 22 dec 2017

Bo Nyberg, ordförande för Kristna friskolerådet, berättar att utbildningen kom till efter flera års funderingar över hur man på bästa sätt kan få till en generationsväxling inom den kristna friskolevärlden.

– Våra erfarenheter får ju inte gå i graven med oss som nu håller på att få grått hår, säger han.

– Därför har vi tagit fram en modell för att vi som jobbat som kristna skolledare, ofta under hela vårt yrkesliv, ska kunna överföra vår kunskap i koncentrat, så att nya generationer får sig till livs våra erfarenheter och slipper göra en del av våra misstag.

Kursen löper över tre terminer, med ett internat varje termin. Den första kullen inleder sin utbildning med en träff i Örkel­ljunga den 6–7 februari.

Under vårterminens studier ligger tonvikten på den kristna skolans historia och utbildningsuppdrag i Sverige, på kristen utbildningsfilosofi, liksom på lagstiftningen för skolor med kristen profil.

Hösten 2018 står den pedagogiska utformningen av en kristen profil på schemat, liksom huvudmannauppraget samt organisation och administration. Den avslutande terminen blir det en fördjupning av huvudmannauppdraget, och av ledarskapet i en kristen skola.

– Det här blir ett komplement till den statliga rektorsutbildningen, precis som Kristna friskolerådet är ett komplement till övriga friskoleorganisationer. Tanken är att utgå ifrån en kristen hållning och en vision för kristen utbildning, liksom utifrån de lagar och regler som gäller, säger Bo Nyberg.

I och med att 20 rektorer, biträdande rektorer och andra meriterade står som deltagare i den första kursen, har möjligheterna att anmäla sig nu stängts. Men det finns omkring 70 skolor i Kristna friskolerådets nätverk, och arrangörerna är beredda att starta en ny kursomgång nästa höst.

– Vi som gör detta nu har enorm erfarenhet av att driva skola och vill inget annat än att se kontinuitet på alla kristna skolor. Och vi vet att kontinuitet på ledningssidan skapar trygghet, stabilitet och trovärdighet, säger Anders Dunemyr, projektledare för Rektorsakademin, som också hoppas att satsningen ska ge kristna skolor råg i ryggen.

– I det klimat som råder visar det här på framåtanda. Vi backar inte utan är stolta över det vi gör. Vi har ett berättigande i vårt land, vi har laglig rätt att existera och att växa.

Det här blir ett komplement till den statliga rektorsutbildningen.

Hur kan vi se på när antisemitismen tilltar?

Ledare Judar i Europa Hela 90 procent av judarna i Europa anser att antisemitismen har tilltagit de senaste fem åren. De alarmerande siffrorna presenteras i en ny studie...

May sågas på hemmaplan efter EU-toppmötet

Brexit. Storbritanniens premiärminister Theresa May möts av beska reaktioner på hemmaplan efter gårdagens brexitdiskussioner i Bryssel.