HERRENS namn är ett starkt torn, den rättfärdige skyndar dit och får skydd.
Ordspråksboken 18:10

Världen idag

"När fler människor engageras, får kyrkan en ny vitalitet och blir en levande kontaktpunkt för människor", menar Mats Nyholm. Foto: Eva Janzon / Arkiv

S:ta Clara vill lära andra församlingar att växa

S:ta Clara kyrka i Stockholm vill hjälpa andra att växa, och erbjuder sig därför från denna höst att coacha församlingar genom ett mentorsprogram. – På så sätt kanske vi kan vara med och bidra till den reformation som vi tror att Gud är mäktig att göra i Sverige, säger direktor Mats Nyholm.

Nyheter · Publicerad 15:47, 9 okt 2018

Mats Nyholm ser mentorsprogrammet som en naturlig utveckling av att församlingen i centrala Stockholm de senaste 25 åren tagit emot lågt räknat 1 000 studiebesök.

– Det har gett oss glädjen att få jättemycket gemenskap och utbyte, säger han.

– Baksidan har varit att många säger: "Clara är fantastiskt, men hos oss finns inget att göra". Kanske man överdriver Claras förträfflighet och tror att gräset är grönare någon annanstans, och blir passiv i stället för att få eld i baken.

Med detta i bakhuvudet började en grupp inom S:t Clara att i våras se hur nyfikenheten på församlingens arbete skulle kunna inspirera andra kristna sammanhang på ett mer handfast sätt. Det man landade i var alltså ett mentorsprogram.

– Tanken är att man får med sig en mentor som besöker församlingen och talar om det lokala sammanhangets framtid och vision. På så sätt kanske vi kan vara med och bidra till den reformation som vi tror att Gud är mäktig att göra i Sverige, säger Mats Nyholm.

Flera församlingar ska ha förklarat sig intresserade av programmet, som innebär att mentorn hjälper en församling att identifiera en framtidsbild och mätbara delmål.

– Det ska vara målsättningar som gör att man kommer närmare den framtidsbild som man slagit fast. För framtidsbilden är härlig och stor, men kanske inte så mätbar. Däremot kan målen för varje termin vara mätbara, säger Mats Nyholm.

– Till exempel kan det handla om att träna fem nya ungdomsledare, eller att göra två församlingsplanteringar, eller att fördubbla givandet från medlemmarna.

Framför allt är S:ta Clara beredd att ge expertråd på de områden som lett till framgång för den egna församlingen: ett starkt fokus på bön, evangelisation, gudstjänst och diakoni.

Den deltagande församlingen betalar en kursavgift på "några tusen kronor" per år.

– Det är inget större ekonomiskt åtagande. Vår erfarenhet säger att det är bra att ha avgifter, men inte bra att ha stora avgifter, säger Mats Nyholm.

Hur länge kontakten består är upp till den enskilda församlingen, men enligt Mats Nyberg kan det handla om flera år.

Både anställda och frivilliga har tränats som mentorer, däribland Elisabeth Sandlund, Carl-Erik Sahlberg och Johan Kårlin.

Mats Nyholm har egna erfarenheter av mentorskap, från sitt arbete i Bäckbykyrkan i Västerås.

– Vi hade ett mentorsförhållande med Naturlig församlingsutveckling. Det är ett tankesätt eller en rörelse som hjälpt många församlingar till kvantitet och kvalitet, och vi ser det som ett av många redskap man kan jobba med, säger han.

I första hand tänker sig S:ta Clara mentorsuppdrag från församlingar inom Svenska kyrkan och Evangeliska fosterlandsstiftelsen, EFS.

– Vi börjar där vi står. Men är det fler som är intresserade så är vi glada för det, säger Mats Nyholm.

Tanken är att man får med sig en mentor som besöker församlingen och talar om det lokala sammanhangets framtid och vision.

Dagen efter katastrofen – men före jublet

Ledare Under en vecka på året blir de vanliga samtidspolitiska diskussionerna jämförelsevis små. Frågor som annars utlöser stora och infekterade debatter...