När stormen kommer är det slut med den gudlöse, men den rättfärdige har en evig grund.
Ordspråksboken 10:25

Världen idag

Var tionde statligt anställd som fick svara på frågor till en rapport har blivit uppmanad att inte lämna ut information som är negativ för myndigheten. Foto: Annika af Klercker/TT

Statligt anställda vittnar om tystnadskultur

Många statligt anställda har avstått från att framför kritik eller slå larm om missförhållanden inom den myndighet de arbetar på av rädsla för repressalier. Det visar rapporten ”Tyst stat” som fackförbundet ST låtit göra bland 1 500 personer i statlig tjänst.

Nyheter · Publicerad 18:00, 8 dec 2021

– Vår undersökning bekräftar resultaten i [en föregående rapport] om att det finns brister i öppenheten inom staten. Nu liksom då begränsas allt för många statligt anställdas möjlighet att framföra kritik. Dessutom förekommer repressalier för att tysta kritik fortfarande i stor utsträckning, säger rapportförfattarna Shervin Vahedi och Björn Hallberg i ett pressmeddelande.

Enligt rapporten är tre av tio tillfrågade oroliga för att drabbas av repressalier om de framför kritik och fler än var femte har avstått från att framföra kritik eller slå larm om missförhållanden. Var tionde har blivit uppmanad att inte lämna ut information som är negativ för myndigheten.

– Det som ... är anmärkningsvärt för oss är den höga andelen som svarar att de är oroade för få repressalier om de framför kritik om verksamheten arbetsplatsen. Detta trots att det finns ett repressalieförbud som ska ge ett långtgående skydd till statligt anställda gentemot arbetsgivaren.

Trots att det finns en stark lagstiftning som ger statligt anställda rätt att framföra kritik visar rapporten nämligen att personer som gjort det i vissa fall har drabbats av repressalier i form av sämre löneutveckling eller påverkade karriärmöjligheter.

Uppgifterna i rapporten visar att en stark lagstiftning inte är tillräckligt för att statligt anställda, menar ST.

”Vi måste bland annat uppmärksamma kulturen på arbetsplatserna, förändra ledarskapet och se över hur styrningen av myndigheterna påverkar öppenheten”, skriver fackförbundet.

Det ryska krigshotet är värt att ta på allvar

Ledare Europa står för första gången på länge inför omedelbart krigshot. De senaste dagarna har Sverige... tisdag 18/1 00:10

Bön är en andlig disciplin

Bönekrönika All disciplin kostar något och kräver vår medvetenhet. Nu närmar sig vinter-OS i Kina och de... tisdag 18/1 00:00

Barnmorska efter varje abort: ”Du fick inte leva”

Vården. Hon är för abort och brinner för kvinnovård, men varje gång barnmorskan Shirin* står i sköljrummet...

Sångerna om landet Israel som formar generationer

Israelkrönika Alla som tillbringar en längre period i Israel och rör sig i olika miljöer upptäcker ganska fort...
Följ Världen idag i sociala medier