Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Stefan Gustavsson, generalsekreterare för Svenska evangeliska alliansen, SEA. Foto: Samuel Björk

Stefan Gustavsson: Inbyggd kritik mot rörelsen

Stefan Gustavsson, generalsekreterare för Svenska evangeliska alliansen, ser en problematik med att Ulf Ekman går in i katolska kyrkan i sin strävan efter kristen enhet. Samtidigt uttrycker han respekt för Ulf och Birgitta Ekmans personer och gärningar.

Nyheter · Publicerad 14:43, 10 mar 2014

"Ulf Ekman är, alla kontroverser längst vägen till trots, den tveklöst mest dynamiske och inflytelserike kristne ledaren vi haft i Sverige under det senaste halvseklet", skriver Stefan Gustavsson, som inte anser att paret Ekmans besked kom som någon överraskning.
Han redogör sedan för en rad frågor där de evangeliska delar syn med katolikerna, både i så kallade moralfrågor och grundläggande trosfrågor, men framhäver även skillnaderna:
"Det gäller frälsningsfrågan där vi inte är överens om betydelsen av rättfärdiggörelse genom tro, det gäller auktoritetsfrågan där vi inte är överens om förhållandet mellan Skrift och tradition och det gäller kyrkosynen där vi inte är överens om att Kristi kropp har en synlig organisatorisk struktur som leds från Rom, för att nämna några av de viktigaste frågorna. Dessa i sin tur leder till olika synsätt i frågor som rör Maria, helgonen, skärselden, sakramenten m.m.".

Ulf Ekman säger själv i olika intervjuer att han ser Katolska kyrkans som "moder till alla kyrkor", och att hans strävan efter kristen enhet lett honom att ta steget till katolska kyrkan.
Detta ser Stefan Gustavsson som motsägelsefullt.
" Katolska kyrkans anspråk på att vara det synliga uttrycket för Kristi kropp är allt sedan delningen mellan ortodoxt och katolskt år 1054 just en av orsakerna till splittring – och fortsätter att vara det", skriver han.
Även ur församlingens synpunkt är pastorsparets övergång till katolska kyrkan svårhanterlig, menar han, hur grundat i en personlig övertygelse vägvalet än är.
"Men eftersom det valet innebär ett bejakande av den katolska läran så innehåller det valet ofrånkomligen en inbyggd kritik från den tidigare oomstridde ledaren mot delar av den rörelse han själv byggt upp. Man ska nog inte underskatta den smärta och vilsenhet som detta skapar hos många människor idag".

Eva Janzon
eva.janzon@varldenidag.se

KD:s fall från tydlighet till förvirring

Ledare Väljarnas val av parti avgörs främst av två faktorer: Antingen uppskattar man partiets ideologi och politiska förslag, eller också har man förtroende...

En riskfylld årstid för människans bästa vän

En halväten kryddig korv, giftiga alger och varma bilar. Sommaren är härlig, men kan också bli farlig för våra fyrfota vänner. Det här ska du som...