Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Stefan Swärd har tagit över ordförandeklubban för prolifeorganisationen Ja till livet. Foto: Arkiv

Stefan Swärd ny ordförande i Ja till livet

EFK-pastorn Stefan Swärd har valts till ny ordförande för den svenska prolifeorganisatioen Ja till Livet. Swärd har ett mångårigt engagemang i just abortfrågan. Bland annat doktorerade han vid Stockholms universitet 1984 på en avhandling om varför Sverige fick fri abort.

Nyheter · Publicerad 11:07, 20 maj 2014

I ett pressmeddelande berättar Swärd att det är med viss bävan ”och ett starkt engagemeng” han åtagit sig uppdraget.

Organisationen har gjort en heroisk insats under flera decennier när det gäller att lyfta människovärdesfrågor, och framförallt den del av människovärdet som är en blind fläck i västvärlden, att värna om de mänskliga rättigheterna och rätten till liv för det ofödda livet, säger han.

En viktig utmaning för Ja till livet är att återigen lyfta dessa avgörande etiska frågor i svenska kristenheten, menar Stefan Swärd.
Organisationen ska också fortsätta att utveckla det internationella kontaktnät som Ja till livet har börjat bygga upp för att bland annat länka samman med dem som driver samma frågor på Europanivå.
Stefan Swärd efterträder Gunilla Gomér, som lämnar över efter fem år vid posten. 

Mårten Gudmundhs
marten.gudmundhs@varldenidag.se 

Kristnas kallelse är inte att vara bekväma

Ledare Abortfrågan. Frågan om abort vill inte försvinna. Högljudda diskussioner är ett återkommande fenomen, men sällan med ökad klarhet som följd. Tvärtom är...