Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila.
Matteus 11:28

Världen idag

Starka reaktioner när regeringen vill stoppa kristna skolor

Sveriges kristna råd, SKR, önskar ett möte med skolminister Lina Axelsson Kihlblom (S) om förslaget till etableringsstopp för konfessionella friskolor.

I ett öppet brev skriver kyrkoledarna att de oroas för ”en politik som relativt entydigt signalerar att religion inte hör hemma i offentligheten”.

Nyheter · Publicerad 15:00, 21 apr 2022

Världen idag har skrivit om det förslag som kom från regeringen förra veckan, och som innebär att inga nya konfessionella friskolor ska få startas från och med 2024. Befintliga skolor ska heller inte få utöka sin verksamhet, till exempel med nya program eller årskurser.

SKR har flera gånger tidigare bett regeringen att tänka om gällande de konfessionella friskolorna, varav omkring 80 procent är kristna. Nu vänder sig kyrkoledarna till skolministern i ett öppet brev. Där beskriver de sin oro både för etableringsstoppet och för ett framtida totalförbud för konfessionella friskolor.

”Vi oroas för att en politik som relativt entydigt signalerar att religion inte hör hemma i offentligheten, tappar blicken för viktiga värden som då skulle gå förlorade”, skriver de.

Klokare än att stoppa alla konfessionella friskolor är att ”Skolinspektionen går till rätta med avarter, oavsett i vilken skolform de dyker upp”, menar kyrkoledarna.

SKR:s presidium påminner också om att många kristna elever kränks för sin tros skull, både av andra elever och av lärare.

”Vi måste ägna lika mycket skolpolitisk energi åt att förebygga sådan diskriminering, som vi ägnar åt att avvärja negativa religiösa yttringar”, skriver pingstledaren Daniel Alm, Svenska kyrkans ärkebiskop Antje Jackelén, den katolske biskopen Anders Arborelius, den syrisk-ortodoxe biskopen Benjamin Dioscoros Atas och SKR:s generalsekreterare Sofia Camnerin, tillika pastor i Equmeniakyrkan.

Kyrkoledarna understryker i sitt brev att religionsfrihet inte bara handlar om individens frihet att avstå från religion, utan även om rätten att fritt utöva sin religion.

”Hur denna dubbla fri- och rättighet kan ta sig uttryck i skolan – och vilken roll de konfessionella friskolorna kan ha i det – uppfattar vi som en nyckelfråga för en trovärdig tillämpning av religionsfrihetsprincipen,” skriver de.

”Vi ser fram emot ett positivt svar på vår inbjudan. Vi har mycket att prata om.”

Också Kristna friskolerådet riktar skarp kritik mot förslaget om ett etableringsstopp för konfessionella friskolor.

– Det är inte så man bäst leder ett land som mer och mer präglas av många olika kulturer och olika trossystem, säger ordförande Jan Rosman till Världen idag.

– I stället borde man hålla sig till den svenska grundlagens skrivning: ”Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad… religionsfrihet”. Det är alltså individer, var och en, som gentemot det allmänna, exempelvis stat och kommun, tillförsäkras detta. Inte i första hand att barn tillförsäkras religionsfrihet från sina familjer och släkter.

Låt oss be om den helige Andes gåvor och kraft!

Ledare Vi har nyligen firat pingst, och traditionellt har detta varit en konferenshelg i Sveriges... torsdag 1/6 00:10

S-topp och M-politiker pausar politiken efter möte med Hamaskoppling

Politik. Riksdagsledamoten Jamal El-Haj (S) som kritiserats för sin medverkan vid en palestinsk konferens i... onsdag 31/5 22:00

Guds kraft okänd för många

Ledare TV4:s succéserie ”Det okända” sändes i 25 säsonger mellan 2004 och 2019. Temat för serien var... torsdag 1/6 00:00