Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Stanley Sjöberg får hedersstipendium

Nyheter · Publicerad 15:51, 2 feb 2010
Nu är det klart vilka årets stipendiater från Roger Larssons evangelistfond är. En av dem heter Stanley Sjöberg och han får ett särskilt hedersstipendium.

– Han har gjort ett livslångt verk för hela kristenheten och fastän han slutat som pastor för några år sedan, är han en evangelist i ordets rätta bemärkelse. Ivrigt fortsätter han att göra allt vad han kan för att nå ut i ett sekulariserat Sverige, inte minst genom senaste tidens satsningar på internet, säger Roger Larsson om varför Sjöberg får utmärkelsen.
Fem stipendiater får 15 000 kronor vardera och förutom Sjöberg får dessutom Jakob Ramlöw från Göteborg och Anna-Maria Nilsson från Kungsängen motta utmärkelser.

Organisationen Sport for Life som arbetar med att bygga broar mellan idrott och kyrka tilldelades årets organisationsstipendium och en finsk evangelist, Tomas Forsbäck från Ekenäs i Finland, får även han ta emot uppskattning och pengar.
– Evangelistfonden har utökats med verksamhet även i Finland och på gång är också evangelistfonder i Norge och Danmark. Nästa år får vi dela ut stipendier även i våra grannländer, säger Roger Larsson.

Evangelistfonden har funnits i tre år och samlar in pengar med syftet att uppmuntra till evangelistens tjänst. Syftet är att genom stipendier och möteskampanjer uppmuntra evangelistens tjänst.

Världen idag
redaktionen@varldenidag.se

Likt Daniel bör vi vägra kompromissa

Ledare En högintressant och högaktuell bok i Bibeln är Daniel. Profeten Daniel var verksam under perioden 605–539 f Kr. Han är ett stort föredöme för oss...

Trump väntas prioritera religionsfrihet framför klimatmöte

FN. Om klimatmålen i Parisavtalet ska nås måste mer göras – och fortare. Nu samlar FN:s generalsekreterare till ett peppande toppmöte där nio så kallade...