Herren har blivit min borg, min Gud är min tillflykts klippa.
Psaltaren 94:22

Världen idag

SR beklagar grovt uttalande om kristna

Den kristna högern i USA är antisemitisk och vill att judarna samlas i Palestina för att straffas för sina brott mot Jesus. Detta märkliga påstående gjordes av en före detta diplomat i en intervju i Sveriges Radios program Studio ett, helt utan följdfrågor. SR är i efterhand mycket ångerfulla.

Nyheter · Publicerad 11:29, 24 maj 2018

Det var efter ett inslag om händelserna i Gaza som Ingmar Karlsson, författare och före detta diplomat, intervjuades i SR:s Studio ett.

I ett resonemang kommer Karlsson, som tidigare fått skarp kritik från flera håll för sina analyser om situationen i Mellanöstern, plötsligt in på kristna i USA och säger:

”De som styr utvecklingen nu är den antisemitiska, amerikanska kristna högern som styr den amerikanska politiken, som i grunden vill se att alla judar ska samlas i Palestina. Därefter ska Harmageddon inträffa, Messias ska återkomma och judarna ska straffas för sina brott mot Jesus.”

Påståendet fick stå helt oemotsagt när programledarna skyndade vidare

Kjell O Lejon är professor och har forskat främst kring religion och politik i USA och i kyrkohistoria. Han kommenterar uttalandet från Ingmar Karlsson så här:

– Det är både teologiskt och politiskt onyanserat till den grad att det är svårt att ens ta på allvar. Dels svartmålar Karlsson en hel grupp, de så kallade högerkristna i USA, och dels blandar han korten teologiskt, menar Lejon.

– Det finns kristna i USA som ser det som ett tidstecken som påskyndar Messias återkomst när judarna återvänder till Israel. Men att påstå att det skulle handla om att vilja att judarna straffas är mycket märkligt.

Kjell O Lejon poängterar dessutom att den pro-israeliska hållningen i USA är utbredd och gäller långt fler än bara kristna grupper.

– Det finns överlag en stark och tydlig pro-israelisk hållning i USA, till exempel menade såväl Clinton som Bush Jr och Obama alla tre att den amerikanska ambassaden borde ligga i Israels huvudstad, Jerusalem. Även om det var först Trump som tog steget konkret. Den pro-israeliska hållningen går egentligen tillbaka ända till president Truman.

Världen idag frågar chefen för Studio ett på Sveriges Radio, Olof Sjölander, varför inte programledarna bemötte det som sades och hur sådana påståenden kan få gå ut i Public Service okommenterat. Han beklagar det inträffade.

– Det var ett utomordentligt uppseendeväckande kontroversiellt uttalande han kom med, där skulle vi naturligtvis bemött, säger Olof Sjölander.

Varför skedde inte det?

– Det finns inga ursäkter, men vissa omständigheter. Jag tror också att det kom som en chock för programledarna.

Enligt Sjölander hade man pratat med Ingmar Karlsson innan intervjun.

– Men det här rörande evangelikaler i USA och att de skulle vara antisemitiska hade vi inte klart för oss att han skulle ta upp.

Påverkar detta huruvida han medverkar igen?

– Ja, det gör det ju naturligtvis, vi var inte beredda på det här.

– Det som hände är beklagligt, det finns egentligen inget mer än så att säga. Det var ett väldigt grovt uttalande från Ingmar Karlsson, säger Olof Sjölander.

Det är både teologiskt och politiskt onyanserat till den grad att det är svårt att ens ta på allvar.

Missionskonferens för unga genomförs på 15-tal platser

Engage. Årets ungdomsinriktade missionskonferens Engage, lördagen den 7 november, kommer att äga rum på... lördag 31/10 12:00

Jeremy Corbyn stängs av efter rapport om antisemitism

Storbritannien. Den förre Labourledaren Jeremy Corbyn har blivit avstängd av partiet. Bakgrunden uppges vara hur... lördag 31/10 09:00

Herren och hoppet om ett liv i evighet, ansikte mot ansikte med honom, är värt allt!

Inför söndag Ps 126 Den kommande helgen smakar himmelskt, med både helgonen och vårt evighetshopp i fokus. Redan... torsdag 29/10 00:10