Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Predikanten Stefan Salmonsson har i många år arbetat nära Ulf Ekman och han känner lättnad över att beskedet om Ulf Ekmans konvertering offentliggjorts. "När något kommer i ljuset är det alltid lättare att förhålla sig till det, även om man kan ha det jobbigt när det ljust", säger han. Foto: Livets ord

Stefan Salmonsson: Sorgeprocess väntar för många

Med sorg. Så reagerade predikanten Stefan Salmonsson när han förstod att hans mentor och pastor sedan 30 år tillbaka kommer att bli katolik. I en öppenhjärtig intervju berättar han om hur han upplevt den resa Ulf Ekman under ett decennium gjort i riktning mot Katolska kyrkan.

Nyheter · Publicerad 10:53, 11 mar 2014

När Livets ords bibelskola startades 1983 var Stefan Salmonsson en av de första som anmälde sig. Efter bibelskoleåret blev han ungdomspastor i Livets ord, en tjänst han hade under flera år. Därefter har han varit pastor i Livets ord i Jönköping, och sedan några år tillbaka är han resande evangelist med bas i just Livets ord-församlingen i Jönköping.
För Stefan Salmonssons kristna liv har Ulf Ekmans betydelse varit enorm, berättar han.
– Jag var en ung man när jag mötte honom, och jag hade en längtan att få tjäna Gud och vandra med honom. Den undervisning som Ulf kom med blev en väldig hjälp för mig. Han var ju en katalysator som Gud använde för att få mig in i ett underbart rikt trosliv tillsammans med Herren.

När Ulf Ekman
2005 flyttade tillbaka till Sverige efter en tre år lång sejour i Israel, förstod Stefan Salmonsson att någonting hade förändrats i Ulf Ekmans syn på Katolska kyrkan. Själv har Ulf Ekman i efterhand berättat om en händelse i Israel som kom att prägla honom på djupet. En dag såg han ett olivträd som såg gammalt och dött ut, men när han gick närmre, upptäckte han att trädet inte alls var dött, tvärtom levde det. Upplevelsen kan ses som ett startskott för Ulf Ekmans utforskande av och närmande till Katolska kyrkan.
– Vi förstod ju väldigt tydligt att Ulf hade upptäckt någonting när han flyttade tillbaka. Våndan i att inte finna det gensvaret i mitt eget hjärta, har gjort att jag har fått hålla tillbaka eftersom jag inte kan dela de slutsatser Ulf Ekman har kommit fram till, säger Stefan Salmonsson.
– Det svåra i det hela har ju varit när jag själv inte kunnat finna någon sanktion i hjärtat för vissa saker som Ulf har bejakat, och att förhålla mig till det.

Har du på något plan delat Ulf Ekmans resa i att upptäcka Katolska kyrkan?
– Det som stämmer överens i hjärtat är att faktiskt se att det finns bröder och systrar i alla sammanhang och att vi faktiskt måste igenkänna varandra som syskon, om vi bekänner samma Herre. Trots olikheter och olika traditioner. Där har jag känt stor glädje.
– Den enhetstanke som Bibeln beskriver och som Jesus själv ger uttryck för är ju sant kristen och någonting som alla borde eftersträva och leva med. Den sidan av det, alltså en form av djupare förståelse och en villighet att våga närma sig dem som man kanske inte riktigt alltid har förstått, och att våga lyfta på lite stenar och inte vara så rädd för det, det har varit berikande.

Att upptäcka kristna syskon, också i Katolska kyrkan, det ställer Stefan Salmonsson alltså upp på. Men de katolska tankar som Ulf Ekman har uttryckt på senare år har inte stämt överens med Stefan Salmonssons övertygelse.
– Jag har ju signalerat någonting annat. Jag har inte gått med på den här vägen. Jag vill tillskriva Ulf att han inte pressat på eller tvingat oss. Det har varit helt okej att få ha en annan åsikt och hållning i den här processen. Det beskriver lite grann vilken typ av relation vi har, att man faktiskt inte behöver hålla med i allting, men att man kan stå med i alla fall, säger Stefan Salmonsson.

Även om han tydligt har sett Ulf Ekmans stegvisa närmande till Katolska kyrkan under det senaste decenniet, trodde Stefan Salmonsson under lång tid inte att Ekman till slut skulle ta steget att konvertera. Insikten om en förestående konvertering kom för några månader sedan.
– När jag följde honom, hörde honom i samtal och läste artiklar som han skrivit, så förstod jag att han kommer att göra detta.
– Det har ju inte skett över en natt för honom, utan det har varit en successiv process. Den katolska teologin är ju genomtänkt, det är inte som ett smörgåsbord, utan som en genomtänkt meny. Det ena leder till det andra, vilket gör att det i sin förlängning blir svårt att bara hålla med om och uppskatta enskilda saker.

Att Ulf Ekman sedan i söndags är öppen med sitt beslut att konvertera, innebär en lättnadskänsla för Stefan Salmonsson.
– När något kommer i ljuset är det alltid lättare att förhålla sig till det, även om man kan ha det jobbigt när det ljust, säger han.
– Jag är glad att Ulf tog mod till sig och klev fram, eftersom detta är så starkt i hans hjärta. Det kan ju inte vara lätt att fatta ett sådant här beslut. Helt plötsligt kände jag igen Ulf igen. Vi har lärt känna Ulf som så att om han tror på någonting, då får alla reda på det, då predikar han det överallt. Så den här vägen han har gått på nu, har ju varit komplicerad inte bara för honom, utan också för dem som har varit runt omkring honom.

Hur menar du att vägen har varit komplicerad för honom och omgivningen?
– Eftersom han själv inte har känt att han har kunnat gå ut med detta, samtidigt som det har funnits ett tryck från omgivningen om att han ska vara tydlig, har det varit ett lidande i den här processen. Både för honom och för oss i omgivningen.

Ulf Ekmans beslut att upptas i Katolska kyrkan innebär att det är första gången han och Livets ord går skilda vägar, ända sedan församlingen startades 1983.
– Även om Ulf Ekman nu går en annan väg, så fortsätter vi att gå den väg vi har börjat på, och vi ändrar inte den vägen, säger Stefan Salmonsson.
Han beskriver stämningen i predikantkåren:
– Det finns en djup kärlek till Ulf och en tacksamhet för allt som han har stått i. Den kärleken förblir ju. Jag ser det som en mognad och en positiv utveckling, att man inte bara hakar på, utan faktiskt också kan välja att inte hålla med, utifrån det egna vittnesbördet. Men ändå behålla vänskapen. Då blir det bara större dynamik i relationen.

Hur blir din relation till Ulf Ekman nu?
– Jag och många andra kommer nu att få en helt annan relation till Ulf. Där han inte är pastor, inte mentor, inte ledare eller lärare, men vän. Vänskapen består. Ulf har och kommer alltid att ha en stor plats i mitt hjärta. Min tacksamhet är över vad han och hans fru Birgitta har fått betyda i mitt och min familjs liv. Det är för mig oerhört dyrbart. Men även om Ulf Ekman nu går en annan väg, så fortsätter vi att gå den väg vi har börjat på, och vi ändrar inte den vägen.

Tror du att Ulf Ekmans konvertering kommer att påverka Livets ord och trosrörelsen?
– Det vore naivt att tro något annat. Eftersom Ulf upplever att han har kommit fram till sanningen och känner välsignelse i detta, så ligger det i sakens natur att han vill dela med sig av den här erfarenheten. Det gör han redan, inte minst genom den senaste bok han skrivit och även genom andra alster. Det är klart att det kommer att påverka. Det handlar ju inte bara om att lufta sina tankar, utan det finns en tanke att föra vidare detta. Jag känner att jag vill vaka i mitt hjärta och se vart detta leder.

Du tror att en del kommer att gå i hans fotspår?
– Jag tror att en del kommer att göra det, hur många vet jag inte.

Stefan Salmonsson berättar att han har fått många samtal från människor som vill prata om sina känslor och tankar efter att beskedet om konvertering kom i söndags. Han understryker att det är en historisk händelse att en pingstkarismatisk ledare som Ulf Ekman blir katolik.
– Det har aldrig skett på det här sättet, utifrån vad jag förstår. Det är inte som att gå från en frikyrka till en annan, utan det här är ju ett dramatiskt steg, så det är klart att det blir reaktioner. Konstigt vore det annars.
En av de reaktioner som Stefan Salmonsson mött hittills är lättnad över att beskedet nu kommit från Ulf Ekman själv, men de flesta som hör av sig är omtumlade.
– En del har slungats in i ett sorgearbete. Han har fått betyda mycket för många människor och han har haft en stor plats i människors liv. För mig handlar det om 30 år, det är ju en betydande del av en människas liv. Jag gick själv igenom en sorgeprocess när jag förstod att det kommer bli så här. Det måste bearbetas på något sätt, säger Stefan Salmonsson.

På onsdagen innan Ulf Ekman meddelande sitt beslut om konvertering, höll Stefan Salmonsson en predikan på Livets ord om just sorg. Budskapet har växt fram under åtta års tid, bland annat efter en stor tragedi i familjen Salmonsson. Efter att flera personer hört av sig till Stefan Salmonsson och efterfrågat predikan om sorg, efter beskedet i söndags, har han lagt upp den som ljudfil på sin blogg.
– Utifrån den sorg vi gick igenom i familjen har vi fått hjälp att ta oss igenom saker tillsammans med Gud. Jag tror att den undervisningen går att applicera på det här också. Att man tillåter sig att gå igenom sorgens olika steg tillsammans med Herren. Det handlar om chock, förnekelse, förtvivlan, hopplöshet och även saknad. Men så småningom leder det fram till att livet återvänder.
– Man får ju i en sådan här situation upptäcka var man har satt sin tillit. Vi utgår från att det är självklart att det är Jesus som är vår grund, men ibland får vi upptäcka att vi kanske också har satt en otillbörlig förtröstan på människor i våra liv, säger Stefan Salmonsson.

Arash Asadi
arash.asadi@varldenidag.se

KD:s fall från tydlighet till förvirring

Ledare Väljarnas val av parti avgörs främst av två faktorer: Antingen uppskattar man partiets ideologi och politiska förslag, eller också har man förtroende...

En riskfylld årstid för människans bästa vän

En halväten kryddig korv, giftiga alger och varma bilar. Sommaren är härlig, men kan också bli farlig för våra fyrfota vänner. Det här ska du som...