Därför ska allt som ni sagt i mörkret höras i ljuset, och det som ni viskat i örat i enrum ska ropas ut på taken.
Lukas 12:3

Världen idag

Starka reaktioner när regeringen vill stoppa kristna skolor

Sveriges kristna råd, SKR, önskar ett möte med skolminister Lina Axelsson Kihlblom (S) om förslaget till etableringsstopp för konfessionella friskolor.

I ett öppet brev skriver kyrkoledarna att de oroas för ”en politik som relativt entydigt signalerar att religion inte hör hemma i offentligheten”.

Nyheter · Publicerad 15:00, 21 apr 2022

Världen idag har skrivit om det förslag som kom från regeringen förra veckan, och som innebär att inga nya konfessionella friskolor ska få startas från och med 2024. Befintliga skolor ska heller inte få utöka sin verksamhet, till exempel med nya program eller årskurser.

SKR har flera gånger tidigare bett regeringen att tänka om gällande de konfessionella friskolorna, varav omkring 80 procent är kristna. Nu vänder sig kyrkoledarna till skolministern i ett öppet brev. Där beskriver de sin oro både för etableringsstoppet och för ett framtida totalförbud för konfessionella friskolor.

”Vi oroas för att en politik som relativt entydigt signalerar att religion inte hör hemma i offentligheten, tappar blicken för viktiga värden som då skulle gå förlorade”, skriver de.

Klokare än att stoppa alla konfessionella friskolor är att ”Skolinspektionen går till rätta med avarter, oavsett i vilken skolform de dyker upp”, menar kyrkoledarna.

SKR:s presidium påminner också om att många kristna elever kränks för sin tros skull, både av andra elever och av lärare.

”Vi måste ägna lika mycket skolpolitisk energi åt att förebygga sådan diskriminering, som vi ägnar åt att avvärja negativa religiösa yttringar”, skriver pingstledaren Daniel Alm, Svenska kyrkans ärkebiskop Antje Jackelén, den katolske biskopen Anders Arborelius, den syrisk-ortodoxe biskopen Benjamin Dioscoros Atas och SKR:s generalsekreterare Sofia Camnerin, tillika pastor i Equmeniakyrkan.

Kyrkoledarna understryker i sitt brev att religionsfrihet inte bara handlar om individens frihet att avstå från religion, utan även om rätten att fritt utöva sin religion.

”Hur denna dubbla fri- och rättighet kan ta sig uttryck i skolan – och vilken roll de konfessionella friskolorna kan ha i det – uppfattar vi som en nyckelfråga för en trovärdig tillämpning av religionsfrihetsprincipen,” skriver de.

”Vi ser fram emot ett positivt svar på vår inbjudan. Vi har mycket att prata om.”

Också Kristna friskolerådet riktar skarp kritik mot förslaget om ett etableringsstopp för konfessionella friskolor.

– Det är inte så man bäst leder ett land som mer och mer präglas av många olika kulturer och olika trossystem, säger ordförande Jan Rosman till Världen idag.

– I stället borde man hålla sig till den svenska grundlagens skrivning: ”Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad… religionsfrihet”. Det är alltså individer, var och en, som gentemot det allmänna, exempelvis stat och kommun, tillförsäkras detta. Inte i första hand att barn tillförsäkras religionsfrihet från sina familjer och släkter.

En skridskolegend har fått gå hem

Ledare Skridskolegenden Jonny Nilsson berättade i ett reportage i Världen idag (våren 2021) om hur hans... fredag 24/6 00:00

Attacker mot prolife-grupper och kristna på grund av beslutet

Abort Både före och efter beslutet att upphäva abortprejudikatet Roe mot Wade i USA:s högsta domstol har... måndag 27/6 14:30

Ny vapenlag redo att klubbas i USA

USA. Tuffare bakgrundskontroller och större möjlighet att neka personer som dömts för våld i nära... måndag 27/6 10:00

Svaret på vår djupaste längtan finns hos en enda person

Krönikor För några år sedan satt jag på tunnelbanan på väg till bibelskolan där jag studerade. I varje... torsdag 23/6 00:10

Tryck från hbtq-grupper kräver vaksamhet hos församlingen

Ledare Slutna grupper på Facebook arbetar aktivt för att undergräva den bibliska synen på homosexualitet.... torsdag 23/6 00:10

Segregationen ökar i hela landet

Rapport. Segregationen ökar och allt fler människor bor i utsatta områden, visar en ny rapport från Delmos,... måndag 27/6 07:00

Kommer vi att känna igen varandra i himlen?

Mot väggen I Bibeln står det ju att vi i himlen kommer att vara som änglarna (Matt 22:30). Betyder det att vi...

Gärna blomsterkrans – men spola nubben i slasken

Andakter av Carl-Erik Sahlberg. Midsommarhelgen närmar sig och därmed den ljusaste tiden och den ljusaste natten på året. Nu sitter...
Följ Världen idag i sociala medier