Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

Stefan Swärd har tagit över ordförandeklubban för prolifeorganisationen Ja till livet. Foto: Arkiv

Stefan Swärd ny ordförande i Ja till livet

EFK-pastorn Stefan Swärd har valts till ny ordförande för den svenska prolifeorganisatioen Ja till Livet. Swärd har ett mångårigt engagemang i just abortfrågan. Bland annat doktorerade han vid Stockholms universitet 1984 på en avhandling om varför Sverige fick fri abort.

Nyheter · Publicerad 11:07, 20 maj 2014

I ett pressmeddelande berättar Swärd att det är med viss bävan ”och ett starkt engagemeng” han åtagit sig uppdraget.

Organisationen har gjort en heroisk insats under flera decennier när det gäller att lyfta människovärdesfrågor, och framförallt den del av människovärdet som är en blind fläck i västvärlden, att värna om de mänskliga rättigheterna och rätten till liv för det ofödda livet, säger han.

En viktig utmaning för Ja till livet är att återigen lyfta dessa avgörande etiska frågor i svenska kristenheten, menar Stefan Swärd.
Organisationen ska också fortsätta att utveckla det internationella kontaktnät som Ja till livet har börjat bygga upp för att bland annat länka samman med dem som driver samma frågor på Europanivå.
Stefan Swärd efterträder Gunilla Gomér, som lämnar över efter fem år vid posten. 

Mårten Gudmundhs
marten.gudmundhs@varldenidag.se 

Storgåva från megakyrka ska rädda ofödda

Abort. En amerikansk megakyrka vars pastor kunde ha aborterats av sin mor, har donerat 50 000 dollar – drygt 460 000 kronor, till ett rådgivningscentrum för...

Paulus brev hyllades av författare i Sveriges Radio

Media. Vi behöver Paulus mer än någonsin. Det skriver författaren Mattias Hagberg i en essä som publicerats av Sveriges Radio. I texten finns både bibelord...