De som ser upp till honom strålar av fröjd, deras ansikten behöver inte rodna av skam.
Psaltaren 34:6

Världen idag

Arabisktalande kristna läser teologi i Sundbyberg. Foto: Global gemenskap

Startar bibelskola för arabisktalande

Den arabisktalande församlingen i Sundbyberg har startat en teologisk bibelskola. Tanken med skolan är att utrusta framtida ledare. – Vi står inför en stor skörd. Missionsfältet har kommit till Sverige, säger pastorn, tillika rektorn, Merzek Botros.

Nyheter · Publicerad 13:54, 8 feb 2017

25 arabisktalande elever studerar numera teologi på en nyligen startad bibelutbildning i Sundbyberg. Utbildningen är ett samarbete mellan den arabiska församlingen i Centrumkyrkan i Sundbyberg och amerikanska Xplore Nations Bible College Curriculum, som bedriver teologisk utbildning på olika språk.

– Jag är så glad för det här. Vi har bett mycket för en utbildning. Vi har en lärjungaskola för människor som är intresserade av, eller är nya i, tron och den har gett mycket, men nu går vi vidare. Det här är ett stort steg, säger Merzek Botros, som är pastor i församlingen och numera även kan titulera sig rektor.

Utbildningen ger kandidat- till masterexamen i många länder runt om i världen, men är än så länge inte erkänd i Sverige. Den är därmed heller inte studiemedelsberättigad här.

– Vi jobbar för det. Vi hoppas på att få till ett samarbete med en folkhögskola, säger Merzek Botros.

De 25 eleverna började studera för ett par veckor sedan och kommer från olika bakgrunder. En del är konverterade muslimer och en del är pånyttfödda namnkristna.

Gemensamt för eleverna är att de längtar efter att tjäna Gud i Sverige.

– Några kanske kommer att bli pastorer, andra kommer tjäna Gud på andra sätt. Det spelar ingen roll vilket. Det viktiga är att man får en kallelse, säger Merzek Botros.

Föreläsningarna är inte på heltid, utan utgör 18 timmar i månaden. Ibland är lektionerna på onsdagskvällar, ibland är de på helger. Föreläsarna kommer att komma från olika länder och sammanhang, en av dem är Merzek Botros själv.

Fullföljer man hela utbildningen så studerar man i fyra år, men det går också att avsluta tidigare. Totalt kommer 40 ämnen tas upp under de fyra åren – ämnen som eskatologi, kyrkohistoria, texttolkning och själavård. Även grunderna i hebreiska, grekiska och arameiska kommer att tas upp.

– Vi har tunga ämnen, filosofiska ämnen – allting. Men det viktiga är att vi står fast i Guds ord – att vi tror på både Gamla och Nya testamentet.

Något annat som Merzek tycker är viktigt – långt mer betydelsefullt än betyg – är att eleverna börjar praktisera det de lärt sig.

Hur har responsen varit hittills?

– Det var underbart när vi satte i gång förra helgen. Eleverna var lite nervösa i början – de tyckte att teologi lät svårt – men det gick jättebra. Läraren som vi hade då var från Egypten. Han var överraskad över att människor i Sverige är så törstiga efter Guds ord, så han blev uppmuntrad av att vara här.

Merzek Botros berättar att flera personer har hört av sig efter skolstarten och meddelat att de vill ansluta. Det går också bra, så länge det sker under utbildningens första månad.

Varför startar ni den här utbildningen?

– Vi står inför en stor skörd. Missionsfältet har kommit till Sverige. Vi behöver träna och utrusta nya ledare till missionsfältet. En stor del av de människor som kommit hit är arabisktalande. Självklart ska man prata svenska i Sverige, men alla nyanlända förstår inte det tillräckligt bra för att kunna ta till sig evangeliet.

Merzek Botros berättar att de flesta av eleverna har bott i Sverige en längre tid och därmed är väl bekanta med både den svenska och arabiska kulturen.

– Jag tror att de kommer att vara till stor hjälp på missionsfältet i framtiden. Vi ser det som en stor nåd från Herren att få starta denna utbildning och förhoppningsvis bli till välsignelse för hela landet.

Självklart ska man prata svenska i Sverige, men alla nyanlända förstår inte det tillräckligt bra för att kunna ta till sig evangeliet.

Trump erkänner Israels suveränitet över Golan

USA/Israel. USA:s president Donald Trump har nu erkänt Israels suveränitet över de ockuperade Golanhöjderna. – Israel har aldrig haft en bättre vän än er, sade...