HERRENS namn är ett starkt torn, den rättfärdige skyndar dit och får skydd.
Ordspråksboken 18:10

Världen idag

Oron är stor bland svenska biståndsorganisationer vilka effekter det skulle få om regeringen beslutar att ta en större del av biståndet för att bekosta den ökande flyktingmottagningen. Foto: Karel Prinsloo

Starka reaktioner från kristna biståndsaktörer

Oron är stor bland svenska biståndsorganisationer efter att signaler kommit från regeringen att en ännu större del av biståndet kan läggas på flyktingmottagande.– Det är märkligt att Sverige tänker så kortsiktigt, menar Niclas Lindgren, direktor på PMU.

Nyheter · Publicerad 10:52, 4 nov 2015

Redan i dag används en del av biståndspengarna för att täcka kostnader för det ökande flyktingmottagandet. Men medieuppgifter har gjort gällande att regeringen räknat på att öka andelen av biståndsmedlen till detta ändamål upp till 50 procent.

Detta har fått biståndssverige att reagera. Sida varnar för stora konsekvenser om det skulle bli verklighet. Man har tagit fram ett tänkbart scenario för hur biståndet skulle kunna påverkas om man kapar alla pågående projekt lika mycket. Där skulle till exempel 50 000 barn bli utan skolgång, 4,5 miljoner färre få tillgång till rent vatten och 156 000 barn inte få behandling mot undernäring.

Världen idag har skriftligen varit i kontakt med flera biståndsaktörer som alla är mycket kritiska till utvecklingen.
"Det är orimligt att de fattigaste i världen ska stå för notan för flyktingmottagandet i Sverige. Vi ska vara frikostiga mot människor i nöd, men vi måste vara beredda på att ta den kostnaden från vår egen välfärd och inte låta de fattigaste drabbas", menar Niclas Lindgren på Pingstmissionens utvecklingssamarbete (PMU).

Han menar att eftersom orsaken till flyktingströmmarna är konflikter, bristande demokrati och brist på mänskliga rättigheter, så är det märkligt att svenska regeringen ska ta från de aktörer som jobbar med att bekämpa dessa saker och som därmed motverkar uppkomsten av flyktingströmmar.

"Det logiska i detta sammanhang vore att både öka utvecklingsinsatser och därmed aktivt se till att människor får långsiktiga förutsättningar att bygga ett värdigt liv i sin lokala kontext utan att behöva fly med fara för sitt eget liv över hav och land i förhoppningen om ett bättre liv och se till att använda pengar ifrån andra budgetområden för att lösa flyktingsituationen", menar Johan Lilja, direktor på Läkarmissionen.

"Att det är de allra fattigaste och svagaste som ska betala för flyktingströmmen känns inte bara orättvist, det är också kontraproduktivt för just det man vill vara med och bekämpa", anser han.

"Vi svenskar har varit stolta anhängare av enprocentsmålet. Det är tragiskt att vi sänker garden, när vi i stället borde höja den och försvara människovärdet. Vi skulle inte behöva välja mellan akut kris och långsiktig fattigdomsbekämpning. Det är djupt beklagligt, och förlorarna är de som lever i störst fattigdom", menar Daniel Grahn, generalsekreterare för Erikshjälpen.

Men de finns också debattörer med ett annat synsätt. När Ivar Arpi, ledarskribent på Svenska Dag bladet, gästade SVT:s Aktuellt på måndagen för att debattera med Diakonias Bo Forsberg, menade Arpi att avräkningen från biståndet är rimligt.

– Det är absolut rimligt. Vi har en exceptionell situation i Sverige. Departementen måste spara och det är självklart att vi även måste ta pengar från biståndet.
Han menar också att de genomlysningar av biståndet som gjorts pekar på stora brister och att en stor del av biståndet går till demokratiarbete i diktaturer. Sverige kommer enligt Arpi fortsatt att kunna hjälpa människor i nöd.

Regeringen har hittills inte velat kommentera frågan.

Samuel Teglund
samuel.teglund@varldenidag.se 

Koalitionsbildande – ett spel Netanyahu behärskar bäst av alla

Israelkommentar Formellt sett börjar koalitionsbildandet nästa vecka, men i praktiken har den pågått sedan den dag då Benjamin Netanyahu utlyste nyval i december. Nu...

Trollkonstnären Netanyahu

Det israeliska valet är över och resultatet blev som förväntat en seger för högersidan. Netanyahu lyckades till och med leda Likud till att bli det...

Judisk ortodox lärarinna blev populär på arabisk skola

Hon heter Ital Levy och är en ortodox judinna som undervisar i hebreiska. Det som är speciellt är att hon gör detta på en arabisk skola i Umm...